Keressen minket

Mezőgazdaság

Megemlékezés és tiszteletadás a Debreceni Egyetem agrárkarán – GALÉRIÁVAL

Print Friendly, PDF & Email

Prof. Dr. Kerpely Kálmán akadémikusra emlékeztek a Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campusán

Közzétéve:

Print Friendly, PDF & Email

Prof. Dr. Kerpely Kálmán akadémikus, volt debreceni gazdasági akadémiai igazgató halálának 82. évfordulója alkalmából koszorúzással egybekötött közös megemlékezést tartott pénteken a Debreceni Egyetem Mezőgazdasági-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara, valamint a Kerpely Kálmán Doktori Iskola és a Kerpely Kálmán Szakkollégium a Professzor szobránál a Böszörményi úti Campus parkjában.

Prof. Dr. Kerpely Kálmán akadémikusra emlékeztek a Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campusán. (Fotó: Illés Árpád, Ragán Péter, DE-MÉK)

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karának címere (Ábra: Debreceni Egyetem)

Dr. Kerpely Kálmán felsőfokú tanulmányait a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián, a keszthelyi Gazdasági Tanintézetben, ezt követően a halle-wittenbergi egyetemen végezte. Rövid megszakítással 1898-től egészen 1912-ig dolgozott igazgatóként a Debreczeni Gazdasági Tanintézet, majd annak jogutódján a Debreczeni Gazdasági Akadémián. Ezzel párhuzamosan 1897-től az általa szervezett debrecen-pallagpusztai Magyar Királyi Dohánykísérleti Állomás első igazgatójaként is tevékenykedett egészen 1920-ig. Igazgatói munkáját az alaposság és a következetesség, valamint a kollegiális segítőkészség jellemezte. De nemcsak munkatársait segítette, hanem hozzájárult az intézmény hazai, majd később nemzetközi elismertségéhez is. Vezetőként növelte az oktató karral szemben támasztott elvárásokat, és különös hangsúlyt fektetett a kutatómunka erősítésére. Igazgatósága alatt a debreceni akadémia rohamos fejlődésnek indult, csakúgy, mint a hozzátartozó tangazdaság. Folyamatosan emelkedett az oktatás színvonala, mélyebb és szélesebb tudományos tevékenység valósult meg, és egyre erősebbé vált a termelő nagyüzemek és az intézmény kapcsolata. Dr. Kerpely Kálmán irányítása alatt Debrecen-Pallagon egy olyan mai szóval élve modern egyetemi campus jött létre, mely nemzetközi szinten is párját ritkította. Bár Debrecen városából 1920-ban Budapestre került tudományos tevékenysége haláláig erősen Debrecenhez kötötte – fogalmazott nyitóbeszédében Fekete István.

Fotó: Illés Árpád, Ragán Péter, DE-MÉK

Kerpely Kálmán akadémikus életpályájának rövid ismertetését követően a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar nevében Stündl László dékán emlékezett. Kiemelte, hogy nem véletlen a megemlékezésül választott nap, ugyanis 82 évvel ezelőtt pontosan ezen napon 1940. június 24.-én hunyt el Kerpely Kálmán agrokémikus, növénynemesítő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, aki közel fél évszázadon át volt a hazai- és a nemzetközi agrárfelsőoktatás és kutatás egyik legkiemelkedőbb alakja,  akinek több mint 28 éven át tartó aktív debreceni tevékenysége elévülhetetlen érdemeket szerzett a debreceni agrárfelsőoktatás számára.

A Franchi fegyverkatalógust a fényképre kattintva lehet elérni!

Karunk számára kiemelt fontossággal bír a hagyományápolás és egyben a tiszteletadás, melynek egyik számunkra legfontosabb megjelenési formája, hogy a campusunkon felállított példaképül szolgáló jeles, iskolateremtő professzoraink szobra előtt közösségi módon megemlékezést teszünk. A megemlékezések kiváló alkalmat teremtenek hallgatóink alma mater iránti kötödésének erősítésében, olyan érzelmi alapok kialakításában, amellyel tanítványaink bátran hirdetik „mi debreceni agrárosok vagyunk”!

