Keressen minket

Vadászat

Az aranysakálról tudományos szemmel

Print Friendly, PDF & Email

Nemzetközi konferenciát tartottak az aranysakálról

Közzétéve:

Print Friendly, PDF & Email

Az aranysakál populációja kontinens szerte növekszik, és a terjeszkedés valamint a gyors állománynövekedés mindenhol vadgazdálkodási, természetvédelmi és állattenyésztési kérdéseket, problémákat, illetve sok esetben konfliktusokat generál. A fajjal foglalkozó kutatók négyévente találkoznak, hogy megosszák egymással tapasztalataikat. Az első ilyen konferenciára Szerbiában (2014), a másodikra Görögországban (2018) került sor, a harmadikat pedig 2022 novemberének első hetében szerveztük meg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetében. A konferencián húsz országból 76 kutató vett részt, és összesen ötven tudományos dolgozat keretében mutatták a legújabb eredményeket. A konferenciát November 2-án Prof. Dr. Gyuricza Csaba, az egyetem rektora és Prof. Dr. Heltai Miklós, az intézet és egyben a konferencia igazgatója nyitotta meg. A szakmai rendezvényt az Országos Magyar Vadászkamara is támogatta.

A konferencia első előadója Csányi Erika volt, „A közép-európai aranysakálok élőhelye és mozgási aktivitás” című előadásával. Kutatásában összesen 70 aranysakált jelölt meg GPS/VHF nyakörvekkel, ami által ez a vizsgálat lett a legnagyobb Európában a hasonló munkák közül. A konferencián a 70 jelölt egyedből húsz kiválasztott sakál mozgásmintázatát mutatta be. A sakálok által megtett teljes távolság évente 2072 km, ami átlagosan napi 7 km-t jelent. Más közepestestű ragadozókhoz képest a sakálok nagy mozgási aktivitással rendelkeznek, és az ivarok között nem tapasztalt eltérést. Szignifikáns különbségek voltak azonban az időszakok között, a legalacsonyabb mozgási aktivitás a szaporodási időszakban volt megfigyelhető. A mozgási aktivitás jelentősen növekszik viszont, amikor a kölyköknek táplálékra van szükségük.

Lorenzo Frangini folytatta az előadás-sorozatot, aki szintén egy rádiós jelölésen alapuló vizsgálatról számolt be. A jelölt egyedeket 36-453 nap hosszúságú időszakokban követték nyomon. Az eredmények érdekes módon azt is kimutatták, hogy az állatok elkerülik a vizes élőhelyeket. A napi tevékenységet illetően kiderült, hogy a sakálok többnyire éjszaka aktívak. Ezek az eredmények összhangban vannak a korábbi vizsgálatok eredményeivel. A tanulmány összességében újabb bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy az aranysakál élőhelyhasználata és táplálkozása generalista, és jól tudják kiaknázni úgy a természetes, mint az embertől származó forrásokat.

Giorgos Giannatos három közepes testű ragadozó (róka, borz, sakál) térbeli eloszlását, területhasználatát és napi aktivitását vizsgálta. A görögországi tanulmány megállapította, hogy mind a sakálok, mind a rókák nagy átfedést mutattak nappali aktivitásukban valamint területhasználatukban. Érdekes módon a borzok kevésbé voltak aktívak éjszaka, azonban az élőhelyhasználat tekintetében több hasonlóságot mutattak az aranysakálokkal. Korlátozott források esetén az azokért folyó verseny elkerülhetetlenül arra készteti az alárendelt fajokat, hogy viselkedésüket és nappali aktivitásukat megváltoztassák. A rókák elkerülték azokat a területeket, ahol a sakálok sűrűsége magas volt, azonban a rókák és a sakálok nappali aktivitási mintázata megegyezett. Alternatívaként a borzok csökkentették éjszakai aktivitásukat, hogy elkerüljék a sakálokkal való versengést.

