Keressen minket

Horgászat

A Balatoni Horgászrend változásai 2021-ben

Idén jelentős változások történtek a Balatoni és a Behúzós Horgászrend formai és tartalmi kialakításában, ezért az alábbi cikk minden balatoni horgász számára fontos olvasmány

Idén jelentős változások történtek a Balatoni és a Behúzós Horgászrend formai és tartalmi kialakításában, ezért az alábbi cikk minden balatoni horgász számára fontos olvasmány. Szokásainkhoz híven a változtatásokat pontról pontra felsoroljuk és meg is indokoljuk azokat. 

2021-ben számos új szabályhoz kell alkalmazkodniuk a balatoni horgászoknak (Kép: balatonihal.hu)

Legnagyobb sajnálatunkra idén a koronavírus járvány második hulláma miatt nem rendeztük meg a szokásos Balatoni Horgászkonferenciát. Azonban a Balatoni Horgászrend és a Behúzós Horgászrend módosítási terveinket véleményezésre idén is megküldtük a Balaton körül érintett megyei szövetségeknek és horgász egyesületeknek, valamint a MOHOSZ-nak. Javaslataikat és észrevételeiket figyelembe vettük a bevezetett új szabályok kapcsán, így idén is voltak olyan pontok, amelyek a tervezethez képest végül nem kerültek véglegesítésre.

Az alább becsatolt pdf fájl tartalmazza a 2021. évre érvényes Balatoni Horgászrend teljes szövegét. A dokumentumban pirossal jelöltük a Társaságunk által kezdeményezett és a fent leírt módon véleményeztetett változtatásokat. Zöld színnel pedig azokat a bővítményeket, valamint formai és strukturális változásokat jelöltük, amelyet a jogszabályi környezet változása, a MOHOSZ Országos Horgászrendjének bevezetése, valamint a HORINFO jegyértékesítő programra való átállás miatt vált szükségessé beépítenünk. Ezek nyomán a horgászrendbe bekerült több olyan információ és területi érvényességet érintő szabály, amelyek eddig a területi jegyeken, de nem a horgászrend részeként kaptak helyet. Mivel mindezek következtében a Balatoni Horgászrend terjedelme jelentősen megnőtt, az egyes területi jegyekhez a teljes horgászrendi szöveg helyett ún. horgászrendi kivonatot mellékeltünk, amelyben csak az adott jegyet váltó horgászra vonatkozó horgászrendi pontokat tüntettük fel (ahogyan erre a horgászrend bevezetőjében is felhívjuk a figyelmet).

A pirossal jelölt módosítások indoklását sorban haladva az alábbiakban fejtjük ki:

A horgászrend 17. pontjának bővítése:

„A gyermek jegyet váltott horgász 1 db horgászbottal és egyidejűleg 1 db legfeljebb 1m x 1m területű csalihal fogó hálóval tetszőleges módszerrel (fenekezés, úszózás, pergetés stb.) horgászhat, melyekkel a darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból naponta 1 db-ot, a darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 3 kg-ot foghat. A gyermek jegyet váltott horgász csak általános jeggyel rendelkező felnőtt horgász jelenlétében horgászhat lajstromszámos vízi járműről.

Nem szeretnénk tiltani, hogy gyermek horgász is horgásszon lajstromszámos vízi járműről, de azt sem szeretnénk, ha egy gyermek jegy mögé bújva játszanák ki egyes felnőttek az általános jegy megvásárlását.

A horgászrend 31. pontja pontosításra és kiegészítésre került:

Március 1. – április 30. közötti időben csalihalat, halszeletet, műcsalit, bármely horgászhelyen (parton, stégen, vízi járművön) tartani, azzal horgászni, továbbá süllőt, balint, csukát, kősüllőt és sügért megtartani TILOS!
(A kukoricát, vagy egyéb magvakat, pelleteket utánzó gumi/szilikon/hungarocell csalikat ezen horgászrendi pont esetében nem tekintjük műcsalinak, tehát használatuk békés halak horgászatához engedélyezett.)”

