Keressen minket

Vadászat

A hagyományos vadászati módokra vonatkozó javaslatok

Közzétéve:

Feltöltő:

Print Friendly, PDF & Email

Az OMVK Hagyományos Vadászati Módok Szakbizottságának november 9-én megtartott ülésén a tagok a módosított Vadászati törvény készülő végrehajtási rendeletéhez fogalmaztak meg több észrevételt. Javaslataikat továbbították az OMVK Elnökségének, így a vadászati érdekképviselet az érintett vadászati módok művelőinek szakmai álláspontját képviselheti a jogalkotási folyamatban.

OMVK Hagyományos Vadászati Módok Szakbizottsága

Ülésezett az OMVK Hagyományos Vadászati Módok Szakbizottsága

Az egybegyűlteket Ambrózy Árpád elnök üdvözölte az ülésen, amely célja az volt, hogy a jövőre nézve – leginkább a Vtv. végrehajtási rendeletének kidolgozásának időszakára – a testület háttér-információkkal lássa el az OMVK Elnökségének hagyományos vadászati módokban kevésbé járatos tagjait. Az egyeztetés vezérfonalát a vadászíjászok és az elöltöltő-fegyveres vadászok által az ülés előtt a többi tagtársnak elküldött észrevételek képezték. Ezek az országgyűlésnek beterjesztett normaszöveg alapján készültek.

Keresztes János és Pomázi Ágoston az agarászok képviseletében jelezte, hogy észrevételeiket már korábban elküldték az OMVK Kinológiai Szakbizottságának, amely továbbította az FM-nek. Pomázi Ágoston felhívta a figyelmet a legnagyobb hiányosságra: a normaszöveg 32. §-a értelmében agarászni „vadászatra alkalmas magyar agárral” lehet. Ez a megfogalmazás nem elég egyértelmű, ezért célszerű lenne a Vhr.-ben pontosítani, hogy ez alatt „a Vadászati alkalmassági vizsgával rendelkező magyar agár értendő”. Ebből következő orvoslásra váró hiányosság, hogy erre a kutyafajtára jelenleg nincs elfogadott VAV szabályzat. Keresztes János emlékeztetett, hogy korábban már két ilyen is készült, ezek összefésülése után az OMVK rendelkezésére állna a megfelelő szabályzat.

Keresztes János további hézagra is rávilágított: pontosan meg kellene határozni, mi is a magyar agár, mivel a MEOE és az FCI véleménye szerint nem reprezentálja megfelelően a fajtát. Létezik egy 1904-es fajtaleírás, amelyet egy az egyben átvettek a fajtasztenderd 1966-os leírásánál, amikor az FCI engedélyezte ezt a fajtát a fajtalistában. Ezen leírás alkalmazását javasolja Keresztes János oly módon, hogy a VAV-hoz ne legyen szükség a kutya MEOE származási lapjára, arról pedig, hogy az adott eb magyar agár-e, a VAV bírók dönthessenek.

A szakbizottság abban is kéri az OMVK közbenjárását, hogy magyar agárral egyéni és társas vadászatot is lehessen folytatni, a vadászható fajok pedig legyenek a róka, az aranysakál és a mezei nyúl.

A szakbizottság több tagja felvetette, hogy a hagyományos vadászati módok művelőinek – leszámítva az elöltöltő-fegyveres vadászokat – ne kelljen letennie a vadászvizsga gyakorlati részét, azaz a lőtéri vizsgát. Ennek áthidalására az a javaslat született, hogy a vadászvizsga-rendelet tervezett módosítása minősítse a vizsga gyakorlati részét kiegészítő vizsgának. A felvetés szerint minden vadászati mód művelője az elméleti vizsga mellett csak azt a kiegészítő gyakorlati vizsgát tenné le, amely az általa űzni tervezett vadászati módhoz szükséges.

További érv a jelenlegi rendszer ellen, hogy diszkriminációt jelent a fogyatékkal vagy egészségkárosodással élőkkel szemben, akik lőfegyverrel való vadászatra alkalmatlanok, ám egyéb hagyományos vadászati módok követelményeinek megfelelnek és gyakorolhatnák azokat. A jelenlévők egyhangúlag megszavazták ezen javaslat benyújtását az OMVK Elnökségének.

Emellett a szakbizottság szorgalmazza azt is, hogy a gyakorlati vizsgának ne kelljen megelőzni az elméletit (a solymász és a vadászíjász kiegészítő vizsgánál jelenleg is ez a rendszer).

