Keressen minket

Mezőgazdaság

Kiss Gábor nagykövet a török agrársikerekről

Print Friendly, PDF & Email

Interjú

Közzétéve:

Feltöltő:

Print Friendly, PDF & Email

1. Néhány hete egy török mezőgazdasági csoport tett Magyarországon látogatást és tanulmányozták a magyar mezőgazdasági termelést. Milyen az együttműködés a török partnerekkel?

A kormány Keleti Nyitás politikájának a jegyében az utóbbi időben a törökországi magyar külképviseletek komoly erőfeszítéseket tesznek a gazdasági, azon belül is a mezőgazdasági kapcsolatok még szorosabbra fűzésére Törökországgal. Az említett török munkacsoport látogatása is e tevékenység keretébe illeszkedik. Összességében a török fogyasztók és kereskedők kedvelik és becsülik a magyar termékeket, különösen az állati eredetű termékeket, húsokat, ill. a Magyarországról származó élő állatokat, emellett komoly hírnévvel rendelkeznek a magyar mezőgazdasági fókuszú egyetemek, tanszékek. Az alapok tehát adottak a kétoldalú kapcsolatok további erősítésére, amit mi mind diplomáciai és kormányzati, mind üzleti vonalon meg is teszünk. A Török-Magyar Gazdasági Vegyesbizottság 2014 novemberében Ankarában, 2016 áprilisában pedig Budapesten tartotta, ill. tartja meg ülését, és új lendületet vettek a GVB alá tartozó munkacsoportok is:elsősorban a vízügyi, az energetikai, a közúti és vasúti közlekedési munkacsoportokban zajlanak gőzerővel a munkálatok. Ezekből olyan eredmények születnek és születhetnek, mint például a Fővárosi Vízművek szerepvállalása a török nagyvárosok ivóvíz- és szennyvízellátási rendszerének korszerűsítésében, a török nukleáris mérnökök tervezett magyarországi képzése, vagy a heti kétszer Sopron és Isztambul között közlekedő ún. félpótkocsis tehervonat-járat.

2. Törökország és Magyarország között nagyon élénk volt a marhahús export. Ennek a fellendítésére milyen erőfeszítéseket tesznek, milyen kérései vannak a török félnek?(kéknyelv betegség okozta problémák)

Valóban, a magyarországi élőállatok és hústermékek törökországi értékesítése az egyik olyan témakör, amely sok odafigyelést és erőfeszítést igényel, és ahol komoly akadályokat kell leküzdenünk.
Törökország immár közel két évtizede, 1998 óta hivatalosan behozatali tilalmat tart fenn az EU-tagállamokkal szemben, élő szarvasmarhákra és hústermékekre. A tilalmat ugyan részlegesen eltörölték azon tagállamok esetében, ahol nem volt jelen a szivacsos agyvelőgyulladásos (BSE – „kergemarhakór”) betegség, és Magyarország szerencsére ilyen, ám hazánk esetében az utóbbi néhány évben pedig a kéknyelv-betegség nehezíti meg a munkánkat. Sajnos a betegséggel érintett területekről Törökország semmilyen szállítmányt nem fogad két éven keresztül, és a török hatóságok minden esetben kiegészítő állategészségügyi tanúsítványokat is kérnek a szállítmányokhoz. Ez alól, részben Nagykövetségünk közbenjárására, 2014-15 telén csak az ún. vektormentes időszak képezett kivételt, amikor is nem kerülhet sor a kéknyelv-betegség továbbadására. Idén, az előzetes jelzések szerint, hasonló könnyítésre lehet számítani, ám a vektormentes időszak, ill. az erre adott török válasz hivatalos kommunikálása még nem történt meg.
További, az exportot nehezítő tényezőnek számított a vágásra szánt állatokat és a húsimportot érintő magas vámtarifa. Szerencsére 2015 második felében, a magas húsárak miatt a tenyészállatok vámtétele átmenetileg 0 százalékra, a továbbhizlalási célú, 300 kg alatti jószágoké pedig jellemzően 15-20 százalékra csökkent (az azonnali vágási célú marhák esetében továbbra is a 135 százalékos vám a meghatározó).
A törökországi magyar külképviseletek folyamatosan dolgoznak az említett akadályok elhárításán, és a néhány évvel ezelőtti, 100 millió USD éves magyar élőállat-exportvolumen ismételt elérésén. Mint említettük, ebben komoly akadályozó tényező a kéknyelv-betegség újabb és újabb feltűnése, ám a kezdeményezések hatása így is érezhető. Többek között sikerült elérni azt, hogy a török agrártárca a hozzá forduló kereskedőket, felvásárlókat nagyobb arányban irányítja magyar tenyésztőkhöz, és nagyobb készséggel adják ki a szükséges importengedélyeket is. Ezt mutatja, hogy a magyar statisztikák szerint a törökországi export 2015-ben, augusztus végéig 26,5 millió USD-t, a török statisztikák szerint pedig a magyarországi import október végéig mintegy 35 millió USD-t ért el.

