Keressen minket

Kiemelt cikk

OECD-FAO előrejelzése a mezőgazdasági piacokról 2019-2029-re

Az OECD-FAO Outlook az OECD és az ENSZ mezőgazdasági szervezete, a római székhelyű FAO évente megjelentetett középtávú, 10 évre szóló mezőgazdasági előrejelzése.

Miről szól az előrejelzés?

Az OECD-FAO Outlook az OECD és az ENSZ mezőgazdasági szervezete, a római székhelyű FAO évente megjelentetett középtávú, 10 évre szóló mezőgazdasági előrejelzése.

Az OECD-FAO Outlook az OECD és az ENSZ mezőgazdasági szervezete. Évről évre monitorozzák a legfontosabb mezőgazdasági kérdéseket. (Kép: OECD)

Fontos kiemelni, hogy mivel meglehetősen hosszú távra szól, nem szabad konkrét előrejelzésként tekinteni rá, „csupán” azt mutatja be, hogy a modellezési eredmények és szakértői konszenzus alapján milyen tendenciák várhatók a főbb mezőgazdasági termékek piacain. Azaz az Outlookból nem az egyes mezőgazdasági termékek meghatározott időpontban előállított konkrét mennyisége, ára derül ki, hanem változatlan feltételek és bizonyos feltételezések mellett valószínűsíthető jövőbeni tendenciák. Ezek a legvalószínűbb tendenciák tehát elfedik, elfedhetik a rövidtávú áringadozásokat.

Az előrejelzés legfontosabb megállapításai

Az idén júliusban nyilvánosságra hozott előrejelzés legfontosabb üzenete, hogy a legtöbb mezőgazdasági termék ára reálértéken nem fog nőni a következő tízéves időszakban. Ez a megállapítás szöges ellentétben áll a korábbi elemzői konszenzussal, amely a mezőgazdasági alapanyagok árának folyamatos emelkedését várta. Ez a korábbi várakozás elsősorban azon alapult, hogy az agráriumban nincsen olyan a technológiai fejlődési tartalék, lehetőség, amely lehetővé tenné, hogy a termelés hatékonyságának javulása lépést tartson a népesség növekedésének az ütemével. A termelés extenzív növelésének – új termőterületek művelésbe vonása, ill. állatállomány növekedése – pedig a szűkülő erőforrások (talaj, víz, energia) szabnak egyre szembetűnőbb fizikai korlátokat. Ezzel szemben az OECD-FAO legfrissebb előrejelzése szerint a világ mezőgazdasága képes lesz a kibocsátás jelentős növelésére, döntően hatékonyságnövekedésnek köszönhetően., Ez a várakozások szerint különösen a jelenleg kisebb hatékonysággal termelő területeken jelentkezik, amely ráadásul egybeesik az elsősorban népességnövekedésre visszavezethető többletkereslettel.. Emellett egyes térségekben – így pl. Latin-Amerikában – extenzív növekedésre is sor fog kerülni, azaz új területek kerülnek mezőgazdasági művelés alá és nőni fog az állatlétszám.

A keresleti oldalon továbbra is a népességnövekedés, egyes térségekben a vásárlóerő növekedése, az urbanizáció és – elsősorban a fejlettebb régiókban – a környezi- és egészségügyi szempontok lesznek a meghatározó hajtóerők. Ennek következtében a legnagyobb népességdinamikával rendelkező fejlődő régiókban az alacsonyabb értékű áruk fogyasztásnövekedése dominál, míg a nagyobb és/vagy növekvő jövedelemmel rendelkező régiókban a magasabb hozzáadott értékű állati fehérjék (különösen a tejtermékek), illetve az egészséges táplálkozáshoz szükséges zöldségek és gyümölcsök fogyasztása növekszik. Az elmúlt évtizedben meghatározó jelentőségű, első generációs bioüzemanyag felhasználás indukálta kereslet telítődni és megtorpanni látszik. Ennek következtében csökken a kukorica, cukornád, és az olajos magok ilyen irányú felhasználásához kapcsolódó kereslet. Ugyanakkor ezen növények újabb megfelelő felvevő piacokat találnak egyrészt a növekvő takarmány-felhasználásnak, másrészt a magasabb feldolgozottságú növényi olajokat és cukrot igénylő ún. kényelmi élelmiszerek iránti fokozódó keresletnek köszönhetően.

A kínálati oldalon az elkövetkező időszak növekedése főként az intenzív termelés által, azaz a termelékenység növekedésén keresztül fog lezajlani, igaz a klímaváltozás miatti adaptációs kényszer részben csökkenti ennek érvényesülését. Ez a termelékenység- vagy hatékonyságnövekedés egyben azt is jelenti, hogy a pótlólagos erőforrásokat olcsóbban lehet bevonni a termelésbe. A növekedés extenzív módja, azaz új erőforrások – elsősorban termőterületek – bevonása kevésbé lesz jellemző a következő időszakban. Mind az intenzív, mind az extenzív növekedés régiónként eltérő jelleggel és mértékkel fog megjelenni.

A termelékenység növekedését elsősorban a mezőgazdasági termelés jelenlegi fejlettségi szintje befolyásolja. Ennek megfelelően a fejlettebb régiókban (EU, Észak-Amerika), ahol már jelenleg is az intenzív árutermelés domináns, alacsonyabb ütemű hatékonyságnövekedésre lesz lehetőség. Ezt a növekedési korlátot tovább erősítik az egyre szigorodó környezeti és állatjóléti követelmények. A fejődő régiók (különösen Afrika) nagyobb ütemű növekedésének keresleti oldali magyarázata, hogy a népességnövekedés is ezeken a területek jelentkezik.

Ami az extenzív növekedést illeti, a jelentés globálisan változatlan nagyságú mezőgazdasági hasznosítású földterületet vetít előre, azonban ez jelentős regionális és művelési ágak közötti eltéréseket takar. Míg a fejlett régiókban – Európában a gyep míg Észak Amerikában a szántó rovására – az egyéb, mezőgazdaságon kívüli földhasználati mód növekedése miatt, addig Afrikában a kedvezőtlenebbé váló agroökológai feltételek miatt jelentkezik a mezőgazdasági terület csökkenése. Ezzel szemben Latin-Amerika esetében jelentős szántó és gyepterület növekedésre van kilátás, Óceánia esetében pedig szántó növekedés és minimális gyepterület csökkenés várható.

Ágazati oldalról vizsgálva, a gabonák és a pálmaolaj esetében a hozamnövekedés biztosítja a kibocsátás bővülését, míg az olajosmagok és cukornád esetében a területbővülés és a hozamnövekedés együttesen. Szintén regionális sajátosságként jelentkezik Latin Amerika esetében a kettős termesztés[1] mind nagyobb területen történő térnyerése, míg Észak-Amerikában a vetésszerkezet átalakulásának köszönhetően növekszik a kukorica és a szója betakarított területe, ahol a hozamnövekedést a növénynemesítés viszi előre.

Szintén fontos megemlíteni a figyelembe vett demográfiai és makrokörnyezetre vonatkozó legfontosabb feltételezéseket illetve a projekciók hozzájuk kapcsolódó érzékenység vizsgálatát. A kiemelt jelentőségű régiók demográfiai és makro mutatóit az 1. táblázat foglalja össze.

