Keressen minket

Mezőgazdaság

Egyedülálló távoktatás Debrecenben

Az országban elsőként, távoktatás formában indít MSc-képzést a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara. Az állattenyésztő mérnöki szakon 2021. februárjában kezdődik meg az oktatás. Angol nyelven 2022-ben indul a képzés a tervek szerint.

Az országban elsőként, távoktatás formában indít MSc-képzést a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara. Az állattenyésztő mérnöki szakon 2021. februárjában kezdődik meg az oktatás. Angol nyelven 2022-ben indul a képzés a tervek szerint.

A pandémia felgyorsította az oktatási rendszerek fokozatos átalakulását. Nemzetközi szinten jelentősen megnőtt az egyetemek száma, amelyek távoktatásban kínálnak szakokat. A Debreceni Egyetem (DE) Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara (MÉK) ezt a trendet kívánja követni azzal, hogy távoktatásos formában is beindítja az állattenyésztő mérnök szak mesterképzését.
– Ez egy innovatív irány a MÉK oktatási rendszerének újragondolásában – jelentette ki Stündl László. A Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar dékánja hozzátette: a Debreceni Egyetem hallgatói elégedettek voltak a járványügyi veszélyhelyzet alatt bevezetett távoktatással, ezt mutatják a felmérések, a szerzett tapasztalatokra alapozva bátran indíthat egy ilyen hiánypótló képzést a kar.


–  Az egyetemi alapszakon végzett, már munkába állt hallgatók is igénylik a folyamatos továbbképzést amelyre idő- és költséghatékony megoldást kínál a távoktatásos forma. Elsősorban rájuk és a szakmérnök képzésekre jelentkezők érdeklődésére számítunk a távoktatásos mesterképzés bevezetésekor. A mai korszerű információtechnológiai rendszereink biztosítják azt, hogy ezen a módon is akár a nappali tagozatos képzéssel egyenértékű minőségben történjék a tudásátadás – fejtette ki Stündl László.

A távoktatásos állattenyésztő mérnöki szak 4 féléves mesterkurzusát 6+1 modulba szervezte meg a MÉK a magyar és angol nyelvű nappali képzés, valamint a külföldi gyakorlatok alapján.

– Az első három félévben zajlik az oktatás, szemeszterenként két modul végezhető el. Az oktatási modulok:_ genetika és állategészségügy, takarmányozás, abrakfogyasztó állatok, kérődző állatok, akvakultúra, erőforrásgazdálkodás. Az utolsó félévben a diplomadolgozati kutatás és írás a hallgatók feladata. A távoktatás részei a felvett stúdió előadások, webináriumok, hangalámondásos ppt-k, megoldandó egyéni és csoport feladatok, tesztek, esszék, valamint a délutáni, illetve esti konzultációk – tájékoztatott Komlósi István, a DE Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézetének vezetője.

Egy-egy modulon belül az ismeretanyag koherens, egymásra épülő, a probléma alapú oktatás módszerére alapoz.

– A problémák megfogalmazásában a partnervállalkozások adtak tanácsot, ami köré az transzdiszciplináris módon az elméleti ismeretanyagot felépítjük. Lekövetjük a valódi problémamegoldás folyamatát. Ha a gyakorlatban egy feladattal találkozunk, annak megkeressük az elméleti, tudományos hátterét és annak ismeretében cselekszünk.  A megoldott problémákat a hallgatók gyakorlati bizottság előtt mutatják be. Ez a „blended learning”, vagy vegyes oktatás. Úgy is vegyes, mint online és jelenléti oktatás, egyéni és csoportos tanulás, továbbá gyakorlati és elméleti képzés gyakorlati és elméleti szakemberektől valós problémákon keresztül. A képzés a hallgatóktól heti 5-15 óra tanulást, elfoglaltságot igényel – fejtette ki Komlósi István.