3. Európába, Magyarországon keresztül, Röszke országhatáron át érkeznek a friss fogyasztásra szállított élelmiszerek, milyen a magyar hatóságok megítélése a török külkereskedelem szempontjából?

Őszintén szólva nagy örömömre szolgál, hogy erre a kérdésre csak röviden tudok válaszolni. Éspedig azért, mert a hatóságok munkájáról a világ minden részén inkább akkor szokás sokat beszélni, ha panasz éri azt. Szerencsére a magyar vám- és egyéb hatóságok működésével kapcsolatosan semmilyen kritika, észrevétel nem érkezett hozzám török barátainktól, a török mezőgazdasági termékek bebocsátása az Unió területére gördülékenyen, minden fennakadás nélkül zajlik. A vámügyi együttműködést mind bilaterális, mind multilaterális keretek között természetesen rendszeresen áttekintjük, és ez alapján is azt mondhatom, hogy semmilyen nehézség nem tapasztalható.

4. A török exportőrök nagyon jó minőségű és egyöntetű termékekkel jelennek meg az európai piacokon. Hogyan és miként működik a mezőgazdasági termelés összehangolása? Milyen piackutatást végeznek a török kereskedők?

A Török Kormány nemcsak az agrárium, hanem a gazdaság valamennyi területén erősen támogatja a török vállalatok külföldi piacra jutását, ennek első lépéseként pedig a vállalatok piackutatásait. A támogatások részleteit a 2011/1 számú, „Piackutatás és Piacra Lépési Támogatás” nevű közleményben tették közzé. Az exportőrök piackutatási költségeinek akár a 70 százalékát fedezheti az állam, ami nemzetközi összevetésben is kimagasló arány. Igény szerint, utazásonként két alkalmazott utazási és szállásköltségeit pedig az úgynevezett Támogatási és Árstabilizációs Alap (DFIF) finanszírozza. Évente tíz piackutató célú utazásra igényelhető támogatás.
Az exporttevékenységet elősegíti még a vállalatok regionális exportőr-szövetségekbe tömörülése. Ezen szövetségek tagjai tapasztalataikkal támogatják egymást, közös megoldásokat keresnek a felmerülő problémákra és együttes erővel növelik az exporttevékenységeket. Ezeket a szövetségeket az országos Török Exportőrök Tanácsa (TIM) fogja össze. A TIM elsődleges feladata az exporttevékenység körüli problémák meghatározása, a kijavítás érdekében kutatások folytatása, valamint a felmerülő, exporttal összefüggő nehézségek legmagasabb szintű képviselete, mind üzleti, mind politikai-kormányzati vonalon.

5. Törökország GDP-jének 8,2%-át a mezőgazdaság adja, 25,5%-a a munkavállalóknak ebben a szektorban dolgozik. Hogyan segítik, és hogyan működik a vidéken élők megtartása, amellett, hogy a nagyvárosok lakossága dinamikusan növekszik?