A bizonytalansági tényezők között növekvő jelentőséggel bír a piaci-kereskedelmi bizonytalanság (különösen a USA-Kína kereskedelmi háború), amely várhatóan jelen lesz mind az input mind az output esetében. A bizonytalan piaci viszonyok a korábbinál nagyobb árvolatilitást eredményeznek és összességében rontják a piaci hatékonyságot. Szintén növeli a bizonytalanságot a járványok illetve egyéb állat- és növényegészségügyi kockázatok, amelyek gyakran a közvetlen hatáson túl számottevő közvetett következményekkel járnak. Az érzékenységvizsgálat eredménye azt mutatja, hogy a kereslet (fogyasztás) kevésbé érzékeny a termeléshez képest. Legnagyobb változékonyságot az árak mutatják, amelyek a +/- 40%-os sávban is mozoghatnak. Míg egyes tényezők (jövedelem, hozam) viszonylag szimmetrikusan befolyásolják a kukorica árát, addig az árfolyam (nagyobb valószínűség mellett csökkenti) és az olajár (nagyobb valószínűség mellett növeli) változására aszimmetrikusan reagál. Hasonló módon eltérés van az egyes tényezők által kifejtett hatás mértékében: A jövedelem illetve az olajár változása kisebb, az árfolyam és a hozam változás nagyobb mértékben befolyásolja a kukorica árváltozását.

 

Az Outlook kiemeli a nemzetközi kereskedelem növekvő szerepét, amelynek két kiemelt haszonélvezője Latin Amerika és Kelet-Európa (Ukrajna és Oroszország) lesz. Mindkét régió esetében figyelemre méltó, hogy a potenciál mögött fontos szerepet játszik a kedvező természeti adottságok, azaz a nagy mennyiségben elérhető jó minőségű termőföld illetve vízforrások.

Az egyes legfontosabb élelmiszer kategóriák fogyasztási arányát megvizsgálva jelenleg is számottevő különbség van az egyes régiók között, amely jelentősen középtávon sem változik. Ugyanakkor a magas illetve növekvő jövedelmű régiókban növekvő állati fehérjefogyasztás várható. Ennek kapcsán Dél-Kelet Ázsia lesz a legmeghatározóbb többletfogyasztást mutató régió. Ugyanakkor a régión belül jelentős különbségek mutatkoznak: míg Kínában elsősorban a sertés- és baromfihús fogyasztása növekedhet, addig Dél-Ázsiában a tejtermékeknek jut nagyobb szerep a növekedésben. Általánosan elmondható, hogy a húsfogyasztás elsősorban a jelenleg is nagyobb arányban húst fogyasztó területeken fog növekedni. Ugyanakkor a fogyasztói preferenciák változása – életmód, környezet- és egészségtudatosság növekedése – belső átrendeződést, egyes hústípusok helyettesítését eredményezi. Például Kanada és Új-Zéland illetve Európa esetében a marhahús fogyasztás csökkenése, míg a baromfihús növekedése várható. Ugyan ezen okra visszavezethetően a kedvezőtlen élettani és vagy környezeti hatásúnak tartott növényi olajról (különösen a pálmaolaj) a vajra való áttérés várható a magas jövedelmű országokban, a növényi olajok árelőnye ellenére.

A növekvő állati fehérjeigény felveti annak a kérdését, hogy a jelenleg gyepként hasznosított területek szántóföldi hasznosítása milyen lehetőségeket és következményeket rejt, beleértve a megtermelhető biomassza mennyiségét illetve annak környezeti hatásait (különösen az ÜHG-ra). Ezt a hatást felerősíti a termelés koncentrációja és intenzitás növekedése.

Szintén a növekvő állati fehérje termeléshez kapcsolód érdekesség, hogy az EU-14 esetében a gyakorlatilag változatlan kibocsátás mellett a koncentrált termelés hatékonyságnövekedése miatt némileg csökken a takarmányigény (hasonlóan az USA esetében a kibocsátás növekedésénél kisebb ütemű a takarmányigény bővülése). Ezzel szemben a nagyobb növekedést mutató régiók esetében meghatározóbb a koncentrált termelés térnyerése a hagyományos háztáji/háztartási előállítás helyettesítésre, ami növekvő takarmányigényt generál. Mivel ezen piacok jelentős szállítási költség mellett érhetőek el, némileg csökken Magyarország földrajzi bezártsága (az olcsóbb szállítási lehetőségeket kínáló tengeri kikötőktől való relatív távoli fekvése) és ezzel a szállítási költség hátránya. Ugyanakkor Oroszország és Ukrajna fekete-tengeri elhelyezkedése komoly versenyelőnyt jelenthet, különösen ha a fekete-tengeri kikötőkhöz vezető vasúti szállítási vonalak is fejlődnek a jövőben.

Az állati termékek növekvő mennyiségét elsősorban a nagyobb fajlagos kihozatal, növekvő hozamok biztosítják, azaz az állatállomány nagysága kisebb ütemben növekszik. Ez különösen a sertéshús és tehéntej esetében várható.

A jelenleg alacsony, de növekvő jövedelmű régiókban komoly problémaként jelentkezik a növekvő cukor és olaj bevitellel párosuló nem kiegyenlített táplálkozás és mozgáshiány, amely miatt az elhízás egyre nagyobb probléma. Ezen felül az elhízás problémájával küzdő országokban gyakran ezzel párhuzamosan van jelen az alultápláltság és mikorelemhiányos táplálkozás, amit a táplálkozási problémák „hármas terheként” szokás említeni.

Kiemelt szektorokra vonatkozó összefoglaló:

Gabona

Mivel az elmúlt években a termelés folyamatosan meghaladta a felhasználást, jelentős készletek halmozódtak fel és alacsonyabb árszintet eredményeztek. A globális gabonatermelés korábbi közel évi 2%os növekedése a következő évtizedben 1%-ra lassulhat, amelynek mintegy felét kukorica (+181 millió t), negyedét búza (+86 millió t), ötödét rizs (+66 millió t) és a maradékot egyéb gabonanövények teszik ki. A növekedés hajtóerejét a hozamnövekedés jelenti, amely különösen Afrika és a Fekete-tenger térségében lesz jelentős mértékű. A kereslet növekedésének megtorpanása mögött a kínai és az ipari (keményítő és bioüzemanyag) felhasználás csökkenése áll. A gabonák élelmiszer célú kereslete a világ legtöbb részén telítődött, ez alól a dinamikus népességnövekedéssel jellemezhető afrikai és ázsiai térségek jelentenek kivételt, ahol a gabonák továbbra is jelentős arányt képviselnek a fogyasztásban. Mindezek eredőjeként a gabonák árának mérsékelt nominális növekedésére és változatlan reálárára van kilátás. Ugyanakkor a nemzetközi gabonakereskedelem jelentős (több mint ötszörös!) növekedése várható, amelynek legnagyobb nyertesei a kukorica esetében most is meghatározó illetve számottevő növekedési potenciával rendelkező országok, azon belül is elsősorban Latin-Amerika, Ukrajna és Oroszország lehetnek. Az Európai Unió várhatóan a búza és egyéb gabonák kereskedelmében tudja növelni piaci részesedését.

