Keressen minket

Kiemelt cikk

OECD-FAO előrejelzése a mezőgazdasági piacokról 2019-2029-re

Print Friendly, PDF & Email

Az OECD-FAO Outlook az OECD és az ENSZ mezőgazdasági szervezete, a római székhelyű FAO évente megjelentetett középtávú, 10 évre szóló mezőgazdasági előrejelzése.

Közzétéve:

Print Friendly, PDF & Email

Miről szól az előrejelzés?

Az OECD-FAO Outlook az OECD és az ENSZ mezőgazdasági szervezete, a római székhelyű FAO évente megjelentetett középtávú, 10 évre szóló mezőgazdasági előrejelzése.

Az OECD-FAO Outlook az OECD és az ENSZ mezőgazdasági szervezete. Évről évre monitorozzák a legfontosabb mezőgazdasági kérdéseket. (Kép: OECD)

Fontos kiemelni, hogy mivel meglehetősen hosszú távra szól, nem szabad konkrét előrejelzésként tekinteni rá, „csupán” azt mutatja be, hogy a modellezési eredmények és szakértői konszenzus alapján milyen tendenciák várhatók a főbb mezőgazdasági termékek piacain. Azaz az Outlookból nem az egyes mezőgazdasági termékek meghatározott időpontban előállított konkrét mennyisége, ára derül ki, hanem változatlan feltételek és bizonyos feltételezések mellett valószínűsíthető jövőbeni tendenciák. Ezek a legvalószínűbb tendenciák tehát elfedik, elfedhetik a rövidtávú áringadozásokat.

Az előrejelzés legfontosabb megállapításai

Az idén júliusban nyilvánosságra hozott előrejelzés legfontosabb üzenete, hogy a legtöbb mezőgazdasági termék ára reálértéken nem fog nőni a következő tízéves időszakban. Ez a megállapítás szöges ellentétben áll a korábbi elemzői konszenzussal, amely a mezőgazdasági alapanyagok árának folyamatos emelkedését várta. Ez a korábbi várakozás elsősorban azon alapult, hogy az agráriumban nincsen olyan a technológiai fejlődési tartalék, lehetőség, amely lehetővé tenné, hogy a termelés hatékonyságának javulása lépést tartson a népesség növekedésének az ütemével. A termelés extenzív növelésének – új termőterületek művelésbe vonása, ill. állatállomány növekedése – pedig a szűkülő erőforrások (talaj, víz, energia) szabnak egyre szembetűnőbb fizikai korlátokat. Ezzel szemben az OECD-FAO legfrissebb előrejelzése szerint a világ mezőgazdasága képes lesz a kibocsátás jelentős növelésére, döntően hatékonyságnövekedésnek köszönhetően., Ez a várakozások szerint különösen a jelenleg kisebb hatékonysággal termelő területeken jelentkezik, amely ráadásul egybeesik az elsősorban népességnövekedésre visszavezethető többletkereslettel.. Emellett egyes térségekben – így pl. Latin-Amerikában – extenzív növekedésre is sor fog kerülni, azaz új területek kerülnek mezőgazdasági művelés alá és nőni fog az állatlétszám.

A keresleti oldalon továbbra is a népességnövekedés, egyes térségekben a vásárlóerő növekedése, az urbanizáció és – elsősorban a fejlettebb régiókban – a környezi- és egészségügyi szempontok lesznek a meghatározó hajtóerők. Ennek következtében a legnagyobb népességdinamikával rendelkező fejlődő régiókban az alacsonyabb értékű áruk fogyasztásnövekedése dominál, míg a nagyobb és/vagy növekvő jövedelemmel rendelkező régiókban a magasabb hozzáadott értékű állati fehérjék (különösen a tejtermékek), illetve az egészséges táplálkozáshoz szükséges zöldségek és gyümölcsök fogyasztása növekszik. Az elmúlt évtizedben meghatározó jelentőségű, első generációs bioüzemanyag felhasználás indukálta kereslet telítődni és megtorpanni látszik. Ennek következtében csökken a kukorica, cukornád, és az olajos magok ilyen irányú felhasználásához kapcsolódó kereslet. Ugyanakkor ezen növények újabb megfelelő felvevő piacokat találnak egyrészt a növekvő takarmány-felhasználásnak, másrészt a magasabb feldolgozottságú növényi olajokat és cukrot igénylő ún. kényelmi élelmiszerek iránti fokozódó keresletnek köszönhetően.

A kínálati oldalon az elkövetkező időszak növekedése főként az intenzív termelés által, azaz a termelékenység növekedésén keresztül fog lezajlani, igaz a klímaváltozás miatti adaptációs kényszer részben csökkenti ennek érvényesülését. Ez a termelékenység- vagy hatékonyságnövekedés egyben azt is jelenti, hogy a pótlólagos erőforrásokat olcsóbban lehet bevonni a termelésbe. A növekedés extenzív módja, azaz új erőforrások – elsősorban termőterületek – bevonása kevésbé lesz jellemző a következő időszakban. Mind az intenzív, mind az extenzív növekedés régiónként eltérő jelleggel és mértékkel fog megjelenni.

A termelékenység növekedését elsősorban a mezőgazdasági termelés jelenlegi fejlettségi szintje befolyásolja. Ennek megfelelően a fejlettebb régiókban (EU, Észak-Amerika), ahol már jelenleg is az intenzív árutermelés domináns, alacsonyabb ütemű hatékonyságnövekedésre lesz lehetőség. Ezt a növekedési korlátot tovább erősítik az egyre szigorodó környezeti és állatjóléti követelmények. A fejődő régiók (különösen Afrika) nagyobb ütemű növekedésének keresleti oldali magyarázata, hogy a népességnövekedés is ezeken a területek jelentkezik.

Ami az extenzív növekedést illeti, a jelentés globálisan változatlan nagyságú mezőgazdasági hasznosítású földterületet vetít előre, azonban ez jelentős regionális és művelési ágak közötti eltéréseket takar. Míg a fejlett régiókban – Európában a gyep míg Észak Amerikában a szántó rovására – az egyéb, mezőgazdaságon kívüli földhasználati mód növekedése miatt, addig Afrikában a kedvezőtlenebbé váló agroökológai feltételek miatt jelentkezik a mezőgazdasági terület csökkenése. Ezzel szemben Latin-Amerika esetében jelentős szántó és gyepterület növekedésre van kilátás, Óceánia esetében pedig szántó növekedés és minimális gyepterület csökkenés várható.