Törökországnak a 2023-as évre, tehát a köztársaság kikiáltásának centenáriumára kitűzött céljai között több nagyszabású mezőgazdasági cél is szerepel. Törökország a világ első öt legnagyobb mezőgazdasági termelője közé kíván kerülni, a hazai mezőgazdasági termékek értékét évi 150 milliárd USD-re kívánja növelni, ki akar alakítani 8,5 millió hektár öntözhető területet (a jelenlegi szám 5,4 millió hektár), ill. el kívánja érni a 40 milliárd USD-s agrárexportot.
Ezen célok megvalósításának érdekében igyekeznek kedvező feltételeket teremteni mind a befektetőknek, mind a termelőknek a különböző mezőgazdasági ágazatokban. Ennek érdekében állattenyésztési támogatásokat, hitelesített mag és palánta támogatásokat, organikus termelési támogatásokat, üzemanyag, trágya és talajvizsgálati támogatásokat működtetnek.
2003 és 2014 között a mezőgazdasági támogatások összege összesen 70 milliárd TRY-t tett ki, 2015-re a tervezett támogatási összeg 10 milliárd TRY. Ennek megoszlása kapcsán néhány adat: 2003 és 2014 között 5,3 mrd TRY üzemanyag-, 2002 és 2014 között 5 mrd TRY trágyázási, 2009 és 2014 között fél milliárd TRY ún. földelemzési támogatást fizettek ki. Az általános, már-már alanyi jogon igénybe vehető támogatások mellett léteznek specifikus, dotált területek is. A török mogyorótermelést 2009 óta 8 mrd TRY összeggel támogatta a török állam, az olyan stratégiai terményeket, mint a gyapot, az olíva vagy a szója, pedig 20,5 mrd TRY-vel dotálták az utóbbi 11 évben. 2003 óta az állattenyésztést 15 mrd TRY-vel támogatták, aminek hatására a legalább 50 állatot tenyésztő telepek száma 6,3-szeresére emelkedett.
Mindezek mellett meg kell jegyezni, hogy a török társadalomban, a dinamikus urbanizáció ellenére, még mindig jelentős a vidéki, falusi életmódot folytatók aránya, és sokszor inkább e rétegek felemelkedése és városiasodása számít kívánatos célnak, semmint azok helyben maradása.

6. A török zöldség-gyümölcsre, amelyek elérik hazánkat és Európát még a nagyon szigorú német laborok sem adnak ki riasztást. Hogyan működik a török növényvédő szer piac szabályozása, hogyan jutnak növényvédő szerhez a termelők?

Törökországban a növényvédő szereket receptre lehet beszerezni. A recepteket erre engedéllyel rendelkező technikusok állíthatják ki. A növényvédő szert az Élelmezési, Mezőgazdasági és Állattenyésztési Minisztérium által forgalmazási engedéllyel ellátott kereskedőktől lehet megvásárolni. Engedély nélküli, csempész vagy hamis szerek értékesítése bűncselekménynek minősül.
A növényvédő szerek használatához engedély kiváltása szükséges, ezt vagy személyesen kell kiváltani, vagy a növényvédő szerek használatát engedéllyel rendelkező professzionális felhasználókkal kell elvégeztetni. Ez egy jogi kötelezettség, megszegése esetében büntetőeljárás indítható.
A növényvédő szerek használatáról nyilvántartást kell vezetni a termelői regisztrációs könyvben. A nyilvántartás vezetése jogi kötelezettség, megszegése esetén szintén büntetőeljárás indítható.
A török Növényvédő szer Gyártók Szövetsége (ZIMID) a European Crop Protection Association (ECPA) és a CropLife International tagja. A szövetség nemzetközi gyártási, forgalmazási és felhasználási szabályozásoknak megfelelő cégekből áll, célja az egészséges és biztonságos növényvédelem.