Olajosmagok      

Az olajosmagok[2] piacán a szója további (átlagosan évi 1,6%) térnyerése várható, amelynek legnagyobb nyertese a Mercosur térség és elsősorban Brazília lesz. A növekedés mintegy fele a növekvő területnek köszönhető, míg a másik része a hozamnövekedésnek. Az egyéb olajosok között jelentős arányt képviselő repce korábbi dinamikus bővülése lelassul, jelentős részben a stagnáló biodízel keresletnek köszönhetően. A globális növényiolaj piac 28 millió tonnás bővülése várható, amely Indonézia növekvő bioüzemanyag felhasználásának következtében csökkenő készleteket és növekvő árat eredményez.

A lassuló sertés és baromfi növekedés valamint Kína importfüggőségének csökkentésére irányuló törekvésének köszönhetően a fehérjetakarmányok korábbi évi 4,1%-os keresletnövekedése 1,5%-ra lassulhat. A növényi olajok nemzetközi piacán továbbra is a pálmaolaj lesz a meghatározó, amelynek globális kereskedelmében Indonézia és Malajzia maradnak a meghatározóak (közel 60%-os piaci részesedés). Ugyanakkor a pálmaolaj fejlett régiókban jelentkező keresletét jelentősen befolyásolja a hozzá kapcsolódó környezeti következmények megítélése.

A globális szójapiacon továbbra is az Egyesült Államok és Brazília a meghatározó, ugyanakkor a kereskedelmi egyezmények és konfliktusok komolyan befolyásolják pozíciójuk alakulását. A keresleti és kínálati hatások eredőjeként a szója, egyéb olajosmagok és fehérjetakarmányok árának mérsékelt nominális növekedésére és változatlan reálárára van kilátás. Ezzel szemben a növényi olajok ára dinamikusan növekedhet, amelynek eredményeként a reálárak is növekednek. A termelés viszonylag nagyobb földrajzi koncentrációja miatt az ágazatnak nagyobb az időjárási kitettsége, amely kedvezőtlen években jelentős piaci zavarokat, volatilis árakat okozhat. A magasabb vásárlóerővel bíró fogyasztók körében jelenleg legnagyobb arányban a bioélelmiszerek elégítik ki a magasabb környezeti és egészséges élelmiszerekkel szembeni elvárásokat. A jövőben ugyanakkor növekedhet a különböző alternatív zöld tanúsítványi rendszerek szerepe. Jelenleg a tanúsítványok gyakran nem kellően nagy regionális lefedettséggel működnek. Például egy egész Európára kiterjedő zöld tanúsítványi rendszer valószínűleg nagyobb méretű és likviditású tanúsítványpiacot eredményezhetne, ami a kisebb (nemzeti) piacokhoz képest stabilabb zöldtanúsítvány-árakhoz vezethet.

Cukor

A globális cukorpiacon továbbra is a cukornád és így a jelenlegi termelést adó országok lesznek a meghatározóak. A termelés bővülésének zöme a fejlődő országokban (India, Thaiföld, Kína) várható, amihez a cukornád esetében a terület és a hozamok növekedése hasonló arányban járul hozzá. A cukorrépa esetében csak a kiemelkedően kedvező jövedelmezőséget mutató területek esetében várható minimális növekedés. A nyers cukor és a fehérített cukor közötti árrés számottevően (25%) csökkent az elmúlt időszakban, amely várhatóan közel visszaáll az elmúlt évtizedben jellemző mértékre (93 USD/t). A cukorszektorban a feltételezett alacsony olajárak ellenére komoly nyomás várható, tekintettel a közelmúltban elfogadott brazil bioüzemanyag programra. A cukorfelhasználás bővülésére Ázsiában, Közel Keleten és Észak-Afrikában lehet számítani, míg az EU-ban stagnálás vagy minimális csökkenésre van kilátás. Az alternatív édesítők – így a kukorica alapú izocukor – részesedése a korábbi várakozásokkal szemben jóval szerényebb mértékben és nagyobb részt a fejlődő országokban növekszik (ahol a részaránya jelenleg alacsonyabb a fejlett országokhoz képest), de csak a teljes fogyasztás bővülésével arányosan. A fejlett országokban az egészségügyi megfontolások miatt a cukorfogyasztás minden szegmensében stagnálás vagy minimális csökkenés várható, ugyanakkor a kedvezőbb élettani hatású édesítőszerek felhasználási aránya várhatóan növekedni fog..

A külkereskedelmi viszonyokat a kereskedelmi megállapodások hatásai határozzák meg, de várhatóan továbbra is Brazília marad a domináns, ugyanakkor Thaiföld növekvő szerepe is valószínűsíthető. A

szabadkereskedelmi viszonyokat torzító szakpolitikák leépülése, várhatóan kedvezően hat az árvolatilitásra. Mivel a cukor előállítása jelentős energiaigényű, ezért az olajár változásra érzékenyebben reagál, illetve hasonlóan fontos szerepe van a termelést versenyhátrányú területeken fenntartó támogatásoknak.

Baromfi-, sertés, juh- és marhahús

A jelentés szerint a lassuló fogyasztásbővülés és az alacsony – bár nominálisan kis mértékben növekvő – takarmányköltségek a húsok reálárának csökkenését vetítik előre. Az időszakban várható 13%-os termelésbővülés zöme a fejlődő országokban várható, ahol a termelési rendszerek intenzívebbé válása és a vágótömeg növekedése lesz a meghatározó. Azonban az a termelésbővülés nem lesz képes kielégíteni ezen régiók – különösen Afrika – keresletbővülését, ezért a nemzetközi kereskedelem bővülése várható.

Az Ázsiában jelentős állománycsökkenést okozó afrikai sertéspestis közvetlen hatása egyértelműen megjelenik a sertéshús nemzetközi kereskedelmében, aminek kihasználását a versenyképes előállításon felül a kereskedelmi egyezmények is számottevően befolyásolják. Várhatóan ez még több évig kihatással lesz a sertéshús piacára, és árfelhajtó hatása lesz. Ennek közvetett hatása leginkább a baromfihús piacán jelentkezik, ahol kisebb mértékben, de többletkeresletet generál és rövid távon az árak növekedését eredményezi. A marhahús esetében stagnáló nominális és csökkenő reálárra van kilátás.

Összességében a juh- és marhahús reálára csökken legnagyobb mértékben, az előbbi külkereskedelmét továbbra is az Egyesült Államok, Argentína és Brazília, míg utóbbit Új-Zéland és Ausztrália uralja. A fejlett gazdasági térségekben egyre inkább a fogyasztás egészségügyi és termelés környezeti következményei befolyásolják a fogyasztói preferenciákat. Ennek megfelelően az elkövetkező évtizedben legnagyobb mértékben a baromfihús fogyasztás bővülésére van kilátás. A következő 10 évben várható mintegy 20 millió tonnás többlet húsfogyasztás kb. fele, azaz 10 millió tonna származhat ebből a szektorból.