A Horgász Konferenciákon már többször elhangzott javaslatok szerint, valamint az április hónapban tapasztalt azon magatartás miatt, hogy több horgász csukázás címszóval az ívó balinokra, süllőkre célzottan horgászott, az eddigi 1 hónapos ragadozóhal fogási tilalmat április hónapra is kiterjesztjük. A probléma erősödését tapasztalva 2 évvel ezelőtt még a (jelenleg) 45. pontban leírt szabály bevezetésével reagáltunk, de azt tapasztaltuk, hogy az új szabálypont jelentőségét sokaknak nem sikerült megérteni, a visszaengedésre hivatkozva sok horgász egymás után akasztgatta a tilalmas fajokat. Ilyen szabályszegések miatt több esetben is eljártunk, az is előfordult, hogy országos sporthorgász jegyet kellett bevonnunk egy “sporthorgásztól”.

A fajok felsorolásából szándékosan maradt ki a harcsa. Aki ebben az időszakban békéshalazás közben véletlenül, vagy esetleg puhatestű csalival célzottan fog harcsát, a vonatkozó egyéb korlátozások betartása mellett megtarthatja.

A horgászrend 34. pontját pontosítottuk:

„November 1. – március 31. közötti időben vízijárműről (vitorlás, csónak stb.) csak 06:00 és 22:00 között szabad horgászni, az éjszakai horgászat TILOS! A parti horgászatot e korlátozás nem érinti. Az időpontok a kikötőből való indulást, valamint beérkezést jelölik!”

Félreértések, félre magyarázások voltak az eddigi szövegből. Egyes hajósok, akik éjfél után kötöttek ki, arra hivatkoztak, hogy befejezték a horgászatot 22:00-kor, de ennyi ideig tartott a hazaút… A szabályozást eddig is az újonnan betoldott mondat szerint értelmezték kollégáink, ugyanis “horgászat” alatt azt értjük, amíg az adott személy a halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján halfogásra alkalmas felszereléssel tartózkodik.

A horgászrend 36. pontjának bővítése:

„A behúzós, behordós horgászmódszer kizárólag behúzós (7 napos, 72 órás) területi jegy birtokában gyakorolható, a módszer külön fejezetben taglalt szabályozása mellett, amely az említett jegyek mellékleteként és honlapunkon (www.balatonihal.hu/behuzoshorgaszat) olvasható. E szabályozások megsértése a horgászrend megsértésének minősül! Behúzásnak, behordásnak minősül az a horgászmódszer, amelynek során a horog és a horgászbot közötti távolság nem kizárólag a dobás ereje által alakul ki, tehát ha a horgász a szereléket eszköz használatával (pl. csónak, etetőhajó, egyéb megengedett jármű), vagy a vízben begyalogolva, beúszva juttatja el a horgászhelyre. Szintén behúzásnak minősül a vízben történő begyalogolással, majd dobással bejuttatott végszerelékkel való horgászat mindaddig, míg a Balaton átlag vízállása 80 cm felett van (www.hydroinfo.hu).”

Az ügyfélszolgálatunkra érkező sorozatos kérdések indokolják, hogy még egyértelműbb legyen a megfogalmazás. Így a harcsahorgászok által alkalmazott kétbotos bedobás – amelynél a horog és a horgászbot közötti táv csupán a dobás ereje által jön létre – nem tekintendő behúzásnak.

Horgászrend 46. pont:

„Élő vagy holt csalihallal, halszelettel való horgászat esetén kizárólag egy ágú horog használata engedélyezett! Ilyen horgászmódszernél a háromágú és kétágú horog használata a méreten aluli halak védelme érdekében TILOS! Kivételt képeznek ez alól azon harcsázó horgászmódszerek, amelyekhez legalább 15 cm-es élő csalihalat használ a horgász!”

Több harcsahorgász kérése nyomán megfogalmazott enyhítés lenne ez. Így a méreten aluli halak védelme továbbra is megvalósulhat.