Ilija Pantelić szintén rádiós jelölésen alapuló vizsgálatot mutatott be. A jelölések Belgrád közelében történtek, a sakálok a külvárosi területeket is használták. A jelölt egyedek mozgási viselkedése és területhasználata nagyfokú változékonyságot mutatott évszakonként és a szaporodásban való részvételtől függően. A kanok nagyobb távolságokat tettek meg a nőstényekhez képest (225 km vs. 84 km). Érdekesség, hogy a magyarországi vizsgálat nem mutatott ilyen jelentős eltérést az ivarok mozgásaktivitása között. A szerbiai eredmények arra is utalnak, hogy az egyed kora és a családon belül betöltött szerepe is hat a mozgás aktivitásra.

Wieslaw Bogdanowicz részletes előadást tartott a balti és kaukázusi aranysakálok genetikai összetételéről és diverzitásáról. A legváltozatosabb genetikai hátteret a Fekete-tenger és a Kaukázus térségében találták. A Kárpátok íve akadályt jelent a génáramlás számára, ezért a pannóniai egyedeket a Románia és Trákia populációitól eltérő genetikai csoportba sorolták. A tanulmány megállapította, hogy a balti régió kolonizációja három forráspopulációból történt, nevezetesen a Kaukázusból, Romániából és a Kárpát-medencéből egyaránt érkeztek egyedek ebbe a térségbe.

Lorenzo Frangini előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy az utak, a gépjárműforgalom az aranysakál, mint nagy mozgásigényű faj számára különösen veszélyes. A gázolások száma csökkenthető kerítések építésével és egyéb megelőző intézkedések alkalmazásával.

Nathan Ranc előadásában bemutatta, hogy az európai élőhelyek 72%-a alkalmas a sakál megjelenésére. Azaz az elterjedésnek és az állománynövekedésnek van még potenciálja a kontinensen. A farkas terjedése megelőzte és előre jelezte a sakálét, ugyanakkor a táplálékforrások szűkössége esetén a farkas a potenciális versenytársa a sakálnak, ilyen esetben korlátozhatja annak jelenlétét.

NedaBogdanović az aranysakál szerbiai élőhelyhasználatát mutatta be, szintén rádiós jelölés alapján. A jelölt egyedek jól alkalmazkodtak a külvárosi élőhelyekhez. Élőhelyhasználatukat a víztestek, a külvárosok és a különböző fontosságú közutak határozták meg.

Pecorella Stefano egy aranysakál család életét figyelte meg kameracsapdák segítségével. Először tudta bizonyítani, hogy egy családon belül két alom közös felnevelése is lehetséges. A vizsgált családon belül előbb a domináns szuka április 4. és 9. között 8 kölyköt hozott világra, a vemhesség és az önálló odú elhagyása közötti időszak 17-22 nap volt. A két szuka az első alom felnevelésében az alomnevelés teljes időtartama alatt (49 nap) együttműködött. A második, 4 kölyökből álló alom ugyanahhoz az odúhoz kapcsolódott, amikor az addig segítő (valószínűleg az előző évi alomból származó) szuka is lefialt. Az alom születése április 29. és május 2. között történt. A kan a segítő szuka irányába mutatott fenyegető/agresszív viselkedésének megfigyelései alapján a többnejűség kizárható. A második alom ugyanakkor nem maradt életben.

Jennifer Hatlauf a következőkben az aranysakálok táplálkozásának jobb elemzéséhez szükséges korrekciós tényezők kidolgozásáról beszélt. A kutatócsoport a begyűjtött ürülékben található emészthetetlen maradványokat használta fel, és azokat a maradványok száraz tömege és a lenyelt táplálék friss tömege közötti kapcsolatot használta fel az egyes korrekciós tényezők kidolgozásához. A vizsgálat célja kettős volt. Először is meg kívánták határozni és be szerették volna mutatni a sakálspecifikus korrekciós tényezőket a különböző zsákmánykategóriákra. Másodszor pedig összehasonlították az eredményeket a korábban használt (vörös róka) korrekciós tényezőkkel és az így kapott zsákmány testtömegével. A vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a legtöbb táplálékkategória esetében a számított korrekciós tényezőkön belül nagyfokú a variabilitás és a korábban használt vörös rókára kidolgozott korrekciós tényezőktől is eltérnek. Ez egyben azt is jelenti, hogy a korábbi publikációk eredményeit érdemes újraszámolni, figyelembe véve a két faj emésztése közötti eltéréseket.