Tej- és tejtermékek

A várhatóan évi átlagosan 1,7%-os termelésbővüléssel a tejszektor lesz a legdinamikusabb expanziójú ágazat. Ez leginkább a jelenleg alacsony hozamú országok állományának korábbinál gyorsabb növekedésének köszönhetően, a növekedés közel fele Indiában és Pakisztánban várható.

Az EU termelése lassabb növekedésére kell számítani, a belső kereslet lassú növekedése és a kisebb külkereskedelmi arány miatt. Míg a fejlődő országokban a friss tej és tejtermékek kereslete bővül, addig a fejlett régiókban (EU és Egyesült Államok) annak csökkenése várható, míg a magasan feldolgozottak – elsősorban sajt – esetében bővülő keresletre van kilátás. Az elmúlt időszakban a vaj ára magasabban alakult a tejporokhoz viszonyítottan a tejzsír iránti nagyobb keresletnek köszönhetően. Habár minden tejtermék esetében a nominális árának növekedésére van kilátás, addig a vaj és sajt reálára várhatóan stagnál, míg a tejporoké kis mértékben növekszik. A tejtermékek nemzetközi kereskedelmének jelenlegi viszonyait jelentősen megváltoztathatják az esetleges jövőbeni kereskedelmi megállapodások, egyezmények és Anglia EU-ból történő kilépése.

Az Outlook alapján a következő stratégiai javaslatok tehetők:

 • A szántóföldi növénytermesztés esetében a takarmányalapanyagok versenyképes, magas hatékonyság melletti előállítása a bővülő nemzetközi piacokon kedvező lehetőséget kínálhat.
 • Növekvő jelentősége lesz az extrém időjárási körülmények negatív hatásaival szembeni védekezésnek (pl. öntözés).
 • A változó klimatikus viszonyok ill. specializálódó piaci igények miatt egyre fontosabb a fajtaválasztás szerepe, amit a növénynemesítési eredmények támogatnak (ugyanakkor fontos lehet a szabályozási környezet).
 • Különösen a növekvő illetve magasabb jövedelmi helyzetű fogyasztók változó preferenciája – egészségtudatosság ill. környezeti érzékenység – növeli a magasabb feldolgozottságú élelmiszerek szerepét. Ennek fontos része az alapanyag előállítás valamint a kapcsolódó élelmiszeripar (egyaránt fontosak a piaci alapú és szabályozási környezet általi kezdeményezések).
 • A nemzetközi kereskedelemben várható nagyobb árvolatilitás hatással lesz a magasabb kitettségű ágazatokra, ügyfelekre (pl. import fehérje, műtrágya, gabona és olajos magok)
 • A járványok várhatóan erőteljesebb jelenléte miatt növekvő szerepe van az élelmiszerbiztonságnak és ezzel párhuzamosan a minőségbiztosítási és egyéb nyomonkövetési rendszerek.

Kiemelt potenciájú ágazatok:

 • Baromfihús (feltétel: korszerű technológia, intenzív termelés, kiemelt genetikájú állomány)
 • Tejtermelés és feldolgozás
 • Kertészet, zöldség
 • Hatékonyságot folyamatosan növelő (fajlagos költségcsökkenést eredményező), versenyképes szántóföldi termelés (nagy volumen és/vagy integrációs háttér) (elsősorban búza és olajosok)
 • Magas hozzáadott értékű, feldolgozott élelmiszert előállító vállalkozások

[1] Egy gazdálkodási évben egyazon területen két növénykultúra – pl. kukorica és szója, vagy búza és szója – kerül egymás után művelésbe.

[2] Szója, egyéb olajosok (repce, napraforgó, gyapotmag, földimogyoró, kókusz), pálma

Forrás: Takarékbank

Tovább olvasom

Kiemelt cikk

KITEKINTŐ: Szerbia -> 31 kutyát neveztek a Šujica Petar emlékversenyre – GALÉRIÁVAL

Szerbiában a társasvadászatnak nagy hagyományai vannak. Ha régebbi újságokat lapozgatunk, akkor is erős közösségi életről olvashatunk. Most, a Vajdaságban, Vojvodinában, Banatsko Karađorđevoban, magyarul Pálmajorban rendezték meg a II. Šujica Petar emlékversenyt, amelyre mintegy 31 kutyavezető jelentkezett. Az Agro Jager News a helyszínről tudósított.

II. Šujica Petar emlékverseny megnyitója Banatsko Karađorđevoban

Az előzetes jelentkezések miatt három bírót kértek fel, hogy ütemesen lehessen levezényelni a II. Šujica Petar emlékversenyt. A felkérést végül Žika Mitrović, Novica Spasojević és Milan Mirić kaphatta meg. Banatsko Karađorđevo a Bánátban helyezkedik el, viszonylag közel húzódik a román határ. Olyan sík vidék ez, mint nálunk a Hortobágy, annyi különbséggel, hogy az asztal simaságú a tájon a termőföld olyan, hogy szoktuk mondani itthon is, hogy elég csak rászórni az ilyen földre a magot, az akkor is terem. Annyira egyenes, annyira sík a táj, hogy vonalzót lehetne tenni a horizontra. Hány kilométerre lehet az a gabonasiló – érdeklődöm, amelyre egyöntetűen érkezik a válasz: 25 km!

 

Forrás: Frommer Fegyverbolt, Budapest. https://frommerfegyverbolt.hu/

Az aszály itt sem végzett félmunkát. Az emberemlékezet óta nem látott forróság ezt a vidéket sem kímélte. Menni kell reggelizni és szólnak hozzám szerbül, magyarul, van, aki angolul, amonnan németül kérdezték, hogy akár úgy is beszélhetünk. „Negoram srbski” – (Nem beszélek szerbül)– Nem baj, beszélhetünk magyarul is – mosolyog rám egy kedves hölgy.

Kora reggeli nevezés Banatsko Karađorđevoban

Sokan vagyunk. Meglehet, hogy 50-nél többen is, de a nagy vadászháznak megsem kottyan, amely bent a faluban, a falu szívében, szépen takarosan szigetelve és ahogy kell, zöldre festve várja a folyamatosan érkező vadászokat. Aki Szerbiába indul vadászni, tudnia kell, hogy Szerbia vendégszeretete magasan messze teljesít. Aki kijön vadászni, hajtani, segíteni, annak ott a helye az asztalnál is. Senki nem maradhat ki és az államtitkár mellett ott ülnek a falubéli hajtók is. A szokás maga az élő törvény!

Reggeli Banatsko Karađorđevoban, a II. Šujica Petar emlékversenyen

A reggelire már tegnap óta készültek és hajnalban már sült a pljeszkavica és a csevap is, de volt ott sült szalonna, kolbászok, és persze disznósajt. Sajtok, túró, savanyúság, éppen csak a tányérainknak volt egy-egy zsebkendőnyi hely. Nem lehetett kívánni olyat, amit ne hoztak volna elő. Milyen bicskád van? Ez meg az enyém! Üdvözlünk Szerbiában! Gyere! Együnk!