Ágazati oldalról vizsgálva, a gabonák és a pálmaolaj esetében a hozamnövekedés biztosítja a kibocsátás bővülését, míg az olajosmagok és cukornád esetében a területbővülés és a hozamnövekedés együttesen. Szintén regionális sajátosságként jelentkezik Latin Amerika esetében a kettős termesztés[1] mind nagyobb területen történő térnyerése, míg Észak-Amerikában a vetésszerkezet átalakulásának köszönhetően növekszik a kukorica és a szója betakarított területe, ahol a hozamnövekedést a növénynemesítés viszi előre.

Szintén fontos megemlíteni a figyelembe vett demográfiai és makrokörnyezetre vonatkozó legfontosabb feltételezéseket illetve a projekciók hozzájuk kapcsolódó érzékenység vizsgálatát. A kiemelt jelentőségű régiók demográfiai és makro mutatóit az 1. táblázat foglalja össze.

A bizonytalansági tényezők között növekvő jelentőséggel bír a piaci-kereskedelmi bizonytalanság (különösen a USA-Kína kereskedelmi háború), amely várhatóan jelen lesz mind az input mind az output esetében. A bizonytalan piaci viszonyok a korábbinál nagyobb árvolatilitást eredményeznek és összességében rontják a piaci hatékonyságot. Szintén növeli a bizonytalanságot a járványok illetve egyéb állat- és növényegészségügyi kockázatok, amelyek gyakran a közvetlen hatáson túl számottevő közvetett következményekkel járnak. Az érzékenységvizsgálat eredménye azt mutatja, hogy a kereslet (fogyasztás) kevésbé érzékeny a termeléshez képest. Legnagyobb változékonyságot az árak mutatják, amelyek a +/- 40%-os sávban is mozoghatnak. Míg egyes tényezők (jövedelem, hozam) viszonylag szimmetrikusan befolyásolják a kukorica árát, addig az árfolyam (nagyobb valószínűség mellett csökkenti) és az olajár (nagyobb valószínűség mellett növeli) változására aszimmetrikusan reagál. Hasonló módon eltérés van az egyes tényezők által kifejtett hatás mértékében: A jövedelem illetve az olajár változása kisebb, az árfolyam és a hozam változás nagyobb mértékben befolyásolja a kukorica árváltozását.

 

Az Outlook kiemeli a nemzetközi kereskedelem növekvő szerepét, amelynek két kiemelt haszonélvezője Latin Amerika és Kelet-Európa (Ukrajna és Oroszország) lesz. Mindkét régió esetében figyelemre méltó, hogy a potenciál mögött fontos szerepet játszik a kedvező természeti adottságok, azaz a nagy mennyiségben elérhető jó minőségű termőföld illetve vízforrások.

Az egyes legfontosabb élelmiszer kategóriák fogyasztási arányát megvizsgálva jelenleg is számottevő különbség van az egyes régiók között, amely jelentősen középtávon sem változik. Ugyanakkor a magas illetve növekvő jövedelmű régiókban növekvő állati fehérjefogyasztás várható. Ennek kapcsán Dél-Kelet Ázsia lesz a legmeghatározóbb többletfogyasztást mutató régió. Ugyanakkor a régión belül jelentős különbségek mutatkoznak: míg Kínában elsősorban a sertés- és baromfihús fogyasztása növekedhet, addig Dél-Ázsiában a tejtermékeknek jut nagyobb szerep a növekedésben. Általánosan elmondható, hogy a húsfogyasztás elsősorban a jelenleg is nagyobb arányban húst fogyasztó területeken fog növekedni. Ugyanakkor a fogyasztói preferenciák változása – életmód, környezet- és egészségtudatosság növekedése – belső átrendeződést, egyes hústípusok helyettesítését eredményezi. Például Kanada és Új-Zéland illetve Európa esetében a marhahús fogyasztás csökkenése, míg a baromfihús növekedése várható. Ugyan ezen okra visszavezethetően a kedvezőtlen élettani és vagy környezeti hatásúnak tartott növényi olajról (különösen a pálmaolaj) a vajra való áttérés várható a magas jövedelmű országokban, a növényi olajok árelőnye ellenére.

A növekvő állati fehérjeigény felveti annak a kérdését, hogy a jelenleg gyepként hasznosított területek szántóföldi hasznosítása milyen lehetőségeket és következményeket rejt, beleértve a megtermelhető biomassza mennyiségét illetve annak környezeti hatásait (különösen az ÜHG-ra). Ezt a hatást felerősíti a termelés koncentrációja és intenzitás növekedése.

Szintén a növekvő állati fehérje termeléshez kapcsolód érdekesség, hogy az EU-14 esetében a gyakorlatilag változatlan kibocsátás mellett a koncentrált termelés hatékonyságnövekedése miatt némileg csökken a takarmányigény (hasonlóan az USA esetében a kibocsátás növekedésénél kisebb ütemű a takarmányigény bővülése). Ezzel szemben a nagyobb növekedést mutató régiók esetében meghatározóbb a koncentrált termelés térnyerése a hagyományos háztáji/háztartási előállítás helyettesítésre, ami növekvő takarmányigényt generál. Mivel ezen piacok jelentős szállítási költség mellett érhetőek el, némileg csökken Magyarország földrajzi bezártsága (az olcsóbb szállítási lehetőségeket kínáló tengeri kikötőktől való relatív távoli fekvése) és ezzel a szállítási költség hátránya. Ugyanakkor Oroszország és Ukrajna fekete-tengeri elhelyezkedése komoly versenyelőnyt jelenthet, különösen ha a fekete-tengeri kikötőkhöz vezető vasúti szállítási vonalak is fejlődnek a jövőben.

Az állati termékek növekvő mennyiségét elsősorban a nagyobb fajlagos kihozatal, növekvő hozamok biztosítják, azaz az állatállomány nagysága kisebb ütemben növekszik. Ez különösen a sertéshús és tehéntej esetében várható.

A jelenleg alacsony, de növekvő jövedelmű régiókban komoly problémaként jelentkezik a növekvő cukor és olaj bevitellel párosuló nem kiegyenlített táplálkozás és mozgáshiány, amely miatt az elhízás egyre nagyobb probléma. Ezen felül az elhízás problémájával küzdő országokban gyakran ezzel párhuzamosan van jelen az alultápláltság és mikorelemhiányos táplálkozás, amit a táplálkozási problémák „hármas terheként” szokás említeni.