Lorenzo Frangini kameracsapdával készült felvételekkel bizonyította az aranysakál sikeres őzvadászatát. Két sakál egy patak közelében támadta meg az őzet. Előbb a torkánál fogva lefojtották, majd egészen a vaddisznók későbbi érkezéséig fogyasztották is. A vaddisznó után később újra sakál, majd róka és nyest is fogyasztott a tetemből.

A táplálkozásvizsgálatok más meglepetést is tartogattak. Stefano Pesaro csoportja több esetben dokumentálta szamarak megtámadását. Annak ellenére, hogy ez ritka esemény, a dokumentált és bizonyított esetek egyértelműen megmutatják, hogy a sakál nem riad vissza a nagytestű zsákmányállatok megtámadásától. A megtámadott egyedek minden esetben 50 és 250 kilogramm közötti testtömegű kancák voltak. Az állatorvosi elemzések alapján az életben maradt állatok jó fizikai állapotot mutattak. A támadás következtében elpusztult egyedek azonban közepesen vagy súlyosan rossz kondícióban voltak, kiálló csontjaikon fekélyes sebekkel. A támadás és a fogyasztás a lágyszövetekre koncentrálódott a gát környékén.

A Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, Prof. Dr. Csányi Sándor az aranysakál hazai terjedését mutatta be az Országos Vadgazdálkodási Adattár adatbázisa alapján. Előadásának végén arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetvédelmi kutatások egyoldalúak, és több forrást kell biztosítani a sikeresen visszatért fajok tanulmányozására Európában és a Föld más részein is. Tudomásul kell venni azt is, hogy az egyes fajok állományi, elterjedési és természetvédelmi helyzete folyamatosan változik. Az aranysakálhoz hasonlóan sikeres fajok helyzetéből legalább olyan fontos tanulságok vonhatók le, mint például a „kis populáció paradigma” vagy a „csökkenő populáció paradigma” a karizmatikus fajok esetében.

Az aranysakál és a vörös róka állományainak változásáról a Temes megyei Dobrudzsa vadászterületein és a Duna-deltában Ovidiu Constantin Banea mutatott be információkat. A romániai vadászati statisztikák szerint a rókateríték 2007-ben 22 797, míg a legutóbbi teljes évben (2021) már 35 978 egyed volt, 76 381 darabos becsült állománynagyság mellett. Ugyanebben az időszakban az aranysakál terítéke 746-ról (2007), 11 292-re nőtt, míg becsült állománya 2022 tavaszán 23 042 volt. A kollégák sikeresen dokumentálták az aranysakálok romániai megtelepedésének folyamatát. Az állományuk a vadászat ellenére is növekszik, miközben az utóbbi két évben a rókáé csökkenni kezdett. Az aranysakálra kvóta alapján vadásznak Romániában, a kvóta a becsült tavaszi állomány 60 és 98%-a között van.

IoannisGasteratos az aranysakál görögországi történelmi elterjedését mutatta be. Megjegyezte, hogy eddig ez nem történt meg. Eredményei szerint a faj már a neolitikumban is jelen volt Görögországban. A történelmi és régészeti feljegyzések alapján a szerzők a XVI-XVIII. században helyenként kifejezetten gyakori fajnak becsülték. Az 1800-as évektől az 1960-as évekig az aranysakál a nagy vadászati nyomástól függetlenül Görögország nagy részén fellelhető volt. Ebben az időszakban a többi ragadozóhoz hasonlóan kártevőként kezelték és ezért irtották, bár gereznáját és az abból készült bundákat is nagyra becsülték. Az állomány összeomlása a hatvanas évektől alkalmazott mérgezésnek volt köszönhető. A regenerálódás és újbóli állománynövekedés pedig az utóbbi 10-15 év eredménye. Theodoros Kominos adatai alapján ma már a sakál Görögországban szinte mindenhol megtalálható és becsült állománya eléri a 30 000 példányt.