Fotó: Illés Árpád, Ragán Péter, DE-MÉK

Hisszük, hogy az egyetemi oktatásban nem csupán a szakmai ismeretek legmagasabb szintű átadására van szükség, a szemléletformálás is legalább olyan jelentőséggel bír. A szemléletformáláshoz pedig szükség van elődeink, neves professzoraink által hátra hagyott gazdag szellemi örökségünk ápolására, gondozására, a jövő generációk számára történő átörökítésre. Kerpely Kálmán Professzor Úr életpályája mind a mai napig fundamentumként, lámpásként szolgál, és iránymutatást ad mindennapi szakmai tevékenységünk alakításában – fogalmazott Stündl László.

A megemlékezés keretében Nagy János prorektor úr a Kerpely Kálmán Doktori Iskola és a Szakkollégium nevében elmondta, hogy Kerpely Kálmán kutatói és pedagógiai tevékenysége Debrecenben bontakozott ki igazán. Tudományos munkássága több tudományág metszéspontján bontakozott ki. Kutatásai főként a talajerőpótlás és a műtrágyázás növényélettani szempontú vizsgálatára irányultak, hozzájárult egyes kultúrnövények agrotechnikai eljárásainak fejlesztéséhez, továbbá jelentős munkásságot fejtett ki a dohány és a rozs nemesítése terén. A műtrágyázás első magyarországi népszerűsítői közé tartozott. Pályája során behatóan tanulmányozta a talaj fizikokémiai tulajdonságait és a termőszintben lezajló folyamatokat, a talaj tápanyag- és vízforgalmát. Kérdésfeltevéseivel arra kereste a választ, hogy az egyes talajművelési eljárások egyfelől miként befolyásolják a terméshozam nem pusztán mennyiségi, de minőségi javulását, másfelől hogyan járulnak hozzá a talaj nedvességtartalmának megőrzéséhez.

Fotó: Illés Árpád, Ragán Péter, DE-MÉK

Kerpely Kálmán közel fél évszázadon keresztül volt a hazai mezőgazdasági szakoktatás egyik legkiemelkedőbb alakja, aki a Földművelésügy Minisztérium felkérésére a XX. század elején komoly szerepet vállalt a magyarországi gazdasági tanintézetek akadémiákká szervezésében, illetve a kor akkori kívánalmainak leginkább illeszkedő tantervek kidolgozásában. A debreceni agrárfelsőoktatásért végzett önzetlen, fáradhatatlan és kimagasló tevékenysége okán, mind a mai napig hálás szívvel és megbecsüléssel gondol a debreceni egyetemi polgárság Kerpely Kálmán elévülhetetlen munkásságára – fogalmazott beszédében Nagy János.

A megemlékezésen végül Stündl László dékán úr a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, míg Nagy János Prorektor úr és tanítványa Izsó-Szabó Atala a Kerpely Kálmán Doktori Iskola és a Kerpely Kálmán Szakkollégium nevében helyezett el koszorút.

 

Írta: Fekete István, DE-MÉK

Fotó: Illés Árpád, Ragán Péter, DE-MÉK

***

A cikk teljes tartalma (szöveg és kép) a linkre mutató hiperhivatkozással, és ugyanazon cím feltüntetésével felhasználható, bárki számára előzetes engedélykérés nélkül is.

Hirdetni szeretne? Itt jelentkezzen: marketing@agrojager.hu

 

 

Mezőgazdaság

Október közepén indul az agrártámogatások előlegfizetése

Print Friendly, PDF & Email

Hamarosan megkezdődik a közvetlen támogatások, valamint egyes vidékfejlesztési intézkedések előlegeinek kifizetése

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

Az agrártámogatások uniós feltételeinek változása és a piaci nehézségek közepette felértékelődik minden pénzügyi segítség, így az előlegfizetés feltételeinek megteremtése után október 16-án idén is megkezdődik a közvetlen támogatások, valamint egyes vidékfejlesztési intézkedések előlegeinek kifizetése – jelentette be Nagy István agrárminiszter.