Vadászház Banatsko Karađorđevoban, a Vajdaságban

A beiratkozás sorsolással kezdődött és régi barátokra emlékezve egy percre, néma főhajtással indították el a 2022/20023-as szezont. A versenyt nem más, mint Šujica Petar, a társaság nagy tiszteletben álló elnöke tiszteletére szervezték meg, idén már második alkalommal. A kalapok kerültek a kézbe. A régi elnök, a jó barát hangja még a vadászházban visszhangzik. A megemlékezés még fáj, hiszen még a legkisebbek is ismerték, hát még azok, akikkel együtt küzdöttek azért, hogy legyen vadászház, hogy megmaradjon a társaság! Jó földek, de gazdálkodni is kell és van úgy, hogy már éltében tudja mindenki, hogy nagy elnöke van a társaságnak. Šujica Petarra így emlékeznek. Ő ilyen volt – mondta valaki mellettem, s ha nem is párásodtak be a szemek, de egy-egy torokköszörülés elárulta, hogy hiányzik a régi jó barát…

Megelevenedik az udvar Banatsko Karađorđevoban

Menjünk mi is és megelevenedik az udvar. A 31 vizsla, amelyek eddig szoborként ültek a gazdáik mellett, tudták, hogy indulunk és szinte vitték a vadászokat: majd tudják ők, melyik autó az övék! Így keresi majd a kakast is! Úgy legyen- tette mellé egy másik vadász és kézszorításokkal, kölcsönös drukkolással, végül három felé vált a csapat!

Indulás előtt – Banatsko Karađorđevo

Az Agro Jager Newsnak Djurdjica Maric szervező, kiemelte, hogy a verseny szervezési munkájában Dragan Nikolić vállalta fel a legnagyobb feladatot, hiszen az LD “Papo” Banatsko Karađorđevoból (Pálmajor) fogadta a versenyt, továbbá Trivun Ćulum – LD “Banatski Despotovac” -tól vett még részt ebben az egész napos programban. Így hárman sikerült megszervezni a II. Šujica Petar emlékversenyt, amelynek a verseny lebonyolítása jelentette az egyik nagy kihívást, miközben nagyon sokan dolgoztak azon, hogy a vendégek jól érezzék magukat Banatsko Karađorđevoban. Sokan dolgoztak, hogy legyen reggeli és sokan dolgoztak azon, hogy az ebéd, majd az esti hidegtálak, a zenészek és egyáltalán a vendéglátásra mindenki büszke lehessen a faluban. Ennek az összefogásnak az eredményét élvezhette mind az, aki nevezett és megmérettette magát ebben az erős mezőnyben.

Csak egyszer engedjenek innen ki!

Ezek a versenyek nagyon fontosak és jelentős eseménynek számítanak, hiszen ilyenkor nemcsak a kutyák, hanem a kutyavezetők is versenyeznek és egymástól, a bíróktól is értékes tapasztalatokat szereznek. Tanulnak és mi több látjuk egymás kutyáit is, hiszen kellenek a    kölykök is. Vannak kiemelkedően jó felépítésű, jó adottságú, jó orrú kutyák, amelyek alapjai lehetnek a szerbiai vadászkutyások bázisának.

Régi vadászok, régi vadászatokról mesélnek a vadászház fényképei!

Összefoglalta, hogy a helyszínt a Lovačko društvo “PAPO 1923” biztosította. Újvidéktől keletre, mintegy 80 kilométerre vagyunk, ahol mezei nyúllal, fácánnal és az őzzel gazdálkodnak. Fürjvadászataik messze híresek, arra mindenképpen érdemes majd visszatérnem – invitálnak. Egyébként a faluban él Nemanja Svorcan is, aki elkötelezett dúvadvadász és csak ebben az évben 230 aranysakált ejtett el. Nemanja bólogat, itt ül előttem, ezt a terepjárót ő vezeti és mikor megállunk, fényképek is kerülnek elő.

Népszerűek a vadászkutyás-programok Szerbiában

A kutyás rendezvények nagyon kedveltek Szerbiában és a támogatók szívesen ajánlottak fel díjakat is. Így az USR Jamura, Mesna zajednica Banatsko Karađorđevo, Firma ŽarVel- hrana za pse i mačke “Gosbi”, Fima Aćanski vállalta, hogy díjakkal és további anyagi támogatással segítik a versenyt, hogy a nevezési díjakat leszorítsák és a vendéglátáshoz hozzájáruljanak.

Milan Mirić, kutyabíró lapunknak értékelte a versenyt: a terep adottságok, az egész éjszaka tartó hosszú és kiadós esők megnehezítették a helyszínek megközelítését, miközben nem kedvezett a mezei munkának sem. Mind a három esetben magas fűben, sok helyen derékig érő füves, itt-ott gyékényes, helyenként felbukkanó nád között rendezték meg a versenyt.

Az utolsó eligazítás a területen!

A kutyavezetők feladata az volt, hogy megtalálják a területen a fácánokat. Lehetőleg a kutyáknak meg kellett állni a vadat és meg kellett várni, míg a vadat felugrasztotta a vezetője. Annak ellenére, hogy sokféle vadászkutyával neveztek, alapvetően elvárható, hogy a kutya visszahívható legyen, fajtától függően a vadász körül keressen, megállja a vadat, vezényszóra bevárja a vadászt. Miközben a lövésre nem ijedhet meg és a lőtt vadat szabályszerűen kell behoznia, átadnia. A feladat bár egyszerűnek tekinthető, a nehézsége mégis az apró részletek külön-külön teljesítésében rejlett. A bíróknak egymás bírálatában meg kellett bízni és a vadászháznál összesítették és állították fel a végső rangsort.

A verseny igazi pillanatai Fotó: Dr. Szilágyi Bay Péter

A verseny minden résztvevője emléklapot vehetett át és a díjátadó után a vendégek és a szezonnyitó tiszteletére vacsorát adtak, amely alatt a helyi együttes húzta a talpalávalót.

 1. Šujica Petar emlékverseny végső eredménye alapján végül az első díjat Milan Veskov, a második díjat Miljan Vujević, míg a harmadik díjat David Jović vehette át!

Az első díjat Milan Veskov, a második díjat Miljan Vujević, míg a harmadik díjat David Jović vehette át.

A vadászat végén, vacsorára káposztás csülköt tálaltak fel, amelyet levében hosszú ideig főztek, mindaddig, míg a csontról le nem vált a hús és azt szálasan szét nem lehetett szedni. A csülök mellé, a levébe, aztán kockára vágott savanyú káposztát adtak, összefőzték és úgy kínálták. A nehéz füstölt hús és a savanyú káposzta mellé további köretként pedig egészben főtt krumplit szolgáltak fel, amelyet éppen csak annyi vízben főztek meg, hogy a sorban összerakott krumplit ellepte.

Vacsora Banatsko Karađorđevoban

Szerbiából, Dr. Szilágyi Bay Péter jelentkezett
Fotó: Agro Jager News

***

A cikk teljes tartalma (szöveg és kép) a linkre mutató hiperhivatkozással, és ugyanazon cím feltüntetésével felhasználható, bárki számára előzetes engedélykérés nélkül is.