A szakbizottság megszavazta Németh Balázs javaslatát, amely szerint a Vhr. módosítás előkészítési folyamata során friss fejlemények nyilvánosságra kerülésekor Pólik Sándor és Glück Balázs az adott témában illetékes szakbizottsági tagokkal folytatott konzultáció után 24 órán belül foglalja össze és megfelelő formában fogalmazza meg, majd az összes tagnak küldje el a szakbizottság így kialakított álláspontjának tekintendő anyagot. Az ilyen összefoglalókat megkapja az OMVK Elnöksége, amely – ha egyetért az azokban foglaltakkal – továbbíthatja az FM-nek. Ezzel összefüggésben a testület kifejezte abbéli igényét, hogy amennyiben a módosított Vtv. Vhr.-jét az FM egyezteti az OMVK-val, lehetősége legyen megtenni észrevételeit.

Glück Balázs javasolta, hogy a szakbizottság tagjai a normaszöveg alapján már most kezdjék el összegyűjteni a módosuló Vtv. azon passzusait, amelyek értelmezésében problémák merülnek fel. Így időt lehet spórolni, ugyanis a törvény hatályba lépése után célszerű mielőbb állásfoglalási kérelmekkel fordulni az FM-hez a kérdéses részek tisztázása céljából.

A szakbizottság egyhangú szavazással tudomásul vette az FM döntését, amely szerint nem engedélyezi a társas vadászatot elöltöltő fegyverrel, ezzel együtt határozottan nem ért egyet vele, mivel nem látja a szakmai és balesetvédelmi indokokat a szabályozás mögött. A jövőben a szakbizottság célul tűzi ki maga elé az elöltöltő fegyverrel folytatott társas vadászatok lehetőségének megteremtését.

Végezetül Pólik Sándor emlékeztetett a szakbizottság azon törekvésére, hogy a hagyományos vadászati módok gyakorlását 18 évnél fiatalabbak számára is tegye lehetővé a jogi szabályozás. A szakbizottság egyhangúlag megszavazta, hogy ebben a kérdésben megkeresi az OMVK Oktatási Szakbizottságát. Ha az támogatja az elgondolást, közösen hatékonyabban lehet előrevinni az ügyet.

Mindezek mellett a szakbizottság egyhangú szavazással kéri az OMVK Elnökségétől, hogy a következő kérdések mielőbbi és megnyugtató rendezésében működjön közre:

  • a vadászterületen kívül elejtett vad tulajdonjoga;
  • a sebzett vad nem lőfegyverrel történő megölése;
  • az új Vhr. utaljon az Etikai Kódexre;
  • legyen pontosan meghatározva a nagyvad elejtésére alkalmas nyílvessző.

A szakbizottság ugyancsak egyhangúlag szavazta meg az elöltöltő-fegyveres vadászok javaslatát, amely szerint indítványozzák, hogy Ambrózy Árpád jelen lehessen az OMVK elnökségi ülésein. Így amennyiben a hagyományos vadászati módok kerülnek szóba, a későbbi félreértések elkerülése végett azonnal tudna reagálni az esetlegesen pontatlanul elhangzó információkra.

Az OMVK Hagyományos Vadászati Módok Szakbizottsága 2015 nyarán alakult, további részletek itt.

OMVK | Földvári Attila

Vadászat

Aranysakál hajtás Szerbiában

Print Friendly, PDF & Email

Aranysakálhajtást szerveztek a Vajdaságban

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

A Vajdaság Autonóm Tartomány Szerbia északi részén terül el, a magyar határ közvetlen szomszédságában. Etnikai összetétele rendkívül sokszínű: több mint 25 különböző etnikai csoport teszi ki a régió lakosságának egyharmadát. A Vajdaság Autonóm Tartománynak  hat hivatalos nyelve van, amely tükrözi az itt élő népek kultúráját, nyelvét és sokszínűségét.