Az intézetvezető szerint az új oktatási forma alternatív lehetőséget jelenthet a levelező képzéssel szemben. Az oktatókkal közvetlenebb és folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít. Nagy mennyiségű szakmai anyag elérhetőségét teszi lehetővé a hallgatók számára, továbbá a modulok több gyakorlatot tartalmaznak.

– A jelenlegi egyetemi levelező képzési keretek között a félévenkénti 2-3 alkalommal rendezett heti konzultációkon a hallgatók munkahelyi kötelezettségük miatt nem minden esetben tudnak megjelenni. Ez nagyban befolyásolja a képzés hatékonyságát. A távoktatási rendszerben a szakmai vezetők egyben mentorai is a hallgatóknak. Végigkísérik a diákok munkáját a diplomavédésig. A most beinduló képzés újdonsága, hogy a gyakorlatigényes biotechnológia-állategészségügy, takarmányozás vagy akvakultúra modulok 8-16 órás laborgyakorlatot is tartalmaznak – mutatott rá a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar professzora.

A távoktatásos állattenyésztő mérnöki mester képzés költségtérítéses. A Debreceni Egyetem Mezőgazdasági-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara 2022-ben az angol nyelvű oktatás megindítását is tervezi.

– Az oktatási rendszer fokozatos átalakításával, nemzetköziesítésével hatékonyan tudunk reagálni a piaci igények és a képzési környezet változásaira. A MÉK aktív kapcsolatot ápol a térség mezőgazdasági vállalkozóival, akik előremutatónak tartják az agrár mesterszak távoktatásos formában való megindítását. Az agrárpiac számára a versenyképesség megőrzése érdekében kiemelkedően fontos a folyamatosan újuló ismeretek megszerzése. Ezért is a 7 hetes modulokat a tanterv szerinti időben szakmabelieknek is meghirdetjük továbbképzés formájában. Így még több agrárszakember számára tehetjük elérhetővé képzésünket – tette hozzá Komlósi István, az Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézetének igazgatója.

Forrás: Debreceni Egyetem

Tovább olvasom

Mezőgazdaság

Jövőre új nemzeti importrendszert kell majd használni

NAK: Az Uniós Vámkódex (UVK) létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet 6. cikke előírja, hogy a vámhatóságok közötti, valamint a vámhatóságok és gazdálkodók közti információcserének és adattárolásnak elektronikus adatfeldolgozási eljárás igénybevételével kell történnie. Az ehhez szükséges informatikai rendszereket frissíteni kell, a korszerűsítést pedig 2022. december 31.-ig kell elvégezni.

A fénykép illusztráció. Fotó: Pixabay

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara látja el a magyar agrár- és élelmiszerszektor egységes és hatékony képviseletét. (Ábra: NAK)

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a mostani vámáru-nyilatkozatokat feldolgozó rendszer (CDPS) behozatali vámáru-nyilatkozatokat kezelő modulját fogja felváltani az eVám rendszer, viszont érdemes rá figyelni, hogy a kiviteli vámkezelésekhez várhatóan 2023. november 30-ig továbbra is a CDPS-t kell majd használni.

A korábbi várakozásokkal szemben lehetséges, hogy az új rendszert nem 2023. január 1-től kell majd használni, hanem 2023. július 1.-től, mert Magyarország derogációs kérelmet nyújtott be az Európai Bizottságnak, hogy hat hónappal elhalaszthassa az új nemzeti importrendszer kötelező bevezetését, így legyen elég idő a gazdálkodók számára a tesztelésre és bevezetésre- írja a NAV. Ágazati információ szerint ezt több tagállam is kérte. Az átmeneti időszakban a gazdálkodók választhatnának, hogy a jelenlegi CDPS rendszerben, vagy az új eVám modulban nyújtják be, azonban a kérelmet még nem bírálták el.

Az új rendszer fontos eleme, hogy az adatkövetelmények az UVK-hoz kapcsolódó rendeletek szerint változnak. Az eVám rendszer nem lesz ismeretlen azok számára, akik e-kereskedelemmel foglalkoznak, hiszen ez a modul kerül továbbfejlesztésre.