A horgászrend 51. pontja az utolsó tagmondatával bővült:

„Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy időben legfeljebb a Hhvtv. által 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál (pl.: maximum 6 db süllő) a horgászhelyen vagy a horgászathoz használt vízi járműben, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplójában. A zsákmányt kizárólag addig tarthatja a horgászhelyen, vagy a vízi járműben, ameddig ő maga is a helyszínen tartózkodik, de legfeljebb 48 órán át.”

Sajnos gyakoriak az olyan esetek, amikor csak 1-2 darab halat napokig, sőt akár 1 hétnél tovább is szákban tartanak pl. stéghez kikötve. Halőreink tapasztalták: egy stéghez kikötött, kíméletesnek tűnő versenyszákban 8 napon át tartott ponty fejéről teljesen lekopott a bőr, rojtosra koptak az uszonyai, kisebesedett az oldala… Így halvédelmi okokból vált szükségessé a változtatás.

A horgászrend 57. pontja rövidebb lett:

„A horgászzsákmányt a horgászat befejezéséig a horgászhelyen, vízijárművön feldolgozni TILOS!”

Azzal védekeztek többen, hogy befejezték a horgászatot, a botokat összepakolták, majd ezt követően pucolták meg a halat a parton, csónakban, mólón. Főleg a mólókon van ebből probléma: az ott hagyott vértócsa, pikkelyek és egyéb maradványok látványa, bűze miatt. Halőrzési szempontból az a problémás, ha a horgász feldarabolja a halat, vagy levágja annak fejét, és emiatt a hossza nem mérhető egyértelműen. Az áthúzott rész kikerült ebből a horgászrendi pontból.

Horgászrend 58. pont:

„A helyi kikötőrendek és az egyes partszakaszokon kitáblázott helyi horgászrendek, területhasználati szabályzatok betartása kötelező! Azok megszegése esetén a területi jegy bevonható!”

A korábban is meglévő kikötőrendek mellett egyre több helyen várható, hogy helyi területhasználati rendszabályokat vezetnek be az egyes partszakaszok fenntartói. Pl. ilyen helyi szabályozás került bevezetésre a Tihanyi-félsziget keleti oldalán, a balatonfenyvesi mólón, illetve több kijelölt behúzós horgászhely esetében is.

Az új szabályok megismerésével számos kellemetlen pillanatokat kerülhetünk majd el (Kép: balatonihal.hu)

A behúzós horgászrend változásai

Új horgászrendi pont:

„A 7 napos területi jegy a bejelentkezés időpontjától számított 168. óra végéig érvényes. A bejelentkezés kezdő időpontja a jegy érvényességi idejének első napján, vagy azt 1 nappal megelőzően adható meg. Pl.: március 1-én 13:00-kor vásárol a horgász egy 7 napos behúzós jegyet, amely 7 naptári napon át, március 2-3-4-5-6-7-8-án érvényes. Ez esetben a horgász megteheti, hogy a bejelentkezését március 1-én 14:00-tól megkezdi. Ekkor a jegyének érvényessége március 1. 14:00-tól március 8. 14:00-ig tart.”

 A MOHOSZ által elfogadott jegymátrix nem tette lehetővé a 168 órás területi jegy rögzítését az új jegykiadó rendszerben (HORINFO), emiatt a jegyre nyomtatott, megnevezett érvényesség 7 naptári napra szól. Azonban, ha a horgász nem éjfélkor kezdené meg a horgászatot, lehetősége van ilyen módon rugalmasan alakítani a jegy érvényességének kezdetét. Ez a foglalható bojlis helyek maximális kihasználhatósága miatt is indokolt.

Módosított horgászrendi pontok:

Behúzós horgászrend 1.4.1. pont:

„Vízparti ingatlant birtokló vagy üzemeltető szervezetek (pl.: kempingek, önkormányzatok) a saját partszakaszukon kijelölhetnek behúzós horgászhelyeket, amelyekre a boiliebalaton.hu főoldaláról elérhető helyfoglalásos rendszerében is, vagy közvetlenül a tulajdonosnál/üzemeltetőnél lehet időpontot foglalni. A foglalás rendszere itt teljesen nyílt, bárki számára elérhető.”