Hirdetni szeretne? Itt jelentkezzen: marketing@agrojager.hu

 

Tovább olvasom

Kiemelt cikk

Aranysakált hoztak terítékre Csesztregen

Zala megye nyugati részén, Csesztreg község határában, aranysakálra vadászott Fentős Dániel, a Parasza-Kerkamente Vadásztársaság területén.

A fényképen látható aranysakált Fentős Dániel hozta terítékre Csesztregen. (Fotó: Agro Jager News)

Tagi selejt gímszarvasbikát szeretett volna elejteni október második felében, azonban a körülmények nem kedveztek a vadásznak. A Csesztreg egyes területrészen maga előtt egy lucernatábla és egy erdő terült el. Majdnem besötétedett, s már eldöntötte, hogy elindul hazafelé, amikor a kereső hőkamerájában egy négylábú állatra lett figyelmes, ami ütemesen haladt, pontosan  a magaslese irányába. Folyamatosan figyelte a vad mozgását, elsőre nem tudta eldönteni, hogy vörös rókát vagy egy aranysakált lát maga előtt. A kedvelt sípjait bár előkészítette, nem merte használni, mert attól félt, hogy a ragadozót elijeszti. Ilyenkor bölcsebb nem tenni semmit, csak várni, mert egy erősebb hívóhang megzavarhatja a szőrmés kártevőket.

Forrás: Frommer Fegyverbolt, Budapest. https://frommerfegyverbolt.hu/

Fotó: Agro Jager News

Mivel időben fel tudott készülni a lövésre, kivárt. A hőkamera képéből aztán megállapította, hogy egy nagytestű aranysakál tart felé. Ameddig csak tudott várt, azonban a háta mögül fújt a szél, pontosan a ragadozó irányába. Körülbelül 200 méterre lehettek egymástól, amikor a toportyán megállt, szimatolt, próbált szél alá kerülni. A tapasztalt vadász tudta, hogy eljött az ő ideje. Fegyverét kibiztosította, felkapcsolta a fegyverlámpáját és a nyolcszoros nagyításon lévő céltávcső segítségével, a 7×64-es kaliberű fegyveréből lövést adott le. A lövést elhibázta. A lövedék vélhetően az állat fölött csapódott a lucernába. Az aranysakál abban a pillanatban elugrott. A lövés pillanatáig kocogott, azonban most teljes erővel futott az erdő nyújtotta menedék irányába. Dani, egy fél másodpercig beletörődött a hibázásba. De aztán: „Aranysakál nem mehet el lövés nélkül, még akkor is, ha messze van!” – villant az eszébe a rutinos aranysakálvadászok mottója.

Gyorsan újratöltött. A fegyverlámpája folyamatosan követte a sakál mozgását. Újra célzott. Figyelembe vette a sakál mozgásának irányát, és a távolságot is. A sakál oldalirányba tört ki, majdnem ugyanabba az irányba tartott, ahonnan jött. Minden pillanatok alatt zajlott. A vadásznak gyorsan döntéseket kellett hoznia. A zalai vadász nagyvadra maximum 100-150 méterig tesz lövést. Az aranysakál vadászata még tapasztalt vadászoknak is feladja a leckét, mindig a helyzethez kell igazítanunk a lehetőségeket. A csesztregi vadász egy pillanatra végig is gondolta a szituációt és a lőtudását. Ösztönös viselkedésében azonban egy pillanatig sem kételkedett. Felé, és elé célzott legalább másfél métert. A tapasztalt vadász soha nem használja céltávcsövét teljes nagyításon, mert akkor nem lehet követni az eseményeket. A sakál már majdnem elérte az erdőt. Ekkor másodjára is lövést tett a vadra. A becsapódás hangja hallatszódott. A lövést a vad is jelezte. A toportyán pár méter múlva elcsendesett. A vadászban felmerült a sebzés lehetősége is, de a vad nem mozdult többet. Ekkor a magaslesen egy pillanatra megállt. „Ilyen lövés az életben talán egyszer van! – mesélte lapunknak az elejtő, aki nagyon boldog, mert a mostani egyeddel terítékre hozta a 16-ik, megközelítőleg 14,5 kilogramm tömegű aranysakálját. Fentős Dániel tavaly kezdett el intenzíven aranysakálokra vadászni. Az összes egyedet egy év alatt hozta terítékre. Előfordult olyan eset is, amikor  az aranysakál felbukkanását követően az őzek egymást riasztva, azonnal elszaladtak. Ott Csesztregen, az őzek kifejezetten idegesek lesznek, ha aranysakál bukkan fel a revírjükben. Többször megtapasztalta azt is,hogy hívásra az aranysakál a falu határából bukkant fel, a házaktól alig 100-200 méterre. Az elmúlt évek során ez a visszatelepült ragadozó egyre jobban alkalmazkodik az emberi környezethez. A viselkedése egyre jobban hasonlít a vörös rókáéhoz. Pár év múlva talán előfordul olyan eset is, hogy a falu házaitól nem vörös róka, hanem aranysakál lopja el a baromfikat. A toportyán, ha teheti, és ha nem hibázik, mindig szél alá kerül. A sokat megélt egyedek maximálisan meg akarnak bizonyosodni arról, hogy nincs veszély. Zala megyében a gímszarvasbőgés kezdetéig a helyi aranysakál állomány szinte eltűnt. Az utódnevelés időszakában a felnőtt egyedek rendkívül óvatosak, féltik az utódaikat. Hívásra ezekben a hónapokban itt sem reagálnak, ami egyezik az országos tapasztalatokkal. Annak ellenére, hogy számtalan éjszakát kint töltöttek a helyi vadászok, egyik alkalommal sem láttak sakált a nyáron. Mivel a területen jelentős a vadkár, ezért több vadász éjszakákon át őrizte a helyi kukoricaállományokat. Egyes mezőgazdasági táblákon még a kukoricák talpon állnak. Jelentős a takarás, amit a toportyán mindig kihasznál. A vadászata rendkívül nehéz, mivel gyorsan tanul és okos ragadozó – talán ennek is köszönhető az, hogy egyre többen vadásznak rá kisebb-nagyobb sikerrel Magyarországon – zárta beszámolóját Fentős Dániel.

Írta: Dr. Szilágyi Gergely

Fotó: Fentős Dániel

***

A cikk teljes tartalma (szöveg és kép) a linkre mutató hiperhivatkozással, és ugyanazon cím feltüntetésével felhasználható, bárki számára előzetes engedélykérés nélkül is.

Hirdetni szeretne? Itt jelentkezzen: marketing@agrojager.hu

Tovább olvasom

Kiemelt cikk

TESZT: A KONUS új hőkamerája, a FLAME és az “iker” sakálok

Aki munkája, hivatása vagy hobbyja miatt járja az éjszakát vagy külterületeken él, akinek tanyája, földje, értékes szántóföldi vagy kertészeti kultúrája van, sose felejti el azt az élményt, amikor bepillanthatott egy hőkamerába. 15 éve a rendőrség Szegeden, a Móra Ferenc Múzeum előtt bemutatta az egyik speciálisan felszerelt autóját, amelyben nagy teljesítményű hőkamerával figyelték a határainkat. Akkor, szinte elérhetetlennek tűnt ez a technika! Az Agro Jager szerkesztősége most, a budapesti FROMMER Fegyverbolt jóvoltából, a KONUS legújabb hőkameráját tesztelhette: a FLAME 7951-et! Ezt vittük el Szegedre, onnan Peszere-pusztára és Kórósra is.