Kiemelt szektorokra vonatkozó összefoglaló:

Gabona

Mivel az elmúlt években a termelés folyamatosan meghaladta a felhasználást, jelentős készletek halmozódtak fel és alacsonyabb árszintet eredményeztek. A globális gabonatermelés korábbi közel évi 2%os növekedése a következő évtizedben 1%-ra lassulhat, amelynek mintegy felét kukorica (+181 millió t), negyedét búza (+86 millió t), ötödét rizs (+66 millió t) és a maradékot egyéb gabonanövények teszik ki. A növekedés hajtóerejét a hozamnövekedés jelenti, amely különösen Afrika és a Fekete-tenger térségében lesz jelentős mértékű. A kereslet növekedésének megtorpanása mögött a kínai és az ipari (keményítő és bioüzemanyag) felhasználás csökkenése áll. A gabonák élelmiszer célú kereslete a világ legtöbb részén telítődött, ez alól a dinamikus népességnövekedéssel jellemezhető afrikai és ázsiai térségek jelentenek kivételt, ahol a gabonák továbbra is jelentős arányt képviselnek a fogyasztásban. Mindezek eredőjeként a gabonák árának mérsékelt nominális növekedésére és változatlan reálárára van kilátás. Ugyanakkor a nemzetközi gabonakereskedelem jelentős (több mint ötszörös!) növekedése várható, amelynek legnagyobb nyertesei a kukorica esetében most is meghatározó illetve számottevő növekedési potenciával rendelkező országok, azon belül is elsősorban Latin-Amerika, Ukrajna és Oroszország lehetnek. Az Európai Unió várhatóan a búza és egyéb gabonák kereskedelmében tudja növelni piaci részesedését.

Olajosmagok      

Az olajosmagok[2] piacán a szója további (átlagosan évi 1,6%) térnyerése várható, amelynek legnagyobb nyertese a Mercosur térség és elsősorban Brazília lesz. A növekedés mintegy fele a növekvő területnek köszönhető, míg a másik része a hozamnövekedésnek. Az egyéb olajosok között jelentős arányt képviselő repce korábbi dinamikus bővülése lelassul, jelentős részben a stagnáló biodízel keresletnek köszönhetően. A globális növényiolaj piac 28 millió tonnás bővülése várható, amely Indonézia növekvő bioüzemanyag felhasználásának következtében csökkenő készleteket és növekvő árat eredményez.

A lassuló sertés és baromfi növekedés valamint Kína importfüggőségének csökkentésére irányuló törekvésének köszönhetően a fehérjetakarmányok korábbi évi 4,1%-os keresletnövekedése 1,5%-ra lassulhat. A növényi olajok nemzetközi piacán továbbra is a pálmaolaj lesz a meghatározó, amelynek globális kereskedelmében Indonézia és Malajzia maradnak a meghatározóak (közel 60%-os piaci részesedés). Ugyanakkor a pálmaolaj fejlett régiókban jelentkező keresletét jelentősen befolyásolja a hozzá kapcsolódó környezeti következmények megítélése.

A globális szójapiacon továbbra is az Egyesült Államok és Brazília a meghatározó, ugyanakkor a kereskedelmi egyezmények és konfliktusok komolyan befolyásolják pozíciójuk alakulását. A keresleti és kínálati hatások eredőjeként a szója, egyéb olajosmagok és fehérjetakarmányok árának mérsékelt nominális növekedésére és változatlan reálárára van kilátás. Ezzel szemben a növényi olajok ára dinamikusan növekedhet, amelynek eredményeként a reálárak is növekednek. A termelés viszonylag nagyobb földrajzi koncentrációja miatt az ágazatnak nagyobb az időjárási kitettsége, amely kedvezőtlen években jelentős piaci zavarokat, volatilis árakat okozhat. A magasabb vásárlóerővel bíró fogyasztók körében jelenleg legnagyobb arányban a bioélelmiszerek elégítik ki a magasabb környezeti és egészséges élelmiszerekkel szembeni elvárásokat. A jövőben ugyanakkor növekedhet a különböző alternatív zöld tanúsítványi rendszerek szerepe. Jelenleg a tanúsítványok gyakran nem kellően nagy regionális lefedettséggel működnek. Például egy egész Európára kiterjedő zöld tanúsítványi rendszer valószínűleg nagyobb méretű és likviditású tanúsítványpiacot eredményezhetne, ami a kisebb (nemzeti) piacokhoz képest stabilabb zöldtanúsítvány-árakhoz vezethet.

Cukor

A globális cukorpiacon továbbra is a cukornád és így a jelenlegi termelést adó országok lesznek a meghatározóak. A termelés bővülésének zöme a fejlődő országokban (India, Thaiföld, Kína) várható, amihez a cukornád esetében a terület és a hozamok növekedése hasonló arányban járul hozzá. A cukorrépa esetében csak a kiemelkedően kedvező jövedelmezőséget mutató területek esetében várható minimális növekedés. A nyers cukor és a fehérített cukor közötti árrés számottevően (25%) csökkent az elmúlt időszakban, amely várhatóan közel visszaáll az elmúlt évtizedben jellemző mértékre (93 USD/t). A cukorszektorban a feltételezett alacsony olajárak ellenére komoly nyomás várható, tekintettel a közelmúltban elfogadott brazil bioüzemanyag programra. A cukorfelhasználás bővülésére Ázsiában, Közel Keleten és Észak-Afrikában lehet számítani, míg az EU-ban stagnálás vagy minimális csökkenésre van kilátás. Az alternatív édesítők – így a kukorica alapú izocukor – részesedése a korábbi várakozásokkal szemben jóval szerényebb mértékben és nagyobb részt a fejlődő országokban növekszik (ahol a részaránya jelenleg alacsonyabb a fejlett országokhoz képest), de csak a teljes fogyasztás bővülésével arányosan. A fejlett országokban az egészségügyi megfontolások miatt a cukorfogyasztás minden szegmensében stagnálás vagy minimális csökkenés várható, ugyanakkor a kedvezőbb élettani hatású édesítőszerek felhasználási aránya várhatóan növekedni fog..

A külkereskedelmi viszonyokat a kereskedelmi megállapodások hatásai határozzák meg, de várhatóan továbbra is Brazília marad a domináns, ugyanakkor Thaiföld növekvő szerepe is valószínűsíthető. A

szabadkereskedelmi viszonyokat torzító szakpolitikák leépülése, várhatóan kedvezően hat az árvolatilitásra. Mivel a cukor előállítása jelentős energiaigényű, ezért az olajár változásra érzékenyebben reagál, illetve hasonlóan fontos szerepe van a termelést versenyhátrányú területeken fenntartó támogatásoknak.