A behúzós horgászhelyeket nem csak a boiliebalaton.hu oldalon lehet foglalni, hanem közvetlenül a tulajdonoson, üzemeltetőn keresztül. A boiliebalaton.hu oldal foglalási rendszere opcionális lehetőség.

Behúzós horgászrend 1.4.2. pont (teljes egészében újra írva):

„A vízparti magáningatlanokon is van lehetőség behúzva horgászni, amennyiben a horgász érvényes területi jeggyel és bejelentkezéssel rendelkezik.”

Ez a horgászrendi pont nem volt egyértelmű, az ingatlantulajdonosnak nem kell magát a helyet beregisztrálnia. A horgásznak, legyen az a tulajdonos, vagy a vendég, neki kell érvényes jeggyel és bejelentkezéssel rendelkeznie.

Behúzós horgászrend 1.4.3. pont:

„A teljesen szabad vízparti közterületeken is van lehetőség behúzós horgászatra a fürdési szezonon kívül. Itt fontos, hogy a helyeket a horgász nem előre foglalja le. A korábban is meglévő etika szerint bárki leülhet egy szabad partszakaszon horgászni. De onnantól kezdve, hogy leült, más horgász már nem tudja a helyet elfoglalni, csak ha befejezte a horgászatot. A behúzós horgászat helyének és idejének bejelentési kötelezettsége itt is fennáll, de csak a hely elfoglalását követően. Természetesen ezeken a helyeken a horgász a felelős, hogy megfeleljen a köztisztasági, higiéniai előírásoknak. A területen való életvitelszerű tartózkodás (sátorozás, egyéb szabadban alvás) lehetőségeiről a közterület fenntartójától kell tájékozódni és az általa megszabott feltételeket be kell tartani.”

Ez a horgászrendi pont hivatkozott az 1.4.2-re, de mivel azt teljes egészében átírtuk és egyszerűsítettük, így kivettük a visszautalást azokra a részékre vonatkozóan, ami így már nem releváns.

Behúzós horgászrend 1.8. pont:

„A behúzós horgásznak, a horgászat megkezdése előtt kötelessége bejelentkezni. Horgászat megkezdésének tekintendő a bójázás, és az etetés is. A bejelentkezéssel a vízparton ténylegesen eltöltött időszakot kell megjelölni, mely minimum 1, maximum 8 nap lehet.”

A 7 napos területi jegy maximum 168 órás időtartamra érvényes, ez nyolc naptári napot fed le. Emiatt a boiliebalaton.hu oldalon maximum 8 napra tud bejelentkezni a horgász, ezért pontosítani kell ezt a horgászrendi pontot is.

Behúzós horgászrend 2.13. pont (teljes egészében újra írva):

„A behúzós horgászok a szabad vízparti közterületeken (nyílt strandokon) egymás mellé közvetlenül nem táborozhatnak le. A dőlőbója körül 40 méteres sugarú körben, illetve a bója és a part által határolt 80 méter széles területen más behúzós horgász nem horgászhat. Legközelebb, oldalirányba 40 méterre lehet a következő behúzós horgász annak érdekében, hogy parti dobós módszert alkalmazó is tudjon horgászni. A magánterületeken (kempingek, vízparti ingatlanok) a helyi területhasználati szabályzatnak megfelelően ülhetnek le egymás mellett.”

Több kérdést kaptunk erről a horgászrendi pontról is. Célja és lényege, hogy a parti dobós horgásztól a behúzós ne vegye el a helyet, egy kisebb partszakasz esetében a kettő közé is le tudjon ülni és bedobni. A magánterületeken más a helyzet, ott a területhasználati szabályzat, vagy a tulajdonos határozza meg a távolságokat. Itt akár egymás mellé közvetlenül is letáborozhatnak a behordós horgászok.