Vadászat végén hazafelé. Black hot funkcióban a KONUS Flame legújabb hőkamerája. (Fotó: Agro Jager News)

A napokban megcsörrent a telefonom és Tibori Ádám, a Frommer Fegyverbolt fegyvermestere köszöntött. Mindig van miről mesélni, hiszen a fővárosi vadászbolt nemcsak vadász golyós és sörétes fegyvereket árul, hanem azokat karbantartja és ha szükséges akkor javítanak is. Különleges felszerelések, optikák és a speciális szerelékek miatt annyi minden történik náluk, hogy mindig van egy-egy új témánk. Persze nekünk is rakott már össze egy-két dolgot, így a szakmás beszélgetések mellett lassan tíz éve kifogyhatatlan mennyiségű megbeszélnivalónk van. Ám kíváncsian vártam, hogy most mi fog történni?

Fusion funkcióban a KONUS FLAME hőkamerája. Jól látszik, hogy a melegebb részek élesen világíanak, míg a hidegebb környezett sötét lila színű. (Fotó: Agro Jager News)

Sokáig nem is váratott, mert valami rosszul betekert choke adott neki egyújabb feladatot. Dolga volt, határidőre vállaltak javítást!

 • Péter, ha van időd – folytatta – akkor ugorjatok be, mert „Jutka” (Albert Judit cégtulajdonos) összekészített nektek egy hőkamerát. Próbáljátok ki!

Éppen jókor kaptuk a hívást, mert másnap Pestre készültem. Szeretek hozzájuk menni, mert a jóformán a Fradi pálya mögötti üzlet, az M5 és az M3 autópálya felől is gyorsan megközelíthető és vagy reggel vagy délután hazafelé tőlük könnyedén elérem valamelyik utat, aztán csak a lovak közé kell vágni és irány Debrecen, vagy Szeged vagy éppen az M0 – a „gyűrű”, ahogy a németek beszélnek Berlinben, csak nálunk még nem kerek a dolog…

Forrás: Frommer Fegyverbolt, Budapest. https://frommerfegyverbolt.hu/

Egy-két helyen már láttam hivatásos vadászoknál hőkamerát és amikor visszaadtam a „bepillantás” után, olyan vaknak éreztem magam.

Még délután volt, amikor a vidéki házunkhoz értem. Régi, sokgenerációs öreg ház, kemencével persze. Nagypapám itt nőtt fel, édesanyám itt született. A dédszüleim vásárolták és egy-két fát még ők ültettek. Néhány öreg akácot és a vén diót az udvaron biztosan!

Német vizslám Ottokár White hot funkcióval fényképezve a KONUS FLAME hőkamerájával. (Fotó: Agro Jager News)

Jól tudtam, hogy a kertben és a lucernán egy őzbak egy suta és két gida „lakik”. Miattuk ugyan a kisfákat be kell kötni, de szabadon bejöhetnek a kertig. Sőt, szinte a kertkapuig el szoktak jönni. Lámpafényben meg lehet nézni őket, de azt már nem igen szeretik. Nem is háborgatom őket. Főleg hajnalban szoktunk találkozni. Ottokár, az egyéves német vizslám lelkesen szimatolja is a kis családot, de mivel mindig „betesszük”, becsukjuk a kaput, tudják, hogy biztonságban vannak és minden este vissza is jönnek. Mindig érdekelt, hogy mit csinálnak, végre meg lehet őket figyelni – zavarás nélkül!

Ottokár Black Hot funkcióban a Vas Sándor hídja és a Fehér híd között Peszere-pusztán. (Fotó: Agro Jager News)

Az utca csendes volt, szemközt a lucernán sem mozdult semmi, még Jolanda, a szomszéd nagy fekete-fehér macskája sem egerészett. A Táncsics utca is mozdulatlan s ahogy ellépek a ház sarkától, csak a denevérek cikázását lehetett látni. A ház és a kert körül tovább folytatódik a lucerna, nem véletlen, hiszen a lucerna miatt a veteményben sincs nyúlkár. Hihetetlen, de működik: ha a vadnak van mit enni, nem csinál kárt.

A KONUS FLAME hőkamerája Fusion programjára váltva. A képen Ottokár. (Fotó: Agro Jager News)

Végre! Az őzeinket is megtalálom!

A kamera bekapcsolása után az első gombbal nagyítani lehet, a második funkcióval színt tudok váltani, a harmadik gombbal képet és videót, míg a negyedik gombbal ki és be tudom kapcsolni az eszközt. Ezzel készenléti funkcióba is tudok váltani. Négy másodperc után kikapcsol, majd egyetlen egy érintésre azonnal visszakapcsol.

A kerti őzeink jól ismerik Ottokárt. Black Hot funkcióban a KONUS Flame hőkamera. (Fotó: Agro Jager News)

A kerti őzeink jól ismerik Ottokárt és nem félnek tőle. Azonban jól szemlélteti a fotó, hogy a vad, a kutya miatt, megriad. Nyugodt esti, éjszakai kérődzése megszakad. Ez különösen a késő őszi, téli hónapokban okozhat jelentős vadgazdálkodási kérdést. Az esti, a külterületeken sétáltatók észre sem veszik, hogy a szabadon engedett kutya, hogy széthajthatja a vadon élő állatokat. Persze evidens, hogy ez nemcsak vadgazdálkodási, hanem természetvédelmi kérdéseket is felvet, a kóbor vagy gazdátlan kutyák esetében pedig hatványozottan jelentkezik.

A kuyta mozgása persze zavarja a vadat. Ottokárt visszahívom. (Fotó: Agro Jager News)

A kamera tehát jól működik. Könnyen kezelhető. Egy élesség állító csavart is szereltek az optikára, amellyel szakaszosan lehet szemünkhöz állítani az eszközt. Én szemüvegesként is jól tudtam használni, akkor is, ha nem vettem le és csak a lencséhez emeltem. Nekem ez különösen fontos, hiszen a szemüveg le és felvétele, sokban akadályozná az esti megfigyelést.

Az őzek a kutya behívása után azért picit arrébb sétálnak. Hangunkat jól ismerve, csak arrébb léptek a ház mellett. Fontos, hogy jól kezelhető és visszahívható legyen a kutya. (Fotó: Agro Jager News)

Irány a halastó!

Az unokatestvérem jóvoltából bevettük magunkat a falu körüli halastórendszer szövevényes és idegen számára átláthatatlan nádi rengetegeibe. Menjünk fel a védgátra, mert onnan meg tudunk nézni mindent. Mutatok én neked még szarvasokat is! Persze kapva kaptunk az alkalmon, hiszen ritka lehetőség, hogy a tulajdonos engedélyével , bepillantsunk az éjszakai nádi, vízi világba, a határmenti falu életébe .