Jennifer Hatlauf a sakálürülék keresésére tréningezett kutyák alkalmazását mutatta be. Az osztrák és magyar kutatók által közösen végzett vizsgálat bizonyította, hogy a kutyák betaníthatók fajazonos, azaz biztosan aranysakál ürülékek megkeresésére. Hatékonyan és nagy biztonsággal találták meg az ürülékeket, ezzel biztosítva megfelelő mintákat táplálkozásbiológiai, genetikai vagy éppen állategészségügyi vizsgálatokhoz.

Nuno Guimarăes az aranysakál szlovákiai elterjedését mutatta be. Eredményei szerint 2018 és 2021 között a teríték megháromszorozódott, míg a becsült állomány a duplájára nőtt. A legnagyobb állomány Kelet-Szlovákiában található. Az aranysakálok előfordulása egyre gyakoribb a magasabban fekvő területeken, beleértve a hótakaróval borított hegyvidéki részeket is, így elterjedési területe ma már átfed a farkaséval. A terjedő aranysakál és a szintén növekvő szürkefarkas esetében egyre jelentősebbek az ember-ragadozó konfliktusok.

Rudi Krasevec a sakál szlovéniai elterjedését elemezte és modellezte. Az aranysakál ismert élőhelyhasználati adatai alapján előbb lehatárolta azokat a területeket, ahol a faj potenciálisan előfordulhat. Majd az IPCC RCP 4.5 és 8.5 klímaváltozási forgatókönyveinek figyelembevételével azt is meghatározta, hogy ezek az élőhelyek hogyan változhatnak a következő évtizedekben, 2050-ig előretekintve. Ezeket figyelembe véve nem találtak jelentős bővülési lehetőséget. Úgy tűnik, hogy Szlovéniában elfoglalták az összes potenciális és rendelkezésre álló élőhelyet.

Alexandra Kalandarishvili a faj grúziai helyzetét mutatta be. Előzetes eredményekből az derült ki, hogy a helyi közösségek aggódnak az országban élő ragadozók és az aranysakál által okozott károk miatt is. A helyi vadgazdálkodási hatósággal szemben bizalmatlanok, és részben emiatt is jelentős az orvvadászat.

A vadgazdálkodás gyakorlata számára talán az egyik legfontosabb előadás Amit Dolev izraeli kutatóé volt. Az előadás címe is beszédes: „A túlszaporodott sakálpopulációk kontrollja: az elmélettől a gyakorlatig”. A tanulmány a faj állományszabályozásának hatékony módszereit vizsgálta az ember és a vadon élő állatok közötti konfliktusok csökkentése érdekében. Az eredmények azt mutatták, hogy bár a sakálok vadászatát hagyományosan elfogadott módszernek tekintik, az csak helyileg és rövidtávon hatékony. A populáció gyorsan visszaáll a gyérítés előtti sűrűségre. Ezzel szemben kulcsfontosságú a táplálékforrások kontrollja. A tetemek, zsigerek, egyéb állati maradványok eltávolítása az aranysakál-állomány ragadozási gyakoriságát csökkentette, míg a hegyi gazella populációja növekedésnek indult. Egyes területek bekerítése hatékonyan korlátozta a sakálok hozzáférését a potenciális, zsákmányban (ebben az esetben elsősorban háziállatban) gazdag területekhez, és csökkentette a szomszédos területeken a sakálok abszolút és relatív sűrűségét. A vizsgálat végeredménye azt sugallta, hogy a sakálpopuláció hosszútávú, sikeres kontrolljához a vadászat mellett a táplálékforrások kontrolljára és a potenciálisan veszélyeztetett házi állatok védelmére egyaránt szükség van.