2024. február 28-án Bognár Rudolf a Budapest-Belgrád vasútvonal és a Szabadkai út mellett társas vadászaton vett részt a Horgosi Graničar-Határőr vadásztársaság területén, ami megközelítőleg 4500 hektár nagyságú. A terület nagyban hasonlít az ásotthalmi, mórahalmi erdős-homokos vidékre. Szinte minden földet, ami növénytermesztésre alkalmas, késő ősszel felszántottak a helyi gazdák. Magyarországon a táj természetközelibb, jóval több azon területek aránya, ahol szinte alig látható az emberi aktivitás. Ezt jól tudják Szerbiában élő vadászok, mivel sűrűn kapnak meghívást a magyar oldalról. A vadászati turizmus mellett a magyar gyógy-, és termálfürdők is kedveltek. Szerbiában a vadászati idények eltérnek a valamelyest a magyartól. A társasapróvad-vadászatok október elsejével kezdődnek és január 31-ig tartanak. Kivétel a mezei nyúl, amelynek a vadászati idénye december 15-el befejeződik.

FRANCHI: hét év garanciával! A boltot a fényképre kattintva lehet elérni!

A vasárnap megrendezett hajtáson több száz hektárt mozgattak meg a helyi vadászatra jogosultak és a vendégek. A reggeli eligazítást Horváth Ferenc elnök tartotta, akit a helyiek csak Komicá-nak ismernek. Mivel az aranysakálhajtás nagy szervezést igényel, jött egy helyi kutyáscsapat is. A 18 főből álló hajtók a brak jazavičar-nevű kutyafajtával vettek részt a vadászaton. A “braki tacskó” Szerbiában, illetve a Balkánon, elterjedt kutyafajtának számít. Kedvelt fajta a vaddisznóvadászatokon is, valamint a szőrmés kártevők vadászata során is előszerettel alkalmazzák, ezt az alacsony, rövidlábú tacskófajtát. A vadászaton résztvevőktől fokozott odafigyelést kértek, mivel a sakál sokszor lapul az aljnövényzetben. Kivár.  A 25 vendég és helyi vadász, akik végig leállók voltak, egy kalapból sorsolták ki a helyeiket. Ezeket a helyeket napokkal korábban a helyi vadászok előre kijelölték. Azért, hogy következetes legyen a vadászatszervezés, mind a három hajtásban a leállók helyei nem változtak. A horgosi Graničar-Határőr vadásztársaság költségeinek csökkentése érdekében, minden vendég megközelítőleg 8 ezer forinttal járult hozzá a költségvetéshez, ami magában foglalta a tartalmas reggelit és a nap végén, a késő délutáni ebédet is.

Horváth Ferenc, a társaság elnöke minden vendéget megkért, hogy kövessék a helyi vadászok utasításait, tanácsait. A vendégjog Szerbiában és Magyarországon is “szent”, de ehhez úgy is kell viselkedni a vendégnek. A leállók nem beszélhettek, nem cigizhettek közben. A balesetek elkerülése érdekében, a vadászkutyákon és vadászokon egyaránt egyedi, jól látható, megkülönböztethető jelzést kellett viselni. Ha sebzés történt, mindenkit megkértek arra, hogy az utánkeresést a tacskókra és hajtóikra bízzák.

Mivel több száz hektárt hajtottak meg a Horgoshoz közeli  területen, amit a helyiek csak Kűlaposként ismernek, gyorsan telt is az idő. A hajtók sokszor három méteres nádason, rekettyés, mocsaras részeken is átverekedték magukat. A hajtásban sokszor elhagyatott gyümölcsösökön vezetett az út, olykor szélviharban összetört erdőkön kellett áthatolni a hajtóknak és a tacskóiknak. Míg a nádban kifejezetten nehéz menni, addig a homokbányák veszélyesek is lehetnek, amit már a természet sok esetben vissza is foglalt. Könnyen belecsúszhat ember és állat, amiből kifejezetten nehéz kijönni, ha messze a segítség.  A mostani vadászat alkalmával viszonylag szerencsés volt mindenki, mert nem volt sár. Sajnos az idei télen kevés csapadék esett a Vajdaságban, ami itt is “vendégmarasztaló”-nak ismernek a helyiek. 1 mm csapadék sokszor bőven elég ahhoz, hogy autók egymás után elakadjanak a mezőgazdasági földutakon. Ahogy közeledett a hajtás, érezni lehetett, hogy mozdul a vad. A sakálok sokszor csak a legvégén ugrottak meg a tacskók miatt. Az egyik vadász előtt az egyik sakál 10 méterre ugrott – vesztére. Az első hajtásban két sakál esett, majd egy-egy az elkövetkezőkben. Vörös rókát egyszer sem láttak se a hajtók se a leállók, amit vélhetően kiszorított az aranysakál a területről. A hibázások, és az óvatosság megtartása miatt megközelítőleg ugyanennyi aranysakál tört ki a hajtásból, aminek az állománya az elmúlt 10 évben robbanászerűen ugrott meg.