Baromfi-, sertés, juh- és marhahús

A jelentés szerint a lassuló fogyasztásbővülés és az alacsony – bár nominálisan kis mértékben növekvő – takarmányköltségek a húsok reálárának csökkenését vetítik előre. Az időszakban várható 13%-os termelésbővülés zöme a fejlődő országokban várható, ahol a termelési rendszerek intenzívebbé válása és a vágótömeg növekedése lesz a meghatározó. Azonban az a termelésbővülés nem lesz képes kielégíteni ezen régiók – különösen Afrika – keresletbővülését, ezért a nemzetközi kereskedelem bővülése várható.

Az Ázsiában jelentős állománycsökkenést okozó afrikai sertéspestis közvetlen hatása egyértelműen megjelenik a sertéshús nemzetközi kereskedelmében, aminek kihasználását a versenyképes előállításon felül a kereskedelmi egyezmények is számottevően befolyásolják. Várhatóan ez még több évig kihatással lesz a sertéshús piacára, és árfelhajtó hatása lesz. Ennek közvetett hatása leginkább a baromfihús piacán jelentkezik, ahol kisebb mértékben, de többletkeresletet generál és rövid távon az árak növekedését eredményezi. A marhahús esetében stagnáló nominális és csökkenő reálárra van kilátás.

Összességében a juh- és marhahús reálára csökken legnagyobb mértékben, az előbbi külkereskedelmét továbbra is az Egyesült Államok, Argentína és Brazília, míg utóbbit Új-Zéland és Ausztrália uralja. A fejlett gazdasági térségekben egyre inkább a fogyasztás egészségügyi és termelés környezeti következményei befolyásolják a fogyasztói preferenciákat. Ennek megfelelően az elkövetkező évtizedben legnagyobb mértékben a baromfihús fogyasztás bővülésére van kilátás. A következő 10 évben várható mintegy 20 millió tonnás többlet húsfogyasztás kb. fele, azaz 10 millió tonna származhat ebből a szektorból.

Tej- és tejtermékek

A várhatóan évi átlagosan 1,7%-os termelésbővüléssel a tejszektor lesz a legdinamikusabb expanziójú ágazat. Ez leginkább a jelenleg alacsony hozamú országok állományának korábbinál gyorsabb növekedésének köszönhetően, a növekedés közel fele Indiában és Pakisztánban várható.

Az EU termelése lassabb növekedésére kell számítani, a belső kereslet lassú növekedése és a kisebb külkereskedelmi arány miatt. Míg a fejlődő országokban a friss tej és tejtermékek kereslete bővül, addig a fejlett régiókban (EU és Egyesült Államok) annak csökkenése várható, míg a magasan feldolgozottak – elsősorban sajt – esetében bővülő keresletre van kilátás. Az elmúlt időszakban a vaj ára magasabban alakult a tejporokhoz viszonyítottan a tejzsír iránti nagyobb keresletnek köszönhetően. Habár minden tejtermék esetében a nominális árának növekedésére van kilátás, addig a vaj és sajt reálára várhatóan stagnál, míg a tejporoké kis mértékben növekszik. A tejtermékek nemzetközi kereskedelmének jelenlegi viszonyait jelentősen megváltoztathatják az esetleges jövőbeni kereskedelmi megállapodások, egyezmények és Anglia EU-ból történő kilépése.

Az Outlook alapján a következő stratégiai javaslatok tehetők:

 • A szántóföldi növénytermesztés esetében a takarmányalapanyagok versenyképes, magas hatékonyság melletti előállítása a bővülő nemzetközi piacokon kedvező lehetőséget kínálhat.
 • Növekvő jelentősége lesz az extrém időjárási körülmények negatív hatásaival szembeni védekezésnek (pl. öntözés).
 • A változó klimatikus viszonyok ill. specializálódó piaci igények miatt egyre fontosabb a fajtaválasztás szerepe, amit a növénynemesítési eredmények támogatnak (ugyanakkor fontos lehet a szabályozási környezet).
 • Különösen a növekvő illetve magasabb jövedelmi helyzetű fogyasztók változó preferenciája – egészségtudatosság ill. környezeti érzékenység – növeli a magasabb feldolgozottságú élelmiszerek szerepét. Ennek fontos része az alapanyag előállítás valamint a kapcsolódó élelmiszeripar (egyaránt fontosak a piaci alapú és szabályozási környezet általi kezdeményezések).
 • A nemzetközi kereskedelemben várható nagyobb árvolatilitás hatással lesz a magasabb kitettségű ágazatokra, ügyfelekre (pl. import fehérje, műtrágya, gabona és olajos magok)
 • A járványok várhatóan erőteljesebb jelenléte miatt növekvő szerepe van az élelmiszerbiztonságnak és ezzel párhuzamosan a minőségbiztosítási és egyéb nyomonkövetési rendszerek.

Kiemelt potenciájú ágazatok:

 • Baromfihús (feltétel: korszerű technológia, intenzív termelés, kiemelt genetikájú állomány)
 • Tejtermelés és feldolgozás
 • Kertészet, zöldség
 • Hatékonyságot folyamatosan növelő (fajlagos költségcsökkenést eredményező), versenyképes szántóföldi termelés (nagy volumen és/vagy integrációs háttér) (elsősorban búza és olajosok)
 • Magas hozzáadott értékű, feldolgozott élelmiszert előállító vállalkozások

[1] Egy gazdálkodási évben egyazon területen két növénykultúra – pl. kukorica és szója, vagy búza és szója – kerül egymás után művelésbe.

[2] Szója, egyéb olajosok (repce, napraforgó, gyapotmag, földimogyoró, kókusz), pálma

Forrás: Takarékbank

Tovább olvasom

Kiemelt cikk

Új pályázati kiírás jelent meg a Magyar Falu Programban

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

Az újabb pályázati körben tízmilliárd forint keretösszegre jelentkezhetnek a kistelepülési önkormányzatok saját tulajdonú épületeik felújítására, eszközök beszerzésére.

A zsadányi református templom. Fotó: Dr. Szilágyi Bay Péter LL. M. / Agro Jager News

A 2019 óta meghirdetésre kerülő program alapvető célja a népesség elvándorlásának megállítása. A program eddigi sikerességét és eredményességét a már több mint 33 ezer nyertes pályázat jelzi, melyek összértéke meghaladta a háromszázmilliárd forintot. Idén már negyedik alkalommal hirdetnek pályázatot. Eddig a kisboltok működését támogatták nyolcmilliárdos keretösszegben, majd utcák, járdák felújításához kínáltak támogatást ötmilliárd forint összértékben, valamint falusi civil szervezetek pályázhattak összesen hárommilliárd forintra.

