A 2020. évtől kezdődően a NAK egyszerűsítette a korábbi tagdíjbevallási és tagdíjfizetési folyamatokat azáltal, hogy tagjai helyett elvégzi a tagdíj megállapítását. Az adminisztráció csökkentése érdekében tavalytól a tagok a könyvelőjüket/könyvvizsgálójukat is meghatalmazhatják a tagdíj elfogadására, korrekciójának elvégzésére, idéntől pedig már adószakértő, illetve adótanácsadó is eljárhat helyettük. Új elemmel bővült az online fizetés lehetősége is. A 2021. évi tagdíjmegállapításra két ütemben kerül majd sor.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Országos Elnökségének döntése értelmében a 2021. évi tagdíj-megállapítás két ütemben zajlik. Az árbevétel alapú tagdíjat fizető tagok közül az év első felében (2021. május 1. és június 15. között) a gazdálkodó szervezetek, az év második felében (várhatóan ősszel) pedig az őstermelők és egyéni vállalkozók tagdíj-megállapítására kerül majd sor.

A 2021. évi tagdíj megállapításának alapjául a 2019. évi bevétel, árbevétel adatok szolgáltak. A NAK által megállapított 2021. évi tagdíjat, illetve a számításhoz felhasznált adatokat a kamarai tagok, illetve az általuk az e-Irodán keresztül meghatalmazott könyvelők, adószakértők, adótanácsadók vagy könyvvizsgálók 2021. május 1.-től tekinthetik meg a www.nak.hu oldal e-Iroda felületére belépve. Amennyiben a megadott adatokkal és az azok alapján kiszámított tagdíjjal egyetértenek, úgy elfogadhatják azt. Ha módosítani szeretnének az adatokon, vagy kedvezményt kívánnak igénybe venni, úgy azt – a szükséges igazolások mellett – 2021. június 15-ig tehetik meg. Azon tagok esetében, akik nem hagyják jóvá a NAK által megállapított tagdíjat, de a korrekció lehetőségével sem élnek, a határidő leteltét követően a tagdíj-megállapítás automatikusan elfogadottá válik. A 2021. évi tagdíj megfizetésének határideje 2021. június 15. A tagdíj kiegyenlítéséhez tagjaink számára lehetőséget biztosítunk az e-Irodán keresztül indítható online díjfizetésre: a bankkártyás fizetés mellett az idei évtől már átutalásra is van mód.

Bővült az árbevétel adat igazolásához, módosításához használható dokumentumok köre. Főszabály szerint továbbra is az állami adóhatóság által az érintett tagról nyilvántartott árbevétel, bevétel adatot tartalmazó, az állami adóhatóság által kiadott igazolás szükséges, a NAK Alapszabályának 2020. december 16-i módosítása azonban lehetővé tette, hogy bizonyos esetekben ez adóbevallás másolattal kiváltható legyen. Amennyiben a NAK által ismert bevétel, árbevétel nem éri el a nettó 50 millió forintot, akkor az árbevétel adat az állami adóhatóság részére utolsóként benyújtott, befogadott bevallás másolatával is igazolható. Ebben az esetben az adóbevallás másolatán a tagnak fel kell tüntetnie, hogy a másolat megegyezik az állami adóhatóság felé benyújtott bevallással, illetve ezen nyilatkozatát alá kell írnia és kelteznie is szükséges.

Szintén az Alapszabály decemberi módosításával vált lehetővé, hogy a tagdíj-megállapítás folyamatába az adószakértők és az adótanácsadók is bekapcsolódjanak. Ők a NAK Alapszabálya értelmében a könyvelőkkel azonos jogosultságokat élveznek. Azaz, 50 millió forintot (elismert termelői szervezetre/csoportra vonatkozó kedvezmény esetén 300 millió forintot) meg nem haladó árbevétel esetén ők is kiállíthatják a szükséges igazolást.

A 2020. évi tagdíj felülvizsgálatát 2021. október 31-ig kérhetik tagjaink a szükséges igazolások megküldése mellett.

Ügyfélszolgálatunk készséggel áll tagjaink, illetve a velük együttműködő könyvelő, adószakértő, adótanácsadó vagy könyvvizsgáló szakemberek rendelkezésére a következő elérhetőségeken: ugyfelszolgalat@nak.hu; belföldről ingyenesen hívható zöld szám: +36 80 900 365.

Forrás: NAK