Sajnos a változás szemmel látható. Az őz állományai drasztikusan lecsökkentek. Ritkaságszámba megy, ha látnak májusban gidát vezető sutát. A változás egyértelmű, amit a sakál okozott a Vajdaságban. Pontosan senki nem tudja megmondani, miért döntött úgy ez a faj, hogy meghódítja Szerbia egész területét. A Balkánon dúló háborús években gyakorlatilag összeomlott a vadgazdálkodás, amit kihasznált a toportyán.

Az utóbbi években megindult a változás itt Szerbiában is. Egyelőre még kevesen vadásszák ezt a fajt. Azonban sokan felismerték, hogy gyérítésükre egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni és integráltan kell kezelni a faj terjeszkedését. A sakált csak kordában lehet tartani, megállítani már nem lehet. A gyérítésének fokozása érdekében megközelítőleg 16 euró/ egyed összeggel ösztönzik a vadászatukat. Hivatásos vadász státusz nincs Szerbiában, ezért a helyi tagoknak kell jóval több időt fordítaniuk a dúvadgyérítésre.

A magyar műszaki határzár, amit sokan csak déli határzárnak hívnak a magyar – horvát – szerb- román határon sem okoz problémát a fajnak. Közel a hármashatárhoz, ahol Románia, Szerbia és Magyarország találkozik, azt figyelték meg, hogy a sakálok a határ mindkét oldalán zsákmányt kerestek. A kerítés fizikailag zárja le a zöldhatárt, aminek a kiskapuit vélhetően ismerik a helyi állományok.

Kanizsa község minden évben megközelítőleg négy ezer eurót áldoz az aranysakál gyérítésének ösztönzésére – zárta beszámolóját Bognár Rudolf.

 

Írta: Dr. Szilágyi Gergely

 

***

A cikk teljes tartalma (szöveg és kép) a linkre mutató hiperhivatkozással, és ugyanazon cím feltüntetésével felhasználható, bárki számára előzetes engedélykérés nélkül is.

Hirdetni szeretne? Írjon nekünk: marketing@agrojager.hu

Tovább olvasom

Vadászat

Visszanéző: Június este

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

Csibi Norbert egyéni vadászaton vaddisznóra vadászott. Élményeit megosztotta lapunkkal:

Kalandos júniusi este volt. Jöttek-mentek a disznók a horizonton. Előttem végig egy hosszú kaszáló. Mögöttem növekedett a kukorica, a disznót még nem érdekelte.

Fotó: Csibi Nobert – The Hunting Fishing Family – Agro Jager News

Éjfél körül, szemben a domboldalon, megláttam egy szép egyes disznót. Messze volt 240 méterre, de szépen lassan csordogált lefelé, a lesem irányába. Beletelt vagy másfél órába, mire “lőtávolba” ért. Lövés mellett döntöttem, mivel egyre többször emlegette a fejét, nagyokat szippantva a levegőbe.

FRANCHI: hét év garanciával! A boltot a fényképre kattintva lehet elérni!

Körülbelül 120 méterre lehetett, amikor keresztbe fordult. Rátettem az oldalára a piros pöttyöt és…. a disznó tűzben rogyott. Megveregettem a vállamat, hiszen másfél órán keresztül álltam a sarat, megálltam, hogy ne “verjek” oda neki.  Egy órára rá egy süldő követte nagyobb társát, szinte ugyan azon a váltón. A nagy disznó teste mellett sétált el (a videón látható). Száz méterre lehetett, amikor ezt a disznót is elejtettem.

Fotó: Csibi Nobert – The Hunting Fishing Family – Agro Jager News

Vártam fél órát, majd odasétáltam hozzájuk. Látom a nagy disznón, a bemenet a füle mögött, kimenet a lapocka mögött… Hogy történhetett? Gondolkodom. A disznó szépen keresztbe állt, mikor lőttem. A felvétel elemzése után jöttem rá – a videón látszik is – hogy lövéskor a disznó kissé befordult, így sikerült ezt a lövést produkálni. 127 kilogrammot nyomott a mérlegeléskor.

Másnap világosban jöttem rá, hogy mit csináltak órákon át. A kaszáló tele volt vad szamócával, azt csemegézték. Másnap búzára ültem, vadász barátommal, Attilával. Sikerült lövést tennem egy disznóra. Májlövés. Hosszas keresés után, felkelt előttünk, majd elrohant.