Ha vadászruházat, akkor EWIDENT! Kattints a képre!

Ezúttal egy komplex pályázati felhívást hirdettek meg, hét támogatási céllal, amelyek közül egy pályázó egyet választhat:

 1. kategória – óvodaépületek felújítására, korszerűsítésére, férőhelybővítésre – legfeljebb 50 millió forint igényelhető;
 2. kategória – “egyéb önkormányzati ingatlanok” fejlesztése, itt szintén 50 millió forintra lehet pályázni;
 3. kategória – a temetők infrastrukturális fejlesztésére, 6 millió forint a maximum támogatás;
 4. kategóriában az eszközbeszerzésnél 6 millió forint igényelhető.
 5. kategória – játszótérfejlesztésre 6 millió forint a támogatás;
 6. kategória – kommunális eszközök beszerzésére 15 millió forint igényelhető;
 7. kategóriánál, a tanya- és falubuszok beszerzésénél a maximális támogatási összeg 18 millió forint.

A támogatás keretösszege: 10 000 000 000 forint

Jogosítványra van szüksége? Keresse munkatársainkat vagy további részletekért kattintson a fényképre!

A pályázatokat december 13-tól január 13-ig lehet majd benyújtani kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus felületen keresztül.

Szürkemarhák Zsadány alatt a Körös-Maros Nemzeti Park legelőjén. Fotó: Dr. Szilágyi Bay Péter LL. M. / Agro Jager News

A pályázati kiírás itt található.

A Magyar Falu Programmal kapcsolatos további információk itt érhetők el.

A pályázat lebonyolítását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. végzi.

NAK / Tószegi-Faggyas Katalin

Tovább olvasom

Kiemelt cikk

NAK: Megjelent a kistermelők élelmiszer előállítását segítő rendelete

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

Megjelent a 60/2023. (XI.15.) AM rendelet a kis mennyiségű, helyi, marginális élelmiszer-előállítás és értékesítés higiéniai feltételeiről, amely a kis mennyiségű helyi élelmiszer-előállítás feltételeit könnyíti majd, ezáltal segítve a hazai kistermelőket és a „kisüzemi” élelmiszer előállítókat.

A 80 éves, zsadányi Turbucz Imre bácsi gyűjti a tojást unokái tanyáján. Fotó: Dr. Szilágyi Bay Péter / Agro Jager News

Az új rendelet hatályon kívül helyezi a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendeletet, az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM-EüM együttes rendeletet, valamint az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 43/2011. (V. 26.) VM rendeleteket.

Az új rendelet kistermelőket is érintő legfontosabb változásai a következők:

Módosul a kistermelő fogalma, aminek köszönhetően ezután már jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is végezhet kistermelői élelmiszer előállítást.

Ha vadászruházat, akkor EWIDENT! Kattints a képre!

A rendelet két kategóriába sorolja a kistermelőket, attól függően, hogy milyen mennyiségben kíván alapterméket, illetve élelmiszert előállítani a kistermelő.

 • kategória szerinti kistermelő, aki kis mennyiségű, saját maga által megtermelt alapterméket, illetve összegyűjtött vadon termő alapterméket értékesít. A kistermelő élelmiszer előállítást és értékesítést végezhet a megtermelt alaptermékből, illetve összegyűjtött vadon termő alaptermékből, valamint az adott élelmiszer előállításához szükséges egyéb olyan vásárolt összetevőből, amelynek kistermelő általi megtermelése észszerűen nem elvárható. A maximálisan értékesíthető mennyiségeket a 3. számú melléklet tartalmazza.
 • A II. kategória szerinti kistermelő a 3. mellékletben meghatározott kis mennyiségben saját maga által megtermelt alapterméket vagy abból előállított és hazai előállítású, vásárolt alaptermékből, valamint egyéb vásárolt összetevőből élelmiszer előállítását és értékesítését végezheti.

A II. kategóriában a maximális értékesíthető mennyiségek bővültek (3.számú melléklet), és számukra bővített higiéniai követelményeket határoz meg a rendelet, többek között egyszerűsített HACCP dokumentációt kell vezetniük (a helyes higiéniai gyakorlatokra és a HACCP-elveken alapuló eljárásokra kiterjedő élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek végrehajtásáról és ezen belül a rendszer egyes élelmiszer-vállalkozásokon belüli végrehajtásának megkönnyítéséről/rugalmasságáról szóló 2022/C 355/01 bizottsági közlemény II. melléklet 3.2. pontja szerinti egyszerűsített HACCP-alapú eljárás dokumentációja). Mikrobiológiai vizsgálatra is szükség lesz a közvetlen fogyasztásra szánt állati eredetű és a nem állati eredetű élelmiszerek esetében.

II.  kategória szerinti kistermelőnek a 34/2018. (XII.  3.) AM rendeletben legalább a mikrovállalkozás méretű élelmiszer-vállalkozásra az adott tevékenységhez előírt minimális élelmiszeripari szakképesítés, szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakma, szakképzettség vagy rész-szakképesítés megszerzésére vonatkozó kötelezettséget a bejelentést követő egy éven belül kell teljesítenie.

A Kistermelő értékesítési lehetőségei is bővülnek, így már házhozszállítással, csomagküldő kereskedelem, átadó pont vagy automata útján is eljuthatnak a termékek a fogyasztóhoz.

Jogosítványra van szüksége? Keresse munkatársainkat vagy további részletekért kattintson a fényképre!

Az élelmiszer csomagküldő kereskedelem útján való értékesítése esetén az élelmiszer csomagolásának biztosítania kell a szállításhoz szükséges élelmiszer-biztonsági követelményeket, és a kistermelőnek jeleznie kell a szállító felé, hogy a csomag élelmiszert tartalmaz.

Átadó ponton hűtést igénylő élelmiszer csak akkor értékesíthető, ha a végső fogyasztónak történő átadásig folyamatosan biztosított a hűtési lánc.

Csomagküldő kereskedelem és automatából történő értékesítés esetén a kistermelőnek be kell tartania az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet előírásait.

kistermelő vendégasztalt saját, valamint más kistermelőtől vásárolt élelmiszer felhasználásával, az I. kategória szerinti kis mennyiség betartásával üzemeltethet.