Athanasios Tsiratzidis a szamoszi és kavalai repülőtereken élő aranysakál-populációk fenntartható kezeléséről számolt be. Bár a repülőgépek ritkán ütköznek aranysakálokkal, a tanulmány rámutatott a kockázatcsökkentés fontosságára. A repülésbiztonság és a fenntarthatóság elvei alapján stratégiai programot terveztek és hajtottak végre a repülésbiztonság és az aranysakálok védelme közötti konfliktus feloldására. A kerítésellenőrzés, a növényzet kiirtásával járó intenzív élőhelykezelés (búvóhelyek megszüntetése) és a sakálpopulációk monitoringja a repülőterek területén belül rendszeres tevékenységként szerepel a programban. Ez a program világújdonságnak számít, és célja, hogy nemzetközi modellé váljon a nagyemlősök fenntartható kezelése terén a repülőterek területén, egyensúlyt teremtve a repülésbiztonság és a környezeti fenntarthatóság elvei között.

NikicaŠprem horvátországi példákat mutatott az aranysakál hatékony szabályozására. A tanulmány célja az volt, hogy meghatározza a leghatékonyabb vadászati módszert, valamint az élőhelytípus és az időjárási körülmények hatását a vadászat sikerességére. A leghatékonyabb vadászati módnak a sakálok akusztikus módszerrel történő behívása, valamint a nyúlsírással vagy sérült sakál hangjával való csalogatása bizonyult. Az élőhelytípust tekintve az elejtések 71%-a volt sikeres a művelt, nem erdősített területeken. A szerzők a hőkamerás eszközökkel történő vadászat akusztikus módszerekkel való kombinációját javasolják, ez lehet a leghatékonyabb módszer az aranysakál sikeres vadászatához, és ennek következtében a sakálpopulációk sűrűségének stabilizálásához is.

TriinKaasiku az aranysakál észt tengerparti gyepeken költő madarak fészkeire gyakorolt hatását vizsgálta. A kutatók három éven keresztül figyelték meg a szárcsafészkek fennmaradását Észtország szárazföldi részének tíz különböző parti területén. A szerzők a kameracsapdák segítségével megállapították, hogy az aranysakál ugyanolyan arányban fosztotta ki a fészkeket, mint a terület mindig is jelenlévő ragadozója, a vörös róka. Ugyanakkor az összes fészekpredáció nem növekedett a területeken, mert az aranysakál megjelenésével a róka állománya csökkent.

Ninausz Nóra az aranysakáloknál kimutatható színváltozatok, elsősorban a fehér szín megjelenésének genetikai hátterét vizsgálta. A kutatócsoport feltételezése az volt, hogy a szín megjelenése a kutyákkal való esetleges hibridizációnak köszönhető. Az eredmények alátámasztották, hogy az aranysakálok és a kutyák között lehetséges a hibridizáció, és az új színváltozatok vagy hibridizációból, vagy egy lehetséges közös ősből származhatnak. Az előadáshoz kapcsolódva Nagy Tibor az aranysakál referencia genom összeállítását és annotációját mutatta be. E tanulmány eredményei felbecsülhetetlen értékűek, mivel lehetővé teszik a különböző aranysakál-populációk további vizsgálatát és a sakálfajok genetikai hátterének jobb megértését.

AleksandraPenezić előadásában bemutatta, hogy a szerbiai sakálpopulációban a szívféreg előfordulási gyakorisága 14,9%. A betegséggel igazolt sakálokat az északi síkságoktól a nyugat-szerbiai hegyvidéki régiókig találták meg, ahol a sakálok csak a közelmúltban telepedtek meg. A tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a szívférgesség igen elterjedt a szerbiai állományban, és a betegség háziállatokra való átterjedésének megelőzése érdekében folyamatos megfigyelésre van szükség.

