Az új törvény alapján módosult a termőföld védelméről szóló törvény (Tfvt.)1, amelynek kardinális eleme a 2020-ban elfogadott Talajvédelmi Cselekvési Tervvel kompatibilis, fenntartható és talajvédő gazdálkodás megvalósítása. Mivel a hatékony és célszerű talajművelést maga a földhasználó tudja realizálni a megfelelő ismeretek birtokában, ezért a módosított jogszabály 2025. december 31-től előírja a gazdálkodók számára a Gazdálkodói Talajvédelmi Program (GTP) kidolgozását. A GTP elkészítésére a Talajvédelmi Cselekvési Terv 4 éven át tartó programsorozata készíti fel a gazdálkodókat, szaktanácsadókat és a hatóságot, de egy központi útmutató is rendelkezésre áll majd a Nébih honlapján.

Ugyancsak a törvénymódosítás következtében egyszerűsödik a kotort mederiszap felhasználása a termőföldön, megkülönböztetve két alapvető kategóriát. A talajjavító mederiszapot kezelés nélkül, a talajvédelmi hatósághoz történő bejelentést követően, talajvédelmi terv alapján lehet talajjavító anyagként felhasználni. A kezelt mederiszap felhasználásához pedig a talajvédelmi hatóság engedélye, valamint talajvédelmi terv készítése szükséges.

A biztonságos élelmiszerlánc alapja a megfelelő minőségű termőföld biztosítása és annak szakszerű védelme. Ezt az alapelvet támogatja számos, már meglévő jogszabály, valamint az agrártárca által most bevezetett, új rendelkezések is. A termőföld megóvásának közvetve fontos eleme a parlagfű elleni védekezés. Az élelmiszerláncról szóló törvény (Éltv.)2 alapján a földhasználó folyamatosan köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, majd ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Az Éltv. módosítása mostantól szigorítja ennek betartatását, ugyanis az illetékes hatóság már minden olyan kultúrnövénnyel borított területen elrendeli a közérdekű védekezést, ahol a felületi parlagfű-borítottság meghaladja a 30%-ot, függetlenül a kultúrnövény tőszámától. Rövidült a hatósági helyszíni ellenőrzés határideje is, amelyre a bejelentéstől számítva – a korábbi 30 nap helyett – 5 napon belül kerül sor, biztosítva annak lehetőségét, hogy a parlagfüves területeken minél korábban megtörténhessen a közérdekű védekezés elrendelése.

Rendkívül fontos, hogy minden földtulajdonos és földhasználó eleget tegyen a törvényi kötelezettségének, tehát a parlagfű megjelenését követően folyamatosan védekezzen a gyomnövény pollenszórásának és szaporodásának megakadályozása érdekében!

Hivatkozott jogszabályok:

1 A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény

2 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény

A fenti törvényeket módosító törvény:

2021. évi LX. törvény egyes agrártárgyú törvények módosításáról

Forrás: AM