További újdonságok a rendeletben, hogy megfelelő higiéniai feltételek rendelkezésre állása esetén darálthús és előkészített hús előállítása és forgalmazása is lehetővé válik, és kiegészül az adományozás céljából, kiskereskedelemben történő friss hús lefagyasztására vonatkozó rendelkezésekkel.

A rendelet hatályba lépésével ismét lehetőség nyílik a kiskapacitású vágóhidak működtetésére és igénybevételére, valamint a mobil vadfeldolgozó létesítmény üzemeltetésére vonatkozó szabályozás is ebben a rendeletben kapott helyet.

Kisvágóhídon az egyes állatfajok vágásának időbeni elkülönítése mellett hetente legfeljebb összesen 100 darab sertés, juh, kecske, 20 darab szarvasmarha, illetve 250 000 darab baromfi és nyúlféle vágható. A kisvágóhídon az ott levágott állatok esetében darabolási tevékenység is végezhető a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet betartásával. A kistermelő részére a kistermelő gazdaságának helyétől 100 km-es sugarú kör által határolt körzeten belül lévő kisvágóhíd vághat le az előbb említett állatfajokból.

A rendelet 2023. november 23-án lép hatályba, amelynek teljes szövege itt érhető el.

NAK/ Tószegi-Faggyas Katalin
Borítókép: A 80 éves, zsadányi Turbucz Imre bácsi gyűjti a tojást unokái tanyáján. Fotó: Dr. Szilágyi Bay Péter / Agro Jager News

Tovább olvasom

Kiemelt cikk

A reformációra emlékeztek Körösnagyharsányban – villáminterjú Dr. Fekete Károly püspökkel

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

Békés vármegye legészakibb településén, Körösnagyharsányban tartották a reformáció emléknapját, amelynek a 220 éves református templom adott otthont. Az ünnepséget nemcsak jelenlétével, hanem igehirdetésével is erősítette Dr. Fekete Károly református lelkész, a Tiszántúli református egyházkerület püspöke, aki mellett Demeter Ottó esperes és Nagy Viktor, a körösnagyharsányi gyülekezet lelkésze végezte a szolgálatokat. Dr. Fekete Károly, a protestáns világ emléknapján, nem felejtette el a kereszténység összetartozását hangsúlyozni, miközben elfogadhatatlannak tartotta, hogy a terror különféle eszköztárával bárki igazságot nyerhetne. Egy hamisítatlan szabadhajdú-településen járunk, ahol a mezőgazdaság mindig fontos volt a falu életében. Egy történelmi, református gyülekezet adott otthont a reformáció megindulására való emlékezésnek…

Magyar himnusz Körösnagyharsányban a reformáció ünnepén – 2023. október 31. Videó: Agro AJegr News

Körösnagyharsány, a Sebes-Körös balpartján fekszik, Nagyváradtól bakugrásnyira, de már Magyarország területén. A templom a maga nemében több szempontból is egyedülálló, mert az erdélyi templomokhoz hasonlóan a torony csúcsán egy kakas látható, amely nem mást, mint az éberséget jelképezi. Magyarországon az egyetlen olyan református templom, amelyben katolikus eredetű kegytárgyakat is őriznek. A hajdani, a török által lerombolt kisharsányi katolikus templomból ugyanis idekerült egy szenteltvíztartó és egy szégyenkő, amit az 1960-as években használtak utoljára, mikor három fiú egy palánkot (régi kerítést) megrongált és az istentisztelet alatt ott kellett végig térdepelniük. Ezek is azt mutatják, hogy a történelmükre büszke és a vallásokkal szemben elfogadó, nyitott emberek, nyitott református emberek lakták és lakják ma is e községet.

Dr. Fekete Károly püspök Körösnagyharsányban. Fotó: Agro Jager News

Dr. Fekete Károly püspök kiemelte, hogy voltak korok, amelyek háttérbe akarták szorítani a reformátusokat. Voltak, akik az ellenreformáció idején kényszerítették elődeinket, de eljöttek azok az idők, amikor nemcsak hitükben, hanem közösségeikben megerősödtek a gyülekezetek – ahogyan Körösnagyharsány is.

Az emléktábla felavatásában szerepet vállalt Győri Zoltán, dr. Fekete Károly, Demeter Ottó, Nagy Viktor, Zalai Mihály, Békés Vármegye Önkormányzatának elnöke és dr. Sipos Lajos sarkadi járási hivatalvezető Fotó: Licska Balázs / BEOL.hu

Alig vagyunk túl az eukarisztia ünnepi esztendején, de Dr. Fekete Károly püspök felemelte a szavát és figyelmeztetett, hogy nincs másképpen ma sem! Annyira becsülnek bennünket, mint vágójuhokat. Láthatjuk, hogy felebarátainkra rakétazápor zúdul, hogy vallásuk miatt emberek pusztulnak el: ártatlanok, gyermekek és öregek s ne gondolja senki, hogy Magyarország ettől távol lenne.

Gyere és tanulj Debrecenben, a Debreceni Hittudományi Egyetemen. Részletekért kattints a fényképre vagy ide!

Bethlen Gábor fejedelem utolsó cselekedetét elevenítette fel prédikációjában, aki halálos ágyán is megvallotta a hitét. Az emberi élet legnehezebb pillanataiban is hittel hitte, hogy nincsen más, csak az Isten. És itt áll a ma élő ember, tele mindenféle technológiával és válaszokat keres, amit semmiféle más úton nem kaphatunk meg, csak hit által.

Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egykerület püspöke. Fotó: Licska Balázs / BEOL.hu

Van úgy, hogy az elégedetlenek támadnak, duzzogva, mert nem az akaratuk szerint történik az életük. Istennek nyújtunk be számlát és követeljük, elvárjuk tőle, hogy miért nem segített, miközben mi mennyit tettünk! De tegyük fel a kérdést: megtettünk-e mindent, amit ránk róttak? Elvégeztük-e a feladatot? Elvégeztük-e a munkát úgy, hogy megnyugvással fekszünk le esténként, hogy úgy fejeztük be, ahogyan rendeltetett, ahogyan jó, ahogyan meg kellett építeni azt az utat, házat? Hogy mi is járnánk rajta? Mi is laknánk benne?