AlperErtürk a kamerás csapdázást, mint a rühbetegség diagnosztizálásának és nyomon követésének eszközét tárgyalta, megjegyezve, hogy a tanulmányban hosszú távú kamerás csapdaadatokat használtak fel a rühösség előfordulásának vizsgálatára az északnyugat-törökországi vadon élő emlősök populációiban. A tanulmány egy 111 000 négyzetkilométeres területet fedett le, beleértve egy nemzeti parkot is. Összesen 256 kameracsapdát állítottak fel 2007 és 2020 között. A vizsgálatban farkas- és rókarühösséget egyértelműen bizonyítani lehetet, míg a sakál esetében egyetlen egy fénykép sem készült láthatóan beteg egyedről.

A szimpózium utolsó előadását Stefano Filacorda tartotta. A vizsgálat célja a vadon befogott aranysakálok várható élettartamának és térbeli viselkedésének összehasonlítása volt a sérült és kezelés és rehabilitáció után szabadon engedett állatokéval. A kutatócsoport hét sakálegyedet figyelt meg GPS-nyakörvvel. Három egyedet befogtak, míg négyet a rehabilitációs központban kezeltek, majd visszaengedtek a vadonba. Az átlagos mozgáskörzet egy hónap után 704 hetkár volt a befogott sakáloknál, és 368 hektár a kezelteknél. Két hónap elteltével a befogott állatok esetében a mozgáskörzet 2 071 hektár, a kezeltek esetében pedig 2 088 hektár volt.

 

A szimpózium három napja megmutatta, hogy a fajjal való sikeres és hatékony gazdálkodás alapja a folyamatosan végzett kutatásban rejlik. Az eseményen mind ökológiai, mind monitoring-, mind gazdálkodási szempontból új eredményeket, adatokat ismertünk meg. Bővültek ismereteink a faj genetikai hátterével, táplálkozásával és állategészségügyi státuszával kapcsolatban is.

A hazai vadgazdálkodás számára talán legfontosabb eredménynek az tekinthető, hogy bizonyítható: az aranysakál nagytestű zsákmányfajokra (őz és szamár) közvetlenül és sikeresen támad. A gazdálkodás, védekezés lehetősége pedig az embertől származó táplálékforrások csökkentésén vagy megvédésén és a technikai eszközöket (akusztikus hívó, hőkamera) is alkalmazó sikeres vadászaton együttesen kell, hogy alapuljon.

A konferencia angol nyelvű absztraktja és az előadások anyagai letölthetők a konferencia honlapjáról
(Kattintson!)

Forrás: OMVK

Vadászat

Lezárt akta: orvvadászott

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

A ceglédi nyomozók befejezték annak a 42 éves csemői férfinak az ügyét, aki a gyanú szerint a tilalom ellenére lelőtt egy 2 éves őzsutát, ráadásul vadászlőfegyver engedéllyel sem rendelkezett.

Fotó: Rendőrség

A csemői vadásztársaság egyik képviselője tárcsázta a segélyhívót 2022. augusztus 16-án nem sokkal dél előtt, mivel a tanyája melletti gyümölcsös irányából feltételezhetően kispuskából leadott lövést hallott. Kövér gázzal a hang irányába indult autójával, majd az egyik dűlő sarkán egy 2 év körüli nyakon lőtt őzsuta friss tetemét találta. Ezzel egyidőben a közelben sietve távozott gépkocsijával a 42 éves csemői K. Ferenc, akit a rendőrök pár órával később otthonában elfogtak.

A boltot a fényképre kattintva lehet elérni!

A nyomozók a férfi lakásában kutattak, lövedéket, esztergált hangtompító jellegű csövet, valamint 130 sörétólmot is találtak, mind lefoglalták.

Az ügyben kirendelt igazságügyi fegyverszakértő megállapította, hogy a lefoglalt esztergált fémcső egy házilag készített hangtompító, melyen keresztül 22 Long Rifle kaliberű lőszer lőhető ki, ami megegyezik az őzből lefoglalt lövedék kilőtt elemével. Az igazságügyi fizikus szakértői vélemény szerint K. Ferenc bal kezének letapogatására használt mintahordozó felületén kimutathatók olyan, jellegzetes elemösszetételű szemcsék, melyet tűz-vagy gáz-riasztófegyver elsütésekor keletkeztek.