Fotó: Csibi Nobert – The Hunting Fishing Family – Agro Jager News

Másnap kutyával keresték, de egy ponton a kutya mindig elakadt, mintha ufók vitték volna el a disznót. Kiderült, hogy a disznó már a hűtőben pihen. Amikor megugrasztottuk, meg sem állt a szomszédos lesig, ahol is egy vadásztársunk “igazoltatta” és a vad beszállításra került.

Írta: Csibi Norbert

További részletekért a The Hunting Fishing Family -ről kattints ide

***

A cikk teljes tartalma (szöveg és kép) a linkre mutató hiperhivatkozással, és ugyanazon cím feltüntetésével felhasználható, bárki számára előzetes engedélykérés nélkül is.

Hirdetni szeretne? Írjon nekünk: marketing@agrojager.hu

Tovább olvasom

Vadászat

Veszettség

Print Friendly, PDF & Email

A NÉBIH szakemberei cikket írtak a veszettségről

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

A veszettség heveny, agy- és gerincvelőgyulladással járó vírusos betegség, amely elsősorban a veszett állat harapásával, marásával terjed, és általában halálos kimenetelű. Emberek esetében, ha már kialakultak a betegség tünetei, a túlélés orvostörténeti ritkaságnak számít. A vírus valamennyi melegvérű állatot megbetegíthet, így a házi és vadon élő emlősállatok minden fajában kialakulhat a betegség, a madarak azonban kevésbé fogékonyak a fertőzésre. 

A fénykép illusztráció. Fotó: Pixabay

A betegség világszerte előfordul. Európában az elmúlt két évtizedben a sikeres mentesítési programoknak köszönhetően jelentősen visszaszorult az észlelt esetek száma, a nyugat-európai országokban egy-egy ritka, behurcolt esettől eltekintve a klasszikus veszettség napjainkban már nem fordul elő. A közép-európai régió országai közül Romániában és Lengyelországban az elmúlt néhány évben még viszonylag nagy számban állapítottak meg veszettség eseteket, a régió többi országában szórványos volt a betegség előfordulása. A harmadik országokkal határos EU tagállamok területén (például a balti tagállamokban) elvétve előfordulnak behurcolt esetek. Ukrajnában még nagy esetszámmal fordul elő a veszettség, de az Európai Unió támogatásával néhány éve Kárpátalján is megkezdődött a rókavakcinázási program.

FRANCHI: hét év garanciával! A boltot a fényképre kattintva lehet elérni!

A program célja az, hogy a lakosság felismerje a betegségre utaló tüneteket és jelentse a veszettségre gyanús állatokat az állategészségügyi hatóság felé, ugyanakkor a városokban is egyre gyakrabban megjelenő, egészséges rókák ne okozzanak felesleges riadalmat.

A veszettségmentesítési programról minden információ megtalálható a következő honlapon:

Fontos tudnivalók

1. Kutyáját évente oltassa be a kötelező veszettség elleni védőoltással!
2. A kijáró, nem csak lakásban tartott macskákat szintén ajánlott beoltatni veszettség ellen!
3. A veszettség leggyakrabban harapás útján terjed, ezért soha ne fogjon meg szelídnek tűnő rókát vagy egyéb vadállatot, denevért sem!
4. Ne ijedjen meg a lakott területen felbukkanó rókáktól, de kerülje az állattal való közvetlen kontaktust; a lakhelye környékén való találkozás lehetőségét csökkentheti, ha gondoskodik a hulladék megfelelően zárt tárolásáról!
5. Ha olyan rókát vagy egyéb vadállatot lát, amely hagyja magát néhány lépésre megközelíteni,
vagy támadó magatartást mutat, illetve vadállat tetemet talál, értesítse a helyileg illetékes állategészségügyi hatóságot, vagy hívja a Nébih Zöld számát, a +36 80 263 244 telefonszámot!
6. Ha a rókák számára kihelyezett, vakcina tartalmú csalétket talál, ne nyúljon hozzá, és kutyáját is
tartsa távol tőle!
7. Kerülje az ismeretlen kutyákkal és macskákkal való közvetlen kontaktust!
8. Ha Önnek kutya, macska, vagy vadállat sérülést okoz, haladéktalanul forduljon orvoshoz!

Forrás: NÉBIH

Tovább olvasom
Cart
  • No products in the cart.