Fotó: Agrárminisztérium Facebook oldala

A tárcavezető kifejtette, a Közös Agrárpolitika uniós reformja számos változást hozott az idei évben, az új előírásoknak történő megfelelés a gazdálkodók részéről alkalmazkodást és adminisztrációs feladatokat jelentett. Az érintettek idén tavasszal nyújthatták be első alkalommal az új rendszerben, az új szabályok alapján meghirdetett támogatási jogcímekre vonatkozó igényeiket. A számos változásra való tekintettel elismerés és köszönet illeti a gazdákat, az őket segítő kamarai falugazdászokat, a szaktanácsadókat és a folyamatban közreműködőket – hangsúlyozta Nagy István.

Az agrárkormányzat tisztában van az előlegfizetés magyar agrárium finanszírozási gyakorlatában kialakult jelentőségére, hiszen hosszú évek óta segíti az őszi munkák elvégzését. Az idei esztendőben különösen fontos minden olyan eszköz, ami a piaci problémák, magas költségszintek miatti likviditási problémák enyhítéséhez hozzájárulhat. Az előleg- és  részfizetésekhez szükséges pénzügyi források rendelkezésre állnak – közölte a miniszter.

Nagy István tájékoztatása szerint az előlegfizetésben az alaptámogatás mellett a kis- és közepes gazdaságok célzott támogatását biztosító új támogatási formán, az újraelosztó támogatáson is megindulnak az utalások. Az érintettek a következő jogcímeken számíthatnak előlegfizetésre: alaptámogatás, újraelosztó támogatás, termeléshez kötött támogatások (tejhasznú tehén, hízott bika, anyajuh, intenzív gyümölcs, extenzív gyümölcs), valamint az agrár-környezetgazdálkodási és ökológiai gazdálkodást érintő vidékfejlesztési támogatások.

 

Forrás: AM

Tovább olvasom

Mezőgazdaság

Aktuális és gyakori kérdésekre ad választ az eGN új, módosított kitöltési útmutatója

Print Friendly, PDF & Email

A Nébih frissítette az elektronikus gazdálkodási napló kitöltési útmutatóját.

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

A Nébih a gazdálkodók igényeit figyelembe véve a leggyakoribb kérdések alapján frissítette az elektronikus gazdálkodási napló kitöltési útmutatóját, valamint bővítette a gyakran ismételt kérdések (GYIK) gyűjteményét is. A jelenlegi módosításokkal a hivatal többek között az őszi vetésű főnövény rögzítésével és a tápanyag gazdálkodási terv beküldésével kapcsolatos hasznos információkat foglalta össze.

Fotó: Nébih

A Nébih több olyan kérdést is kapott a gazdálkodóktól, melyek egy-egy azonos téma köré csoportosíthatóak. A hivatal ezek alapján ‒ a naplóvezetés egyszerűsítése, az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében ‒ módosította az eGN kitöltési útmutatóját, és bővítette a gyakran ismételt kérdések gyűjteményét is.

Az évszakra való tekintettel kifejezetten időszerű az őszi vetésű növények kapcsán az a kérdés, hogy melyik évhez kell felvezetni azokat. A Nébih struktúrája szerint, jóllehet a támogatási év igazodik a naptári évhez, ugyanakkor az őszi vetésű kultúrák esetében a kincstári támogatást a termelők valójában az előző évben elvetett növényekre kapják. Ezt figyelembe véve az őszi vetésű kultúrákat mindig a következő évi ‒ jelen esetben a 2024-es ‒ gazdálkodási évre kell rögzíteni.

A tápanyaggazdálkodási terv vezetésének gyakoriságára vonatkozóan is több kérdés érkezett a Nébih-hez, melyek alapján az útmutató ‒ a módosításnak köszönhetően ‒ még pontosabb válaszokat tud nyújtani.

Több esetben kértek tájékoztatást a napló vezetésére kötelezett halála esetén felmerülő teendőkről is. A GYIK bővítésével a gyűjtemény most már ennek megválaszolására is kitér. Eszerint az örökösnek az örökhagyó naplójában nem kell semmilyen változtatást elvégeznie, ugyanakkor a saját naplójában tovább kell vezetnie az örökhagyó azon területeit, amelyek az örököshöz kerültek.

Az Elektronikus Gazdálkodási Napló (eGN) módosított kitöltési útmutatója és a bővített GYIK gyűjtemény elérhető a Nébih portál eGN aloldalán.
Kérdés esetén az egn@nebih.gov.hu címen kérhető segítség.