Szarvasok váltanak át előttünk a védgáton. A kamera Black hot funkcióban! Fotó: Agro Jager News

Lajcsi tudta is, mit keresünk!

 • Add csak ide, majd tudom én hol kell keresni!
 • Mit keresünk?
 • Mit keresünk? Mit keresünk? Hát orvhalászt, meg olyat, aki nem idevaló. Látod, ott az egyik éjjeli őr, meg a kutyája is! – nevet.

Vagyonvédelem: a hőkamera szélesebb lehetőségei

Az újságírás, a vadászat sok emberrel megismertetett. Sokan, sokfélék vagyunk, de a hőkamera ma már nemcsak a vadászoknak, erdészeknek lehet minden napi szolgálat eszköze, hanem a külterületeken élőknek, az őrzésvédelemben dolgozóknak, akik szeretnék tudni, hogy „ki jár” odakint az éjszakában. A tilosban – ahogy a régi öregek beszélték.

Autó az éjszakában. A KONUS Flame Black hot funkcióban. (Fotó: Agro Jager News)

A hőkamera azt is meg tudja mondani, hogy egy autó régóta ott parkol-e vagy most érkezett. Anélkül, hogy a hűtőrács előtt megállnánk vagy megfognánk a motorháztetőt. Látjuk, hogy van-e benne valaki, netán többen is ülnek benne. Mindezt úgy, hogy távolról figyeljük az eseményeket.

Fusion funkcióban azonban sokkal több információt kaphatunk a megfigyelt tárgyak hőmérsékletéről, ezzel együtt meg tudjuk állapítani azt is, hogy régen vagy éppen most érkezett az autó. A motorháztető, a kerekek féktárcsája ugyanis élénk színben játszik, amely arról árulkodik, hogy nemrégen parkolt le a jármű. (Fotó: Agro Jager News)

Vadászat, területbejárás- éjszaka

A hőkamerák, az éjjellátók körül sok esetben etikai kérdéseket is felvet a szakma, felvet a vadásztársadalom. Igen jó lenne erről beszélni régi tanáraimmal. Azonban arra teljesen tisztán emlékszem, amikor Szente László vadgazdálkodást oktató, de egyébként erdőmérnök tanárom beszélt arról, hogy téli időben érdemes lenne a katonai repülők adatait kiértékelve megbecsülni, hogy valójában mennyi is a magyar vadállomány nagysága. Azonban politikai kapcsolatait latba vetve sem tudta elérni, hogy ez egyszer is megvalósuljon.

A falu felől érkező róka, amelyet Red hot funkcióban fotóztunk. Érdekes találkozás volt. (Fotó: Agro Jager News)

Ha egy-egy kamera nem is képes erre, de egy szinkronszámlálással már képes lehetne a szakma arra, hogy megbecsülje, megközelítse a valóságot és ne a statisztikából megmagyarázott adatokat kapja meg évről, évre a magyar vadgazda.

Black hot funkcióban fotózott őz a Dráva mentén. (Fotó: Agro Jager News)

A másik ilyen gondolat, hogy etikus-e a vadgazdálkodásban használni, avagy nem? Erre azt tudom mondani: fácánt csak repülve, a nyulat csak futva illik elejteni. Trófeás vadat nem hajtunk. Evidens, hogy ezeket kiterjesztve, szokásjogunk tovább szélesedhet – természetesen a régi alapokra, régi szokásainkra építkezve.

White hot funkcióban az erdőből kiváltott őz. (Fotó: Agro Jager News)

Az első sakálok

A hőkamera első terítékfotója sajnos nem a mi kezünkben készült el, mert engedéllyel, vadászbarátaimnak, a legendás birkózó ikerpárnak kölcsön adhattam, akik már az első este, mikor mi Újvidéken, Délkelet-Európa legnagyobb vadászati kiállítás dolgoztunk az Agro Jagerrel, elejtettek nem egy, hanem kettő darab aranysakált is.

Dr. Kalcsevics László készülődik az esti lesre. A KONUS Flame White hot funkcióban: (Fotó: Kalcsevics Csaba – Agro Jager News)

Kalcsevics Csaba így emlékezett vissza:

„Lacival (Dr. Kalcsevics László) Deszkre indultunk. Kicsit változott a program, mert vendégek voltak náluk, de esti lesre mentünk. Tudta jól, hogy sakálok vannak kint a területen. Ezt hallották is és a vadőrük is jelezte. Rajta voltak már többen. Így megerősítve, mi ketten lesre készültünk. Amikor észrevettem a hőkamerában a sakálokat, tőlem elfelé mentek. Végig láttam, ahogy Laci lesét közelítették. Tudtam, hogy ő is látja az ő kamerájával, de minden eseményt követtem én is. Úgy 70 méterről ejtette el az elsőt. A kamerát letéve, a fegyverlámpájának fényére, az első sakál tűzben rogyott, míg a másikat futtában sikerült elejtenie. Jó volt végigkísérni az eseményeket. Látni, mi történik a testvéremmel!”

A KONUS FLAME hőkamerája, egyszerű könnyen kezelhető és ráadásul vízálló! (Fotó: Agro Jager News)

A KONUS új FLAME 7951-es hőkameráját egy USB kábelen keresztül könnyedén tölthetjük. Használtam hordozható akkumulátorról, töltöttem autóból, de szépen felveszi a töltést a TV USB aljzatáról és miközben másoltam át a fényképet a számítógépre, akkor is folyamatosan töltött. Egy estét teljesen kibír. Én három éjszakát is használtam töltés nélkül, nyilván ez a folyamatos használat függvénye is. Nekem, számomra, kaput, ablakot tett az éjszakára.

Biztonságot ad az éjszaki horgászoknak, a tanyákban élőknek és bármilyen vagyonvédelmi feladatokat ellátóknak is.

Békés megye: éjszaka egy tanyán. A vagyonvédelemben, a külterületeken elkövetett bűncselekmények visszaszorításában, fontos eszköz lehet a hőkamera. A KONUS FLAME Black hot funkciójában jól látszanak a szarvasmarhák és a tanya körüli éjszakai élet. Mozgás érzékelős kamerarendszerekkel kiegészítve, komoly visszatartóerőt képvisel. (Fotó: Agro Jager News)

A KONUS Flame hőkamerájával a birkózó ikerpár deszki sakáljai. (Fotó: Dr. Kalcsevics László – Agro Jager News)

Egyetlen egy dolgot nem próbáltam ki, a vízállóságát, mert ez az eszköz ilyen tulajdonságokkal is bír, de hamarosan erre is sort fogunk keríteni.
(Csak Albert Juditnak ne áruljuk el!)

Az eszköz tesztelésért, használatáért köszönetünket fejezzük ki Albert Juditnak, a budapesti FROMMER Fegyverbolt tulajdonosának!

Írta és fényképezte: Dr. Szilágyi Bay Péter

***

A cikk teljes tartalma (szöveg és kép) a linkre mutató hiperhivatkozással, és ugyanazon cím feltüntetésével felhasználható, bárki számára előzetes engedélykérés nélkül is.

Hirdetni szeretne? Itt jelentkezzen: marketing@agrojager.hu

 

 

 

Tovább olvasom