Teljes egészében törlendő pont:

Behúzós horgászrend 1.6 pont:

„Egy személy, ugyanazon időszakra csak egy horgászhelyet foglalhat, illetve adott időpontban egyszerre maximum három jövőbe mutató, érvényes foglalása lehet!”

A boiliebalaton.hu foglalási rendszere egy időszakra egy felhasználónak csak egy foglalást engedélyez, azonban nem akarjuk elvenni a lehetőséget azoktól a Horgásztársaktól, akik háromnál több alkalommal szeretnének jönni a Balatonra és mindenképpen a rendszerükben foglalható helyek egyikére, vagy adott esetben különbözőkre.

Az alábbi fájlban olvasható a teljes behúzós horgászrend szövege (a változásokat pirossal jelöltük).

Horgászat

Vadászok nyertek a Média Kupán – interjú Gyenge László csapatkapitánnyal – GALÉRIÁVAL

A 2022-es XVIII. Fishing & Hunting, Energofish, Optic World, BajcsHal Társasági és Média horgászverseny sorozatában első alkalommal a Vadászcsapat nyerte el a kupát. A 42 csapat 126 versenyzője közül a vadászok több mint 25 kilogramm halat fogtak, amelyből 17 kilogrammot csak a törpeharcsák tettek ki. Ahhoz, hogy ezt a mennyiséget produkálják, nagyjából percenként kellett egy halat kifogniuk! Gyenge Lászlóval, a Vadászcsapat kapitányával beszélgettünk, aki több évtizeden át a NIMRÓD Vadászújság felelős szerkesztőjeként, műfordítóként az egyik legismertebb vadászati és természettudományos ismeretterjesztő hazai szaktekintély.

Andrejszky Zoltán főszervező nyitotta meg a XVIII. Fishing & Hunting, – Energofish, Optic World, , – BajcsHal Társasági és Média horgászversenyt

– Maconka sajnos nem tudta fogadni a versenyt, hogyan fogadtátok?

– Ugyan váratlanul ért bennünket, de többen már rebesgették, lehet, hogy az aszály miatt a Maconkai-víztározón nem tudunk versenyezni, mert a tórendszert tápláló patakok elapadtak. A nagyon alacsony vízszint miatt sajnos alkalmatlan volt arra, hogy a találkozót ott bonyolítsák le. Végül a döntést Andrejszky Zoltán főszervezetőtől tudtuk meg. Így történt, hogy a Tisza Alcsi-holtágában, Szolnoktól pár kilométerre találkoztunk, ahol egy többszáz méteres partszakaszon 42 csapat gyűlt össze és 126-an neveztek a Média Kupára. Rengeteg ismert újságíró kolléga és sok más híresség érkezett idén is, mint például Erdei Zsolt ökölvívó, Besenyei Péter műrepülő, de Reviczky Gábor és Straub Dezső színművész is elfogadta a meghívást. Teljesen ismeretlen vízen, de végig egyforma partszakaszon helyezkedtünk el. Csodálatos környezetben, páratlan panorámával és egy rendkívül tiszta parton kezdtünk neki a versenynek. Kiváló választás volt, kiváló helyszín egy ilyen rangos eseménynek.

A Tisza Alcsi-holtágában, Szolnoktól pár kilométerre

– Kik voltak a társaid?

– A vadászcsapathoz két barátom, Berecz Ádám és Berecz Ákos csatlakozott. A horgászat egy kicsit mindig közel állt a szerkesztőségünkhöz, hiszen régi kollégáim közül Köller Joachim és Gellér Tibor is eredményes sporthorgász volt. Gyakran együtt is mentünk horgászni, mert már a mi időnkben is több vadászház vagy vadászterület kiváló vadvizeiről, horgásztavairól is híres volt. Joachim sajnos pár éve meghalt, Tibor kollégám pedig más okból nem tudott csatlakozni, így frissíteni kellett a csapatot. Persze ez nem egy tipikus horgászverseny, inkább társadalmi esemény, amelyen jóízű verseny is kialakul, sokan ismerjük egymást, a hírességek között sok sajtómunkás, tévés is feltűnt, régi és új kollégák egyaránt, de jöttek a NAV-tól, a rendőrség több főkapitánysága is bevetette a készségeit, és bizony szoros verseny alakult ki.