Úrvacsorára hív Demter Ottó esperes Fotó: Licska Balázs / BEOL.hu

A templomra néma csend szállt. Annak ellenére, hogy még többen voltak, mint a templom felszentelésének 220. évfordulójára rendezett ünnepségen, még egy pad sem nyikorgott, pedig olyan kérdéseket tett fel a püspök, ami mindannyiónkban megfogalmazódott már. Aki, valaha is hallott prédikációt, avagy először hallotta beszélni a püspököt, csak hallgatott. Súlyos szavakkal, súlyos kérdésekkel szembesítette mindazokat, akik az istentiszteletre elfogadták a meghívást. Pedig nemcsak a presbitérium soraiban ültek a falu és a megye elöljárói, hanem a község legkisebbjeit is magukkal hozták a szüleik, akik mégiscsak gyermekek, de feszült figyelem szegeződött a szószékre.

Nagy Viktor, Körösnagyharsány lelkésze Fotó: Licska Balázs / BEOL.hu

Lemondás, adósságok elengedése, önkontroll, mérsékletesség kell, hogy jellemezzen bennünket, reformátusokat – folytatta Dr. Fekete Károly püspök. Legyünk hálásak és a tisztes életszínvonal jellemezze a reformátusokat. Amikor leszáll az éj és álmatlanul forgolódunk, vajon megtettünk-e mindent? – kérdezte újra? Az önvád mindig él. Minden emberben ott lapul s mikor magában marad, számítson arra mindenki, hogy fel fog ébredni, ha nem úgy cselekedtünk, ahogy elvárták tőlünk. Minden embernek, mindannyiunknak egyszer el kell számolni azért, amit tett. Nincs kivétel ez alól, de alapvetően nem a félelem, hanem a hite miatt cselekszik így a református ember. Valljuk, hogy a munkát csak jól lehet elvégezni.

Markó István főgondnok. Fotó: Licska Balázs / BEOL.hu

Hinnünk kell és imádkoznunk, imádkoznunk gyászoló testvéreinkért, az ártatlan áldozatokért és azért, hogy megtartatott az országunk ilyen nehéz, terrorfenyegette korszakban is. Nem veszhet oda világunk ilyen szorongatott, nehéz időszakban, de nem sodródhat népünk, népeink háborúba sem s épített világunk megőrzése miatt is össze kell fognunk.

Győri Zoltán, Körösnagyharsány polgármestere. Fotó: Licska Balázs / BEOL.hu

Az ünnepi istentisztelet keretein belül Győri Zoltán, Körösnagyharsány polgármestere tartotta a megemlékezést Harsányi Nagy Jakabról, akinek az életét bizonyos tekintetben homály fedi. Annyi bizonyos, hogy II. Rákóczi György költségén török nyelvet és írást tanul, majd 1656-tól 1669-ig a fejedelem állandó portai követeként bejárása volt a török szultán udvarába és a Hét toronyba, vagy ahogy török nyelven mondják: a Yedikuleba. Életére, munkásságára emlékezve az istentiszteletet követően emléktáblát avattak, amelyet a templom főbejárata mellett jobb kéz felől, a homlokzaton helyeztek el.

Úrvacsora 2023. október 31-én Körösnagyharsányban, a reformáció ünnepén. Videó: Agro Jager News

Az istentiszteletet követően a harsányi emberek, a gyülekezet összefogásából szeretetvendégséget rendeztek, ahol hidegtálakkal és a körösnagyharsányi asszonyok jóvoltából, megannyi süteménnyel kedveskedtek a faluba, a községbe látogatóknak és persze egymásnak. Megjegyzem, hogy annyi süteményt készítettek a családok, hogy végig se lehetett kóstolni.

 

Az ünnepi istentiszteletet után Dr. Fekete Károly püspökkel beszélgettünk:

 

Oktatási, nevelési feladatokat vállalt fel a református egyház. Mit jelent ez a minden napokban?

Óvodaprogramunk most zárul, ami azt jelenti, hogy a Tiszántúli Református Egykerületben 23 óvoda újult meg. Ez azt jelenti, hogy 1142 férőhellyel tudunk bővülni. A 19 településre kiterjedő óvodaprogram építkezései közül Debrecenre négy, Nyíregyházára kettő jutott. Szükséges és parancsoló volt, hiszen a legkisebbek számára megnyugtató és biztonságos, felújított nemcsak nevelési színvonalában, hanem műszaki vonatkozásában is olyan intézményeket kell működtetni, ahol a szülők nyugodt szívvel hagyják ott naponta a kicsiket.

Toronykakas a körösnagyharsányi református templom csúcsán. Fotó: Agro Jager News

Hogyan értékeli?

Még nem dőlhetünk hátra, mert indul a bölcsődei program: ebben, a Tiszántúlon nyolc bölcsőde szerepel. Kiemelt feladat, hiszen az óvodák bázisát adják a bölcsődék és már ott el kell kezdeni a nevelést. Minden oktatásnak és a társadalomnak az alapját a bölcsődei és az óvodai gondoskodás adják. Itt szocializálódnak a kicsik, itt kapják meg azokat az alapokat, természetesen a családok mellett, amelyek képessé teszik őket arra, hogy elsajátítsák később a tananyagot és egyáltalán elindítsuk őket. Ennek a munkának később mutatkozik meg az értéke, ami a gyermekek fejlődésében, teljesítményében fog a későbbiekben megtérülni. Nekünk az a feladatunk, hogy álljanak a falak, hogy stabilitást adjunk, jövőképet a vidéknek, a kibontakozás feladata viszont már a fiataloké, a családoké. A vidék megtartása a cél, ezért dolgozunk.

Gyere és tanulj a Károli Gáspár Református Egyetemen. Részletekért kattints a fényképre vagy ide!

Mit vár el a református egyház az egyetemeitől? Egyáltalán a képzés felé milyen igényeket támasztanak?

Ez egy olyan pontja ennek az egész rendszernek, amiben az ember és a családok állnak a középpontban. Ahhoz, hogy a vidék megmaradjon, szükség van a családokra, a vidéki életet választóknak pedig szakmákra. A pedagógusok, az óvónők, a dajkák képzése egy olyan szegmens, amelynek a kifutása hosszú távú és több pályát mozgat. Látni kell, hogy egyrészt a gyermekek számára szükséges a jó szakember, de egyben egy olyan szakma is a pedagógus szakma, amellyel otthon, vidéken lehet maradni, családot alapítani. Ahhoz, hogy református szellemben nevelhessük a gyermekeket, református szemléletű, felvilágosult, haladó gondolkodású vidéki értelmiséget kell képezzünk. Ebben a Károli Gáspár Református Egyetem és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem vállalja fel a munka dandárját. Stabilitással teremthetjük meg az alapját, hogy a fiatalok vidéken maradjanak. Persze az infrastrukturális fejlesztések, az utak, az internet, a határok átjárhatósága, mind kell ahhoz, hogy ez működhessen.