7. Törökország a mezőgazdasági felsőoktatásban és kutatásban nagyon nagy erőket csoportosít át. Például Ziraat Fakültesi Antalyában vagy az Ege Egyetem Izmirben külföldön kutató oktatókat hívott vissza és a mezőgazdaság minden szintjén fejleszt. Milyen lehetőségek vannak közös kutatás-fejlesztésre, kutatók, hallgatók csereprogramjára? Milyen területekre összpontosítanak most leginkább a kutatás-oktatás terén?

A magyar kormány Keleti és Déli Nyitás politikájának eredményeképpen több más szakterülettel együtt az agrártudományos együttműködési lehetőségek is a külképviseletek tevékenységének homlokterébe kerültek. Az MTA Agrártudományi Kutatóközpontja többek között az alábbi szakmai fókuszok mentén javasolja a török-magyar mezőgazdasági együttműködés fejlesztését: kalászos gabona- és kukorica-nemesítés, fitotron és növénybiológia, új kórokozók felderítése, oltóanyag- és gyógyszerfejlesztési kísérletek, hulladékok talajvonatkozású hasznosítása, ill. célorientált termőhely-felvételezés és digitális talajtérképezés.
Az együttműködés alapjainak a megteremtése javarészt az előttünk álló hónapok feladata lesz. A külképviseleteken dolgozó, a külgazdaság fejlesztésével megbízott kollégák 2016-ban ellátogatnak mintegy 15, meghatározó jelentőségű mezőgazdasági, élelmiszeripari és agrártudományos vásárra szerte Törökországban, Isztambultól Bursán, Ankarán és Antalyán át Gaziantepig, és felmérik az üzleti együttműködési lehetőségeket. Ezzel párhuzamosan két-három vásárra kormányzati és üzleti magyar delegáció szervezését is tervezzük.
A mezőgazdasági kutatásokban élen járó mintegy tíz török egyetemmel is szorosabbra fűzzük a kapcsolatokat, és a tervek szerint 2016 tavaszán a török szakembereket Budapesten fogadják a biotechnológiában és agrártudományos tevékenységekben érintett magyar szervezetek, intézetek képviselői, és itt lehetőség nyílik a konkrét oktatási és kutatási együttműködések meghatározására.
Mindezek mellett erősítjük a kapcsolatokat olyan meghatározó törökországi állami szervezetekkel, mint a TÜBİTAK Géntechnológiai és Biotechnológiai Kutató Intézete, a TTGV Török Technológiai Fejlesztési Alapítvány, a TUBA Török Tudományos Akadémia, valamint a Tudományos, Ipari és Technológiai Minisztérium Tudományos és Technológiai Főosztály.

Tovább olvasom

Mezőgazdaság

Felavatták a Nébih új állatházát és magas biztonsági fokozatú kutatólaboratóriumát

Print Friendly, PDF & Email

Kutatólaboratóriumot adtak át Gödöllőn

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

Dr. Nobilis Márton élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkár és Dr. Nemes Imre, a Nébih elnöke felavatta Magyarország egyik legnagyobb állatházát és magas biztonsági fokozatú (BSL-3-as szintű) kutatólaboratóriumát Gödöllőn. A fejlesztés a hazai kutatások támogatása érdekében jött létre. A létesítményben az állatbetegségek kórokozóit vizsgálják, valamint vakcina kipróbálási vizsgálatok zajlanak majd.

Fotó: NÉBIH

Az avató ünnepségen dr. Nobilis Márton államtitkár elmondta, a Nébih legújabb fejlesztése a hazai állategészségügy és élelmiszerelőállítás területén meghatározó lesz, hiszen az állatházban és a kutatólaboratóriumban a jelentős állatbetegségek kórokozóit veszik górcső alá. A vakcina kipróbálási vizsgálatoknak köszönhetően hatékonyabban küzdhetnek meg majd például a madárinfluenzával vagy az afrikai sertéspestissel. Ezenfelül európai uniós pályázatok keretében alap- és alkalmazott kutatások elvégzését is tervezik a BSL-3-as szintű létesítményben.