A vadászcsapat: Gyenge László, Berecz Ádám és Berecz Ákos

– Milyen időtök volt? Hogy járt a hal?

– Egészen szokatlan hőségben szereltük fel a készségeket. A több hét óta tartó nagy meleg miatt kicsit aggódtunk, de a mély víz, amely elérte a négy métert is, egyáltalán nem volt algás. Tiszta partszakasz fogadott bennünket, 20 méteren helyezkedhettünk el, és több száz méteren végig versenyhorgászok voltak a holtág külső szakaszán. Jó előre figyelmeztettek bennünket, hogy olyan nagy pontyok, amilyenek Maconkán vannak, itt biztosan nem lesznek, ezért mérlegelni kellett, hogy milyen halfajra fogunk horgászni. A nagy meleg miatt pedig igencsak szűkültek a lehetőségeink.

– Mire szereltetek fel végül?

– Horgászonként egyetlen botot lehetett használni, amelyen egyetlen horog lehetett. Nem használható sem rakós bot, és a pergetés sem engedélyezett. Ez régi szabály a Média Kupán. A reggeli eligazításon kiemelték, hogy igen sok törpeharcsa van a vízben, tehát számítani kell rá, hogy az egyébként rendkívül mohó hal korlátozza majd a lehetőségeket. Mi úgy döntöttünk, hogy ezt fogjuk kihasználni, és mind a hárman ráálltunk a törpeharcsa fogására. A nyolc órai sorsolás után, kilenc órakor megszólalt a verseny kezdetét jelző kürt, és a horgászat délután 17 óráig tartott. A parttól egyenletesen és gyorsan mélyült a holtág. Tőlünk nagyjából 6-10 méterre, fenéken horgásztunk. Mi meglehetősen egyszerű szerelékkel vágtunk bele, hosszú spiccbottal, bolognai bottal volt igazán érdemes horgászni. Magam többnyire egy nagyon könnyű picker bottal horgásztam. A tervünk az volt, hogy folyamatosan sok kisebb halat, törpeharcsát, keszegeket, kárászokat fogjunk. Halas etetőanyaggal dolgoztunk, és a horogra csonti vagy giliszta került.

– Számokban, hogy alakult ez a 25 kilogramm hal?

– Nyolc órán keresztül, pihenő nélkül járt a bot. A 25 kilogrammból 17 kilogramm törpeharcsa volt. Ez azt jelenti, hogy hárman, nyolc óra alatt több mint 400 törpeharcsát fogtunk, de pontosan nem számoltuk meg. A társaim többnyire puszta kézzel, én inkább egy partra kikészített ronggyal fogtam meg a törpeharcsákat, olykor horogkiszedővel akasztottam ki a mélyre nyelt horgot, de így is több szúrást kaptunk. Érdekes fogásunk is akadt, mert egy kisebb süllő is horogra akadt, majd délután felé megfordult a halfajok aránya, és a törpeharcsa helyett „fehér halat”, keszegeket, kárászokat kezdtünk fogni. Az etap utolsó órájában egy félórára átszereltem, és method módszerrel nagyobb, méretes halra is próbálkoztam, de egyáltalán nem volt kapásom, ahogy tíz csapat az idei versenyen, szintén nagyhalas szerelékkel, semmit nem tudott mérlegelni. A verseny lefújása után indult a mérlegelés, és a hírek alapján már kezdtünk reménykedni…

Balról Erdei Zsolt ökölvívó és Andrejszky Zoltán főszervező

– A Mádia Kupa mindig híres a vendéglátásáról, idén mi volt a menü?

– Andrejszky Zoltán vezetésével, a rendezők mindig kitesznek magukért. Most kora reggel sajtos-tejfölös lángost sütöttek a horgászoknak, egész nap az Auchan kihelyezett büféje kedveskedett a verseny résztvevőinek, miközben több bográcsban babgulyást főztek a versenyzőknek vacsorára. Jól szervezett, pontos, precíz, kifogástalan eligazítást, ellátást kaptunk.