Az átálláshoz szükséges információk elérhetőek az OpenKKK oldalon. Különösen ajánlott azon gazdálkodók számára ismerkedni a témával, akik vámszoftverei összeköttetésben állnak különböző vállalatirányítási rendszerekkel.

Forrás: NAK

Tovább olvasom

Mezőgazdaság

Jelentős szakpolitikai eszközök segítik a kertészeti ágazat modernizációját

A mostani kihívások, többek között az aszály és a drasztikusan emelkedő inputárak felhívják a figyelmet az inputhatékonyságot és a termelési biztonságot növelő fejlesztések fontosságára – mondta Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára a FruitVeB Kertészeti Évzáró Konferenciáján, csütörtökön, Kecskeméten.

Fotó: Fekete István – AM Sajtóiroda

Az államtitkár rámutatott, az elmúlt két évben a mezőgazdaság, benne a zöldség-, gyümölcstermesztés és -feldolgozás több súlyos kihívással szembesült. Drágítják a termelést a rendkívül magas inputárak, és az orosz-ukrán konfliktus, valamint az elhibázott brüsszeli szankciók következményeivel is számolni kell. A háború világszerte alapvetően meghatározza a mezőgazdaság és élelmiszeripar helyzetét, kilátásait. A korábban megindult, de a háború által a termény-, gáz-, áram- és a műtrágyapiacon világszerte felerősített extrém szintű áremelkedések hatásainak és következményeinek kezelése kulcsfontosságú és központi kérdése az agrárpolitikának – szögezte le.

Farkas Sándor arról beszélt, hogy a közép- és hosszú távú versenyben maradáshoz a jelenlegi rendkívüli körülmények között egy út van: modernizálni kell az ágazatot, ugyanakkor a beruházásokat az eddigieknél is körültekintőbben szükséges megtervezni. A következő időszakban jelentős szakpolitikai eszközök segítik az agrárpolitikai célok megvalósulását, köztük a kertészeti üzemek modernizációját is. Mindezeken felül történelmi lehetőséget biztosít az, hogy az Európai Bizottság egy hónapja elfogadta a magyar Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervet, amely több mint 5300 milliárd forint felhasználási feltételeit tartalmazza. Farkas Sándor az öntözésfejlesztés kérdéskörével zárta előadását, felhívta a figyelmet arra, hogy kötelességünk a vizeinket megőrizni. Növelni kell az öntözött területek nagyságát, vissza kell tartani a vizet. Ahogy az agrárium egészében, úgy a vízgazdálkodás terén is igaz, hogy fejlesztés nélkül nincs jövő – tette hozzá.

A rendezvényen Juhász Anikó, az Agrárminisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára előadásában a KAP Stratégiai Tervben elfogadott kertészeti ágazatot érintő támogatásokról beszélt. Elmondta, a terv átfogó célja a tudásátadás, az innováció és a digitalizáció. Az új KAP I. pillérében a gazdasági fejlődés és a zöld jövő elérését tűzte ki a szaktárca. A II. pillér pedig a támogatási alapelveket rögzíti, többek között a pénzügyi megalapozottság növelését, a költséghatékonyságot, a hozzáadott érték növelését, a termékpálya szemlélet érvényesítését, illetve a termelői együttműködések közös fejlesztéseinek támogatását. A helyettes államtitkár leszögezte, kormányzati elvárás szerint a rendelkezésre álló forrás 52%-t gazdaságfejlesztésre költik, ami közel 1500 milliárd forintot jelent. A 2014-2020 közötti időszakhoz képest ez négyszeres forrásnövekedés. Uniós elvárás alapján a forrás több, mint harmadát, 36%-át zöld intézkedésekre szánják, és a vidék megújulása is folytatódik, erre több mint 285 milliárd forintot szánnak – fűzte hozzá Juhász Anikó.