Fotó: Rendőrség

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Vadászati Hatósága a hatályos végrehajtási rendelet értelmében az őzsuta értékét 100.000 forintban határozta meg.

A 42 éves férfi a kihallgatásán a terhére rótt bűncselekményt tagadta, a gyanúsítás ellen panasszal nem élt. Védekezésében elmondta, hogy nem lőtt, egy petárdát dobott el, a vaddisznók miatt, tagadta, hogy bármilyen lőszere, vagy lövésre alkalmas eszköze volna.

Fotó: Rendőrség

A Ceglédi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya a férfival szemben orvvadászat bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást befejezte, az ügy iratait az ügyészségnek átadta.

Forrás: Rendőrség

Tovább olvasom

Vadászat

Vadász-gyermeknap: Hetedszerre sem unalmas

Print Friendly, PDF & Email

Vadász-gyermeknapot tarttak Várpalotán

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

Ha van Veszprém vármegyében olyan, vadászathoz kapcsolódó közönségrendezvény, ami egyformán mozgat meg helyieket és távolabbról érkezőket, karon ülő kisgyereket és nagyszülőket, vadászokat és a vadat „csak” fogyasztókat, az egyértelműen a várpalotai vadász-gyermeknap!

Fotó: OMVK

Az Országos Magyar Vadászkamara (a továbbiakban: Kamara) a hivatásos, valamint a sportvadászok önkormányzattal rendelkező, közfeladatokat, továbbá általános szakmai érdekképviseleti feladatokat is ellátó köztestülete, (Ábra: OMVK)

Annak idején (a Vadászati Kultúra Napja rendezvény Keszthelyre való „költözése” után) merész vállalkozás volt teljesen új tematikájú eseményt hozni a Thury-vár ódon falai alá, az idő azonban igazolta azok elkötelezettségét és bátorságát, akik összefogása révén idén már hetedszer telt meg mosolygó gyermekarcokkal Várpalota belvárosa.

Mire a Bakony Vadászkürt Egylet tagjainak köszönhetően a hivatalos megnyitó kezdetét jelző kürtszignálok felharsantak, az egy négyzetméterre jutó kicsik száma csak egy óvodában lehetett volna nagyobb, mint a Thury-vár környékén.

Mint Pap Gyula, a Veszprém Vármegyei Vadászkamara elnöke köszöntőjében rámutatott: a vadászkamara az ifjúsági programja megvalósításán keresztül mindig is prioritásként kezelte a vadászat népszerűsítését a gyermekek, vagyis a jövő felnőttei körében. A várpalotai „vadásznap a gyerekekkel, gyereknap a vadászokkal” elnevezésű összejövetel bizonyította életképességét az elmúlt évek során, hiszen ha nincs koronavírus, idén már nyolcadszor ünnepelhetnénk együtt. Mindez nem volna lehetséges a támogatók, vagyis a kamara, a vadászszövetség, a Bakonyerdő és a Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt., a Várpalota Város Önkormányzata, a Thury-Vár Nonprofit Kft. és a főzőcsapatok nagylelkű közreműködése nélkül.

Katona Csaba alpolgármester úr a városi önkormányzat nevében mondott köszönetet azok felé, akik önzetlensége évről évre sokak számára teszi lehetővé egy önfeledt nap eltöltését Várpalotán, a vadászat égisze alatt. Mint rámutatott: ez az összejövetel sokak számára kedvező alkalom arra is, hogy legyőzzék a vadhústól való idegenkedésüket, hiszen amellett hogy a vadhús – megfelelő hozzáértéssel elkészítve – kulináris élményt nyújt, fogyasztása a háziállatok húsánál sok tekintetben egészségesebb.

A boltot a fényképre kattintva lehet elérni!