Eredményhirdetés. A Média Kupa történetében először nyertek a vadászok.

– Milyen érzés volt átvenni a díjat, és milyen érzés volt azt ifj. Hubai Imrétől, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnökétől átvenni, akinek már az édesapja is nagy vadász volt, és persze régi jó ismerősöd?

– Az eredményhirdetés itt nem a legelsőkkel, hanem hátulról kezdődik. Mindenkit megtapsolunk, gratulálunk, mindenki kap emléklapot és valamilyen ajándékot is a szponzorok jóvoltából. Mikor már alig tíz csapat maradt hátra, gondoltuk, hogy igen jó helyezést értünk el, reménykedtünk, hogy akár mi lehetünk a dobogó legfelső fokán. Nehéz leírni, milyen érzés, amikor már senki nincs előttünk a felsorolásban, és minket hívnak. Andrejszky Zoltán ezekkel a szavakkal jelentette be, hogy mi győztünk: „a vadászok ezúttal nem lőttek bakot.” Nagyszerű pillanat, amikor magasba emelhettük a győzteseknek járó kupát. Sok az ismerős, jó barát, de azért mi mégis vadászok vagyunk, még akkor is, ha szeretünk horgászni. Sok a rangos csapat, versenyző, régóta veszünk részt a Média Kupán, többféle csapatösszeállításban, de soha nem állhattunk még a dobogón – ezúttal megtörtént, és a legtöbb törpeharcsáért járó különdíj is a miénk lett. Külön megtiszteltetés volt átvenni a díjakat ifj. Hubai Imrétől, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnökétől, aki maga is vadászember, vadászdinasztia sarja. Nehéz lesz ezt az eredményt megismételni, de ahogy a vadászatban szoktunk mondani, azért ráduplázunk jövőre!

 

Írta: Dr. Szilágyi Gergely

Fotó: Társasági és Média Horgászverseny -> https://mediahorgaszkupa.hu/

Fotó: Társasági és Média Horgászverseny -> https://mediahorgaszkupa.hu/

Tovább olvasom

Horgászat

Idegenhonos harcsát fogtak a Duna középső szakaszán

2022. július 25-én, Buchmüller Róbert süllőzésre indult a Tolnai Horgászegyesületek vízterületén, amely az óriási holtágairól ismert. A vízterület megközelítőleg 75 hektár nagyságú. A folyószabályozás előtti korokban az ős-Duna itt kanyargott. A Duna itteni szakaszán jelentős a szürkeharcsa, és a ponty állománya is, emellett jó szerencsével szinte bármilyen halat kifoghat az idelátogató szerencsés horgász, a 14 folyamkilométer hosszú vízterületen.

Fotó: Buchmüller Róbert – Agro Jager News

Robi, Szekszárd és Paks között, Tolnához közel, a Duna egyik holtágán horgászott. Késő délutánra ért ki a vízpartra. A szereléke egy csúszóólomból és egy tirolifából állt. Bodorkát és snecit kínált fel a ragadozóhalaknak.

Este nyolc óra után, a bot spicce megremegett. Egy finom, húzogatós kapást figyelt meg. A következő másodpercben pedig valami erőteljesen elhúzta a szerelékét.

A sportos hal, sokáig küzdött mire a szákba tudta terelni. Már a fárasztásnál látszott, hogy valami furcsa halat sikerült megakasztani. Kézbevételkor még nagyobb lett a bizonytalansága.

A tapasztalt horgász tudta, hogy talán a barátait is érdemes lenne megkérdeznie. Wimmer Ferenc, hivatásos horgászvizsgával rendelkező barátja, aki egyben halőr is, kapta meg először a fényképet az ismeretlen halról.

Fotó: Buchmüller Róbert – Agro Jager News

A világháló adta lehetőségeknek köszönhetően a meglepett horgászok gyorsan meg is találtak az interneten az ismeretlen fajt. Tolnán eddig még senki nem látott amerikai pettyes harcsát. Az idegenhonos harcsa megjelenése aggodalomra ad okot.