Forrás: Agrárminisztérium

Tovább olvasom

Mezőgazdaság

Rendőrséggel közösen csapott le a Nébih az illegális élelmiszer-előállítóra

Pest megyei illegális élelmiszer-előállítón ütöttek rajta 2022 novemberében a rendőrséggel együttműködve a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei. A helyszínen bejelentés nélkül, jogsértően számos állatfajt tartottak, az állategészségügyi és járványvédelmi követelményeket sem teljesítve. Az ingatlanon, szintén szabálytalanul kialakított körülmények között, többek között illegális vágást, feldolgozást és füstölést végeztek megdöbbentő higiéniai körülmények között.

Fotó: Nébih

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a magyar élelmiszerlánc biztonságának felügyeletéért felelős országos hatáskörű állami szervezet (Ábra: Nébih)

Súlyosan jogsértő, állategészségügyi, járványügyi és higiéniai szempontból is kifogásolt, a szakembereket is próbára tevő körülményekkel szembesültek a Nébih ellenőrei egy Pest megyei helyszínen. Az afrikai sertéspestis szempontjából magas kockázatú területen fekvő ingatlanon tartottak ellenőrzést a hivatal szakemberei a rendőrséggel együttműködve.

Már az ingatlanon tartott állatok (szarvasmarha, sertés, juh, baromfi) kapcsán számos jogsértést állapítottak meg az ellenőrök. A bejelentés nélkül, szabálytalanul tartott haszonállatokról többek között sem az előírt dokumentáció, sem az állategészségügyi információk nem álltak rendelkezésre, a sertések és juhok jelöletlenek is voltak. Az udvaron bomló szarvasmarhafej, míg a trágyában az állati eredetű maradványok közt belek is voltak.

Fotó: Nébih

Az ismeretlen állategészségügyi státusz önmagában súlyos járványügyi és élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent, azonban az ellenőrzés során kiderült, hogy az ingatlanon illegálisan több egyéb tevékenységet is végeztek. A vágás, bérvágás, húsfeldolgozás, húskészítmény előállítás, füstölés és bérfüstölés döbbenetes higiéniai körülmények között zajlott.

Az érintett teljes tevékenységét szabálytalanul végezte, mivel az élelmiszer-előállításhoz szükséges hatósági engedéllyel, regisztrációval nem rendelkezett. Az előírtak közül semmilyen dokumentációt nem vezetett, így az élelmiszer-biztonság egyik alapkövetelménye, a nyomonkövethetőség nem teljesült.

Az ellenőrök az udvaron kopasztó gépet, üstöt, húshorgos állványt, valamint téglaépítésű füstölő is találtak. Az ingatlan más részein többek között rozsdás, szennyezett kolbásztöltő gép és nagyméretű húsdaráló volt. A füstölőben az ellenőrzés során épp kolbász készült. A szakemberek egy 120 l es műanyag hulladéktárolóban rothadó, bűzös sertéshúst is találtak, az ellenőrzött elmondása szerint a pácolás alatt lévő termék megromolhatott.

Az élelmiszer-előállításra szolgáló épületrész maga is takarítatlan, szennyezett, rendezetlen volt. Az ingatlanon még olyan alapvető higiéniai feltétel, mint a higiénikus kézmosási lehetőség sem volt megfelelően biztosított.

A Nébih a súlyos és többszörös állategészségügyi és élelmiszerlánc-biztonsági jogsértések miatt az ellenőrzés során haladéktalanul forgalmi korlátozást rendelet el az állatállomány valamennyi egyedére. A helyszínen fellelt jogsértő élelmiszertételeket azonnali hatállyal a forgalomból kivonta, forgalomba hozatalukat, felhasználásukat megtiltotta, valamint hatósági zár alá vette.

A Nébih az érintettel szemben hatósági eljárást indított. Az eljárás, valamint a bírság megállapítása folyamatban van.

Az érintett adatai elérhetőek a jogsértés listán.

Forrás: Nébih

Tovább olvasom