Forrás: Nébih

Tovább olvasom

Mezőgazdaság

Fontos határidő közeledik a 2023. évi egységes kérelem tekintetében!

Print Friendly, PDF & Email

Fontos szabályokra hívrta fel a figyelmet az MVH

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet alapján:

„20. § (1) Az egységes kérelem kijavítására, valamint az egységes kérelem részleges vagy teljes visszavonására – a termeléshez kötött anyatehéntartás támogatása kivételével – a tárgyév szeptember 29-ig van lehetőség.
(2) Termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás esetén az igénylés kijavítása, részleges vagy teljes visszavonása tárgyév december 20-ig lehetséges.”

A fénykép illusztráció: Pixabay

Fel kívánjuk hívni a figyelmet arra, hogy a határidők lejártakor a szerkesztés alatt álló adatváltozás elektronikus bizonylatok hivatalból törlésre kerülnek! Ennek megfelelően kérjük az érintetteket, hogy ennek tudatában, még a határidőket megelőzően nyújtsák be vagy töröljék a szerkesztés alatt álló adatváltozás bizonylatokat.

2023. szeptember 29-t követően az alábbi adatok kijavítására, visszavonására már nem lesz lehetőség:

 • Nem lehet visszavonni a teljes egységes kérelmet, kivéve akkor, ha a kérelem kizárólag termeléshez kötött anyatehéntartás/nemzeti átmeneti anyatehéntartás támogatással érintett.
  Kizárólag ezen támogatások esetén az egységes kérelem 2023. december 20-ig visszavonható.
 • Nem lehet visszavonni teljes jogcímet, kivéve a termeléshez kötött anyatehéntartás/nemzeti átmeneti anyatehéntartás támogatás vonatkozásában.
  Kizárólag ezen támogatások esetén a jogcímek, és esetlegesen vele együtt a teljes egységes kérelem 2023. december 20-ig visszavonható.
 • Nem lehet visszavonni teljes blokkot, táblát, állategyedet, erdőrészletet, méhcsaládot, törzsállományt, kivéve a termeléshez kötött anyatehéntartás/nemzeti átmeneti anyatehéntartás támogatás vonatkozásában.
  Kizárólag ezen támogatások esetén az állategyedek 2023. december 20-ig visszavonhatóak.
 • Nem lehet visszavonni egy táblán, állategyeden, erdőrészleten lévő jogcím igénylést, kivéve a termeléshez kötött anyatehéntartás/nemzeti átmeneti anyatehéntartás támogatás vonatkozásában.
  Kizárólag ezen támogatások esetén az állategyedről a jogcímek 2023. december 20-ig visszavonhatóak.
 • Nem lehet megváltoztatni a főnövény hasznosítási kódját, csökkenteni a tábla területét, nem lehet kijavítani a tábla rajz elhelyezkedését, nem lehet a főnövény esetén megadott egyéb adatokon változtatni (öntözés, termesztő berendezés, termesztés célja stb.). Kivétel: Főnövény vetési és betakarítási/beforgatási időpontját.
 • Táblán lévő nem termelő tájképi elem (NPLFA) kijelölése sem lehetséges a határidő után (kivéve ökológiai jelentőségű másodvetés ld. lent).
 • Fiatal gazda jogcím igénylésekor nincs lehetőség a nyilatkozatok módosítására, valamint jogi személyek esetében a korábban megadott elsődleges és nem elődleges ügyfelek módosítására, törlésére.
 • Állatlétszám alapú támogatások esetén nincs lehetőség a támogatási igényre irányuló nyilatkozatok módosítására, kizárólag a termeléshez kötött anyatehéntartás/nemzeti átmeneti anyatehéntartás támogatási igények vonatkozásában.
  Kizárólag ezen támogatások esetén a támogatási igényre irányuló nyilatkozatok 2023. december 20-ig módosíthatóak.