Fotó: NÉBIH

Az államtitkár kiemelte: „A ma bemutatott állatház Európában kivételesnek számít, hozzánk legközelebb Németországban, Olaszországban és Lengyelországban található hasonló. Az ingatlanfejlesztési koncepció részeként indított fejlesztések pedig tovább folytatódnak. A közeljövőben a Nébih budapesti telephelyén egy korszerű ügyfélközpontot is kialakítanak majd annak érdekében, hogy az ügyfelek állategészségügyi diagnosztikához kapcsolódó igényeit egy helyszínen, ezáltal hatékonyabban tudják kiszolgálni.” – mondta el dr. Nobilis Márton.

Dr. Nemes Imre, a Nébih elnöke kifejtette, a hivatal három állategészségügyi diagnosztikai laboratóriumot működtet: Budapesten, Debrecenben és Kaposváron. A jelenleg legnagyobb veszélyt jelentő betegségek közül kiemelte a madárinfluenzát és az afrikai sertéspestist. Előbbi kapcsán a Nébih laboratóriumaiban naponta 8-10 ezer tamponmintát, míg az afrikai sertéspestis esetében 3-4 ezer vér- és szervmintát tudnak feldolgozni. Éves szinten ez mintegy 2 millió vizsgálatot jelent. Dr. Nemes Imre elmondta: „E számok alapján jól látható, hogy az állategészségügy jelentős erőforrást igényel, éppen ezért az elmúlt évek laboratóriumi fejlesztései során a Nébih kiemelt figyelmet fordított a kapacitásbővítésekre.”

A Nébih elnöke beszédében kiemelte azt a jelentős szakmai sikert, hogy a járványügyi intézkedéseknek köszönhetően házi sertésekben egyelőre nem igazolódott az ASP jelenléte.
A vadállományban azonban évek óta jelen van. A betegség leküzdésében nagy segítséget jelenthet majd a most átadott állatház és BSL-3-as kutatólaboratórium. Az ASP-vel szemben ugyanis jelenleg nincs vakcina az Európai Unióban. Erre reagálva az EU kutatási programot hirdetett a Horizon2020 programban, melynek részeként 13 vakcinajelölt hatékonyságát és ártalmatlanságát vizsgálják, Spanyol- és Olaszország mellett hazánkban, a Nébih a gödöllői telephelyén.

Forrás: NÉBIH

Tovább olvasom

Mezőgazdaság

Nem változott a nemzetközi élelmiszerkosár ára novemberben

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

Róma, 2023. december 8. – Stabil maradt a globális terményárakat összesítő mutató novemberben, mivel a gabonafélék alacsonyabb árát a növényi olajok drágulása ellensúlyozta – olvasható az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) közleményében.

Kukoricatábla Észak-Macedóniában. ©UN/Aleksandar Dimishkovski

Ezzel a FAO élelmiszerár-index – ami a nemzetközi kereskedelem legfontosabb élelmiszer-alapanyagainak havi árváltozását követi – megmaradt az októberi szintjén, ám éves viszonylatban 10,7%-ot csökkent.

A gabonafélék árindexe 3,0%-kal nőtt október óta miután a szemestermények ára – élen a kukoricával – 5,6%-kal esett és a búzáé 2,4%-kal. A rizsfélék árindexe stabil maradt a különböző piacok egymással ellentétes ármozgásainak hatására.

Eközben a növényi olajok árindexe 3,4%-kal emelkedett októberhez képest. A pálmaolaj nemzetközi piaci ára 6%-kal erősödött novemberben a főbb importőr országok élénkülő kereslete és a főbb termelők szezonálisan kisebb kibocsátása nyomán. A napraforgóolaj ára is nőtt valamelyest, míg a szójáé és a repcéé csökkent.