A körösnagyharsányi református templom Fotó: Agro Jager News

Ha már vidék, akkor a szociális háló másik oldalán, az idősek helyzetéről, a rájuk forduló figyelemről és az időskori segítségnyújtásról mi a véleménye?

Megkerülhetetlen, hogy a vidéket meg kell erősíteni. Ez egy rendkívül összetett, sok ágazatot felölelő problémakör, nehéz kérdésekkel teli helyzetekkel. Azonban látni kell, hogy az idősek ragaszkodnak környezetükhöz, házaikhoz, szomszédaikhoz, a községükhöz, benne a templomaikhoz. Elég csak beszélgetni az idősekkel és nincs olyan például, aki ne ragaszkodna a saját harangjához. Ahogy ragaszkodnak szokásaikhoz, úgy ragaszkodnak a hitükhöz és ha nem is vesszük észre, de a gyermekek, az unokák is eltanulják ezt. A szociális háló kiemelt feladatokat vállalt fel. A református egyház sok helyen konyhát üzemeltet, vannak községek, ahol alapanyagot is termelnek a konyhára s ahhoz, hogy ez az egész működhessen. A református hit ember- és Isten központú és magas elvárás mindkettőnek, Istennek és embernek egyaránt megfelelni. Diakóniai lelkületű szociális szakemberek kellenek, egészségügyi dolgozók, akik már egy másik oszlopai a vidéknek. Nincs könnyű feladata egyiküknek sem. Nem egy könnyű pálya az egészségügyet választók élete, nehézségekkel teli, de vannak embertársaink, akik ezt felvállalják, mondhatni küldetésüknek tekintik a segítő szolgálatot. Elismerés jár nekik, hiszen az ember életének egy olyan szakaszában kísérik el a másik embertársunkat, ahonnan csak egyedül mehetünk tovább. Összefoglalva tehát nagyon fontos és ez is kiemelt feladatunknak tekintjük.

 

Hogyan élték meg, hogy elmaradt a schengeni zóna bővítése, mit jelentett ez a református egyháznak?

Szomorúsággal töltött el bennünket, hiszen már több mint 100 esztendeje kettévágja az egyházmegyéket, az összefüggő tájegységeket a határ, s benne az embereket, vallástól és felekezeti hovatartozástól függetlenül. Mi, itt a Tiszántúlon továbbra is olyan kihívásokkal állunk szemben, ami Ausztria felé már réges-régen nem is kérdés és csodálkozva hallgatjuk, hogy a nyitott határok mit jelentenek a református vallás gyakorlásában. Burgerlandban van olyan település, ahol vagy Ausztriából, vagy Magyarországról tudják egymást helyettesíteni a lelkészek. Nagy áldás, de hiszünk benne, hogy majd sikerül megoldani Románia felé is, hogy a Partiumban és Erdélyben a kapcsolattartás könnyebbül a határok ellenőrzésmentes átjárásával. A testvérgyülekezeti kapcsolatokra is jó hatással lenne a schengeni zóna bővítése.

A körösnagyharsányi református templom tornya. Fotó: Agro Jager News

Hogyan működik ez itt, keleten?

Szlovákia irányában nincsenek határok. Összehasonlíthatatlan fejlődést értünk el és az emberek, a határok szabad átjárása miatt könnyen mozoghatnak, ami a lelkészi szolgálat, a református egyház számára is fontos. Kárpátalja irányába és szeretném megemlíteni Szerbiát is, az Európai Unió harmadik ország felé előírt legszigorúbb határrendészeti intézkedéseket kell végrehajtania. Ez nagyon megnehezíti a munkáinkat, miközben Románia hiába európai uniós tagállam, ott sem lehet zökkenőmentesen átjutni a határon. Ez nem a román vagy a magyar fél miatt áll fenn, hanem egyáltalán az intézkedések formája miatt, amely előírásokat a lehető leggyorsabban könnyíteni kellene. Ezzel a hitélet, az egyház munkáját is meg lehet könnyíteni, másrészt az erdélyi kapcsolatokat még inkább fel tudjuk erősíteni. A Magyarországra költözött családok is könnyebben tudják gyökereiket megtartani s a határok nyitásával az otthon maradottakat támogatni.

Dr. Fekete Károly püspök áldása a reformáció ünnepén Körösnagyharsányban. Fotó: Licska Balázs / BEOL.hu

Hogy látja a jövőt Püspök Úr?

A feladatok szerteágazóak. Kapkodni éppen úgy, mint feladni, nem lehet. A világ változik és kihívások elé állítanak bennünket, reformátusokat is. Nyugodt, stabil, okos, higgadt felkészült emberekre van szüksége most az országnak. Példát kell mutatnunk a fiataloknak, hogy a hit mekkora erő lehet. Nincs könnyű dolga a ma élő embernek sem. Háborúk, mérhetetlen gonoszság, amitől távol kell tartani az országot, de nem határolódhatunk el attól, hogy a keresztény embert üldözik vagy üldözhetik. Látjuk és az igehirdetésben is beszéltem arról, hogy annyira becsülnek bennünket, mint vágójuhokat és láttuk, hogy mi történik a mögöttünk álló hetekben felebarátainkkal. Nyugodtságra intek és kérek mindenkit, mérsékletességre, ugyanakkor nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy mi történik a világban. Épített világunk, gyermekeink, családunk, hazánk nem pusztulhat el. Kötelességünk mindezt megőrizni, hiszen felelünk gyermekeinkért. Példaként álljon mindannyiunk előtt Harsányi Nagy Jakab élete, aki 400 éve Rákóczi György fejedelem követeként megjárta Isztambult. A török világ, veszedelmes kora volt az emberiségnek, de Magyarország azt a kort is túlélte. Mélyen, megingathatatlanul hiszek benne, hogy a jelen kor kihívásainak is eleget tudunk tenni. Élete memento, és ezzel a ma leleplezett táblával jelzést adunk mindazoknak is, aki a templomba belépnek, vagy azoknak, akik nap, mint nap elhaladnak előtte, hogy hit által túl lehet élni olyan korokat is, amikor ember, embernek farkasa.

 

Írta: Dr. Szilágyi Bay Péter LL.M.
lapigazgató

Agro Jager News

A fényképekért köszönetünket fejezzük ki a Békés Vármegyei Hírportálnak, a BEOL-nak!
További Békés vármegyei hírekért kattintson a fényképre vagy ide!

 

Tovább olvasom
Cart
 • No products in the cart.