Milyen adatot lehet megadni 2023. szeptember 29-t követően is:

 • Főnövény vetési és betakarítási/beforgatási időpontját
 • Október 1-ig lehet megvalósítani a Feltételesség HMKÁ8, illetve AÖP gyakorlat3 keretében elszámolni kívánt ökológiai jelentőségű másodvetéseket. Az október 1-ig megvalósított ökológiai jelentőségű másodvetések 2023. október 16-ig jelenthetőek be!
  Október 1 és 16 között be lehet jelenteni tervezési dátummal nem rendelkező, ám október 1-ig megvalósított ökológiai jelentőségű másodvetést, de ezen esetekben kötelező megadni a tényleges vetés dátumát is. Október 16-ig ki lehet javítani az addig megadott másodvetéshez kapcsolódó adatokat.
  2023. október 17-ét követően kizárólag a már megvalósított másodvetésekhez lehet a beforgatás dátumát megadni, egyéb adat már nem módosítható!
 • Október 31-ig lehet megvalósítani a hagyományos másodvetéseket, illetve zöldtrágyázás céljából vetett másodvetéseket. A hagyományos és zöldtrágyázás céljából vetett másodvetések elvetése 2023. november 15-ig jelenthetők be! 2023. november 16-át követően kizárólag a már megvalósított másodvetésekhez lehet a beforgatás dátumát megadni, egyéb adat már nem módosítható!
  November 15-ig ki lehet javítani az addig megadott másodvetéshez kapcsolódó adatokat, kivéve, ha a hagyományos másodvetésen valamilyen termeléshez kötött területalapú jogcím igénylés is volt.
  Az ilyen jogcímmel is érintett másodvetések esetén szeptember 29-t követően, amennyiben a másodvetés esetén a tényleges vetési időpont is bejelentésre került, a másodvetés tekintetében kizárólag a másodvetés betakarítási/beforgatási dátuma jelenthető be!
 • Megvalósított hagyományos másodvetés esetén, amennyiben a másodvetésre termeléshez kötött területalapú jogcímek egyike is igénylésre került, a tényleges vetéssel egyidejűleg kérjük adja meg a szükséges vetőmag számla adatokat. Adatmegadásra azonban már csak azon hasznosítások esetén van lehetőség, melyek tekintetében Ön másodvetést jelentett be.
 • Agrotechnikai műveletek:
  AÖP tekintetében 2023. december 31-ig végezhetőek el. Ezen agrotechnikai műveletek 2024. január 15-ig jelenthetők be, ezt követően ilyen agrotechnikai művelet már nem jelenthető be!
  VP AKG 2021 intézkedés keretében elszámolni kívánt agrotechnikai műveletek egész évben bejelenthetőek a tevékenység elvégzését követő 15 napon belül.
 • Dokumentum csatolás kizárólag a Feltételesség, Kölcsönös Megfeleltetés, a termeléshez kötött területalapú jogcímek követelményeinek ellenőrzésre (pl.: honamadatok, szaporító anyag igazolása stb.), illetve a VP Baromfi állatjólét intézkedés esetén kerül figyelembe vételre.
  ​​​​​​​VP Baromfi állatjólét intézkedés esetén a dokumentum csatolás határideje október 30-a!!

Figyelem! Kérjük, hogy amennyiben egy másodvetést, agrotechnikai műveletet már nem kíván megvalósítani, azt egy adatváltozás bizonylaton törölje és nyújtsa be ezen változást tartalmazó adatváltozás bizonylatot, ezzel is gyorsítva a kérelmek feldolgozását!!

VP Baromfi állatjólét intézkedésadatszolgáltatás 2023. október 1-30 között

A VP3-14.1.4-22 kódszámú VP Baromfi állatjólét támogatás kapcsán a 2022.10.16-tól 2023.10.15-ig tartó kötelezettségvállalási időszak alatt vezetett 5. számú melléklet, valamint a keletkezett dokumentumok benyújtására az Egységes kérelemadatváltozás bejelentés felületén lesz lehetőség. A felület használatára vonatkozóan külön kitöltés útmutató kerül kiadásra, erre vonatkozóan kérjük figyeljék a Kincstár honlapját!

Október 30-át követően VP Baromfi állatjólét támogatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatást is tartalmazó be nem adott adatváltozás bizonylatok törlésre kerülnek!

Forrás: MVH

Tovább olvasom
Cart
 • No products in the cart.