A tejtermékek összességében 2,2%-kal drágultak, a vaj és a sovány tejpor iránti megnövekedett ázsiai és az ünnnepek okán a nyugat-európai kereslet miatt.

A cukor árindexe 1,4%-kal emelkedett, így már 41,1%-kal szárnyalja túl az egy évvel korábbi szintjét. A mozgás fő oka a globális készletek körüli aggodalmakban keresendő, mivel a termelési kilátások romlottak a fő termelő Thaiföldön és Indiában az El Niño okozta száraz időjárási körülmények miatt.

A húsfélék árindexe 0,4%-kal bár, de csökkent októberhez képest, tükrözve a baromfi-, sertés- és szarvasmarhahús bőséges készletei miatti árcsökkenését.

Globális gabonatermelés

A FAO szakértői tovább emelték a gabonakibocsátás várható mennyiségét a ma megjelent Gabonakészletek és -igények gyorsjelentésben. A globális gabonatermelés 2023-ban elérheti a 2 823 millió tonnát, ami az előző évhez képest 0,9%-os növekedést jelentene és a 2021-es rekordot is 10,3 millió tonnával haladná meg.

Felfelé korrigálták az orosz búzatermésre és a török és amerikai kukoricatermésre vonatkozó becsült adatokat, míg az argentin és brazil kukoricakibocsátást valamelyest kisebbre várják. Közben szintén mérsékelték az Európai Unió és Mexikó kukoricatermelésére vonatkozó előzetes becsléseket. A globális rizstermelés a 2023–24-es szezonban 0,8%-kal bővülhet.

További részletek itt.

Forrás: FAO

 

Tovább olvasom

Mezőgazdaság

Hosszú távú jövőkép az EU vidéki területei számára

Print Friendly, PDF & Email

EU Tanácsa következtetéseket hagyott jóvá a hosszú távú jövőképről.

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

A EU Tanácsa következtetéseket hagyott jóvá az EU vidéki területeire vonatkozó hosszú távú jövőképről.

E következtetésekben politikai iránymutatást nyújt a Bizottságnak és a tagállamoknak a vidéki térségek és a vidéki közösségek jólétének, rezilienciájának és társadalmi szövetének fokozottabb megszilárdításához.

A fénykép illusztráció. Fotó: Pixabay

A vidéki térségek kulcsfontosságú szerepet töltenek be az uniós gazdaságokban és társadalmakban

Az uniós mezőgazdasági miniszterek az általuk egyhangúlag jóváhagyott következtetésekben elismerik, hogy a vidéki térségek nélkülözhetetlen hozzájárulást nyújtanak az EU gazdasági erejéhez, a zöld és digitális átálláshoz, valamint az éghajlat-politikához. Emellett a következtetésekben kiemelik a vidéki térségeknek a fenntarthatóság és az élelmezésbiztonság biztosításában, továbbá a helyi közösségek kulturális örökségének megőrzésében betöltött szerepét.

Különös hangsúlyt helyeznek a mezőgazdaság jelentőségére, többek között az uniós élelmiszerrendszerek nyitott stratégiai autonómiájának biztosítása és a külső függőségek csökkentése tekintetében. Mindez különösen fontos a jelenlegi geopolitikai helyzetben.

A sokrétű kihívások átfogó megközelítést igényelnek

A miniszterek a következtetésekben kiemelik a vidéki térségek összetettségét és sokféleségét, hangsúlyozva azokat a sajátos kihívásokat – így például a népesség csökkenését és elöregedését, a nemek közötti szakadékokat, a korlátozott konnektivitást, a fejletlen infrastruktúrát vagy a megfelelő foglalkoztatási lehetőségek hiányát –, amelyekkel e térségek közül számos szembesül.

Ha karácsonyi ajándékot keresel, akkor itt az Agro Jager Shopja! Kattints a képre!