A vízterületen jelentős számban él busa, és amur is, amelyek az eddigi megfigyelések alapján képesek leívni. A pettyes harcsa vélhetően megszökött, vagy valaki(k) szándékosan a Dunában engedték el. Az idegenhonos halak azonban óriási pusztításra képesek az őshonos halállományokban – hívta fel a figyelmet Bochmüller Róbert horgász. Egyelőre nem tisztázott, hogy miként kerülhetett a holtágba és az sem, milyen hatással lehet megtelepedése esetén a magyar faunára.

Írta: Dr. Szilágyi Gergely

Fotó: Buchmüller Róbert

***

A cikk teljes tartalma (szöveg és kép) a linkre mutató hiperhivatkozással, és ugyanazon cím feltüntetésével felhasználható, bárki számára előzetes engedélykérés nélkül is.

Hirdetni szeretne? Itt jelentkezzen: marketing@agrojager.hu

 

Tovább olvasom

Horgászat

250 ezer forintért „vásárolt” pár darab tiszai pontyot az ÁHSZ

Nébih: A Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége megkeresését követően végzett próbavásárlást a Nébih Állami Halőri Szolgálata egy tiszaburai horgásznál. A személyes kapcsolatfelvételt követően a megvásárlásra kínált halakat az ÁHSZ munkatársai a kiskörei hallépcső közelében, vízben kikötött állapotban találták, majd sikeres alkut követően meg is vásárolták. Meglepetésére a jogszabálysértő halárusnak a 250 ezer forintos vételár helyett tetemes bírság „ütheti a markát”.

Fotó: Nébih

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a magyar élelmiszerlánc biztonságának felügyeletéért felelős országos hatáskörű állami szervezet (Ábra: Nébih)

A 250 ezer forintos ellenértékért egy 19 kg-os (85 cm hosszú), egy db 6 kg-os (60 cm hosszú) és egy db 5,5 kg-os (58 cm hosszú) tőpontyra tettek szert az állami halőrök. A sikeres üzletkötés azonban az eladó személy számára nem várt módon folytatódott. A pénz átadását követően a tiszai vízi rendőrök és az állami halőrök őt, valamint a halak kifogásában és eladásában közreműködő személyeket is feltartóztatták. A Nébih mindannyiukkal szemben eljárást indított, melynek végén több százezer forintos halvédelmi bírságra számíthatnak.

Az eladásra kínált halak – mérlegelés és fotózás után – visszakerültek eredteti élőhelyükre, a Tiszába.

 

Fotó: Nébih

Az eset kapcsán felhívjuk a horgászok, halkereskedők figyelmét, hogy Magyarországon törvény* tiltja a halgazdálkodási vízterületekről kifogott halak kereskedelmét. A jogszabály előírja azt is, hogy nyilvántartott halgazdálkodási vízterületről származó hal, haltermék vagy más hasznos víziállat kereskedelmi forgalomba csak fogási tanúsítvánnyal kerülhet.
Ezenkívül a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége által kiadott 2022. évi horgászrend is a következőképpen rendelkezik: „A kifogott (elvitelre szánt) hal a vízparton más horgásznak nem adható át, nem ajándékozható el, nem adható el, kereskedelmi forgalomba nem hozható, állatok takarmányozására nem használható.”

Fotó: Nébih

Természetes vizeink halállománya nemzeti kincs, élőhelyük megőrzése közös feladatunk. A Nébih kéri, hogy amennyiben horgászattal, halászattal, halkereskedelemmel összefüggésben szabálytalanságot tapasztalnak, jelezzék azt az allamihalor@nebih.gov.hu e-mail címen.

Hivatkozott jogszabály:
*A hal védelméről és a halgazdálkodásról szóló 2013. évi CII. törvény
Forrás: Nébih

***

Hirdetni szeretne? Itt jelentkezzen: marketing@agrojager.hu

Tovább olvasom