A köszöntők elhangzása után került sor az elismerések, kitüntetések átadására. A Magyar Vadászatért Érdemérem kitüntetésben részesült – posztumusz – az év elején elhunyt Kötél László vadásztársunk. Az elismerést az özvegye vette át. Pál Lajos és Tóth Attila a vadászokért és a vadászatért végzett kiemelkedő munkájáért az Országos Magyar Vadászkamara Érdemérmével lett gazdagabb. Eckert Zoltán a vadgazdálkodásban, a vadászatban és a vadászati kultúra ápolásában végzett példaértékű tevékenységével a Nimród Vadászérmet érdemelte ki. A Csingervölgyi Vadásztársaság magyar vadgazdálkodás és vadászat fejlesztése, a természeti értékek védelme, a szakma hírnevének megőrzése érdekében kifejtett eredményes tevékenységét gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakettel ismerték el.

Fotó: OMVK

A vár környékén és magában a várban egész nap térítésmentesen szolgálta a nagyszámú érdeklődő önfeledt kikapcsolódását a megszokott, vurstli jellegű szórakozáson (arcfestés, ugrálóvár, körhinta stb.) túl a lézeres lövészet, a hordozható planetárium, a Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság haditechnikai bemutatója, a solymászok és a vadászkutyások ismeretterjesztő előadásai valamint a Thury-vár és a környék történelmét bemutató kiállítások.

Fotó: OMVK

A főzőverseny résztvevői ezúttal is gondoskodtak róla, hogy a vadász-gyereknapra ellátogató családok gasztronómiai tapasztalatokkal is gazdagodhassanak. Ha igaz a mondás, és az ő szívükhöz is a gyomrukon át vezet az út, akkor ez alkalommal is sikerült javítani a vadászok imázsát. Hogy a főzők munkája se maradjon elismerés nélkül, szakértő zsűri által odaítélt díjakkal gazdagabban térhettek haza a csapatok: Az Ősi Sárrét Vadásztársaság III., a Tési Fennsík Vt. valamint a Mesterszakácsok és Bazsi formáció II., a Hajag Vidéki Vt., a Diana Vadászhölgy Klub és a Csobánc Vt. I. díjjal lett gazdagabb. A Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

A főzőverseny fődíját Rédei Zsolt nyerte el. (Fotó: OMVK)

Várpalota Város Nagydíját, a Várpalotai Bányász Horgász Egyesület a Bakonyerdő Zrt. különdíját, a Várpalotai Badacsonyi Kertművelő Egyesület a Verga nagydíját vihette haza. A főzőverseny nagydíját a családsegítő szolgálat és a várpalotai polgármesteri hivatal közös csapata, míg a főzőverseny fődíját a Sümegi Kinizsi Vadásztársaságot képviselő Rédei Zsolt elnök vehette át a remekbeszabott gombás szarvasborjú pörköltért.

 

Forrás: OMVK

Tovább olvasom

Vadászat

Engedély nélkül tartott lőfegyvert – elfogták

Print Friendly, PDF & Email

Egy vépi férfi engedély nélkül tartott lőfegyvert. A TEK elfogta

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

A Nemzeti Védelmi Szolgálat jelzésére, a Terrorelhárítási Központtal együttműködve fogták el a szombathelyi rendőrök a vasi férfit. A Nemzeti Védelmi Szolgálat jelzését követően, a szombathelyi rendőrök felkérésére a Terrorelhárítási Központ 2023. május 24-én, a délelőtti órákban elfogott egy vépi férfit, aki engedély nélkül tartott lőfegyvert, valamint lőszereket.

A kutatás során a nyomozók egy lőfegyvert, valamint hozzá tartozó 140 darab lőszert, továbbá egy légfegyvert és hozzá tartozó 174 darab lőszereket is lefoglaltak. A férfit a szombathelyi rendőrök gyanúsítottként kihallgatták, melynek során beismerő vallomást tett. Vele szemben a Szombathelyi Rendőrkapitányság lőfegyverrel visszaélés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást indított.

Forrás: Rendőrség

Tovább olvasom