Gondoskodunk a vidék hangjának meghallásáról

E sokféle kihívásra válaszul a Tanács olyan átfogó megközelítést szorgalmaz, amely a vidéki polgárokkal együttműködésben, valamint a helyi és regionális hatóságok és közösségek szerepvállalásával kerül kidolgozásra. A miniszterek emellett hangsúlyozzák, hogy a helyi akciócsoportok fontos szerepet játszanak a LEADER kezdeményezésben, valamint a kozosseg vezérelt helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása tekintetében az alulról felfelé építkező megközelítésben.

Jobb konnektivitás és digitális készségek

A miniszterek a következtetésekben hangsúlyozzák továbbá a digitális átállás, az innováció és a konnektivitás – többek között a széles sávú lefedettség – fontosságát. E tekintetben kiemelik a képzési lehetőségeknek és a digitális készségek fejlesztésének az alapvető jelentőségét.

Beruházás a vidéki térségekbe

A miniszterek elismerik, hogy e hosszú távú jövőkép megvalósítása szempontjából mennyire fontosak az uniós, a nemzeti, a regionális és a helyi forrásokból finanszírozott beruházások. A finanszírozás észszerűsítése hozzájárulna a közszolgáltatások alacsony szintű elérhetőségének az orvosolásához, valamint az infrastruktúra és a konnektivitás javításához. Ebben az összefüggésben minden releváns uniós szakpolitikát és eszközt ki kell használni, és megfelelő forrásokkal kell hozzájárulni a vidéki térségek támogatásához – e tekintetben fokozni kell a szakpolitikák és eszközök koherenciáját és szinergiáit.

A finanszírozás optimális igénybevételének biztosítása érdekében a miniszterek felszólítják a Bizottságot, hogy hozzon létre egy nyomonkövetési eszközt a vidéki térségeket támogató uniós finanszírozás értékelésére, valamint alakítson ki eljárást azzal a céllal, hogy biztosítsa a vonatkozó uniós szakpolitikák és eszközök koherenciáját és szinergiáját.

Generációváltás

A miniszterek a következtetésekben elismerik továbbá, hogy a demográfiai változások kedvezőtlen hatást gyakorolnak a vidéki térségekre, így többek között elnéptelenedéshez vezetnek. A miniszterek ezért olyan megoldásokat szorgalmaznak, amelyek célja, hogy a vidéki térségek vonzzák a fiatalokat, így többek között a fiatal mezőgazdasági termelőket is.

A javasolt megoldások közé tartoznak a következők: a fiatalok számára a forráshoz és földhöz jutás megkönnyítése, változatos munka- és képzési lehetőségek biztosítása számukra, valamint a helyi döntéshozatalba való bevonásuk.

Nők a vidéki területeken

A miniszterek által a következtetésekben figyelembe vett másik társadalmi szempont a nők szerepe. A Tanács úgy véli, hogy támogató intézkedésekre van szükség új munkalehetőségek teremtéséhez és a nőknek a döntéshozatalba való fokozottabb bevonásához. A miniszterek e tekintetben kiemelték, hogy szintén fontos célt jelent a nőknek a gazdálkodásban való egyenlő részvétele.

Következő lépések

Az uniós vidéki térségek rezilienciájának és jólétének előmozdítása érdekében a Tanács felszólítja a Bizottságot, hogy – átfogó és rugalmas megközelítést követve, valamint releváns mutatókat alkalmazva – mérlegelje a jövőképnek egy teljes körű uniós vidékfejlesztési stratégiává történő kidolgozását.

A Tanács emellett ösztönzi a tagállamokat a Vidékfejlesztési Paktum keretében történő további szerepvállalásra, valamint arra, hogy nemzeti, regionális és helyi szinten folytassák a vidéki térségek javát szolgáló stratégiák és cselekvési tervek kidolgozását.

További információk az Európai Tanács honlapján elérhetők.

 

Forrás: NAK

Tovább olvasom
Cart
  • No products in the cart.