Keressen minket

Vadászat

Visszanéző (1937): Vélemények a nádifarkasról

Print Friendly, PDF & Email

Nusszer Lajos iskolafelügyelö nádifarkast lőtt 1937-ben.

Közzétéve:

Print Friendly, PDF & Email

A nádifarkas problémája, mely a zoológusoknak régóta nem csekély fejtörést okozott, látszólag a megoldáshoz közeledik. Nusszer Lajos iskolafelügyelő egész szokatlan külsejű állatot lőtt, melynek fényképét Kittenberger Kálmánnak, a Nimród cimű vadászujság szerkesztőjének és tulajdonosának elküldte. 

Fotó: Magyarság, 1937. április (18. évfolyam, 72-97. szám

A szerencsés vadász azt hitte, hogy kutyának és rókának összeházasodásából származó korcs. Jelen sorok írója a fénykép megtekintése után csakis elvadult kóborkutyára gondolt. Egyike azoknak a meghatározhatatlan fajú és származású keverékeknek. mely külsejét leginkább valamely közeli vagy távoli ősből eredő farkaskutyavér átütő erejének köszönheti.

Kittenbergemek hosszú gyakorlat és az összehasonlító zoológia iránti természetes hajlandósága által tökéletesített éleslátása ebben az állatban a sakált ismerte fel.

A sakál ugyanis a Földközi-tenger déli és keleli partvidékének, Afrikának és az ázsiai kontinenshez tartozó délvidéknek a lakója. Szórványosan a Balkán félszigeten is található, Magyarországon való előfordulása pedig csak igen szórványos, időbelileg több évtized által elválasztott esetekből volt megállapítható. Az állat rendkívüli nagysága és súlya, nevezetesen 130 cm (orrhegytő! farka hegyéig mérve) és 13 kg, olyan tények, melyek Kittenberger állításának látszólag homlokegyenest ellentmondanak. Jelen sorók írója is Kis-Ázsiában számos sakálbőrt látott, melynek a fenti módon mért hossza, alig haladta túl a 100 cm-t.

Éhik Gyula professzornak annál meglepőbb a megállapítása, aki főleg a beküldött koponyának a múzeumbeli sakálkoponyákkal való összehasonlítása alapján, a Nusszer-féle állatnak sakálmivoltát, minden kétséget kizáró határozottsággal állapította meg.

Igen természetes, hogy a Nusszer-féle sakál, a jelenleg Ázsiában és Afrikában nagy mennyiségben élővel, nem teljesen azonos.

Valószínűleg annak egy nagyobb és testesebb vállfaja, mely valamikor a magyar Alföld nádasaiban „nádi farkas” néven élt. Ha Nusszer példáját többen követhetnék, úgy a kérdés végleges megoldása valószínűleg nem késne sokáig. A magyar zoológia tudomány érdekében a fent nevezett szerencsés vadászon és lelkiismeretes gyűjtőn kívül, Kittenberger és Éhik mindenesetre igen elismerésre méltó munkát végeztek

Dr. Éhik Gyula előadása a tyukodi sakálról

Lapunk munkatársa: dr. Éhik Gyula egyetemi m. tanár június 4-én, pénteken mutatta be a Kir. Magy. Természettudományi Társulat Állattani Szakosztályának ülésén, tudományos körök előtt, a tyukodi sakált. Éhik tanár előadásának lényegét a következőkben foglalhatjuk össze. Oly felfedezés, melynek megállapítása rendkívül nagy nehézségekbe ütközött, ha az ember tekintetbe veszi azt, hogy igen sok körülmény annak a valószínűségét kétségessé teszi, vagy pedig a kérdéses állat sakálmivoltának homlokegyenest ellentmondani látszik.

A tyukodi sakál eltér a törzsfajtól, annál nagyobb, koponyája nagyobb és szélesebb, s így nem lehet délről hozzánk vetődött, kóbor állat, hanem egy, már a helyi viszonyokhoz módosult új alfaj. A sakál eddig könnyen elkerülhette a szakemberek és a vadászok figyelmét, mert rendkívül hasonlít egy elvadult, kisebb termetű farkaskutyához. Szinezetében feltűnő az oldalak és a végtagok élénk rókavörös szine, valamint a torok és a has hófehér volta. Farka rövid, bozontos és vége tompán lecsapott. Kérjük olvasóinkat, hogy minden ehhez hasonló elejtett állatnak a bundáját és az egész csontvázát (penis csontot is!), mielőtt eldobnák, megvizsgálás céljából küldjék be a Magyar Nemzeti Múzeum állattárába (Budapest, VIII., Baross-u. 13.).

Éhik tanár a magyar sakált a nádifarkassal tartja azonosnak. Ezt a feltevést bizonyítják:

1. Az ötömösi Geréby György birtokában lévő, nádi- farkas-vadászatot ábrázoló kép, amelyen a nádifarkas rövid és tompafarkú és éppoly kicsi állat, mint a sakál.

2. A sakálról a régi magyar irodalom is megemlékszik a farkassal kapcsolatban. A régi, legendás szakállas farkas, még régebben szakállos-farkas név Pethe szerint (1815) eredetileg sakálos-farkas név volt, s így a sakált jelentette.

3. A nádifarkas név akkor bukkan fel az irodalomban, amikor a szakállos-farkas név legendás jelentőségűvé változik.

4. A tyukodi sakál külön alfaji volta is arra utal, hogy ez az állat régi tagja faunánknak, s minthogy sakál néven sohasem szerepel az irodalomban, csak a nádi-, réti-, sakálos-farkassal lehet azonos.

Végül az előadó felhívta a figyelmet arra is, hogy a régi vadászati irodalomban olyan farkasvadászat-leírást is olvashatunk, amelyben szereplő farkasok, nyilvánvalóan csak sakálok lehettek (Vadász- és Versenylap, 1878. január 16.). Ez azt bizonyítja, hogy a sakált, mint ilyent nem ismerték, kisebb termetű farkasnak nézték. Helyenként ezt a kisebb termetű <<farkast>>> nevezték nádi- vagy rétifarkasnak. Azonban nádasainkban a nagyobb termetű közönséges farkas (Canis lupus) is élt. Aki vadászatai közben csak ezekkel találkozott, az a nádifarkast csak nádasban élő farkasnak vèlte, a tapasztalatai alapján  kisebb termetűnek nézték.  Helyenként ezt a kisebb termetű <<farkast>>> nevezték nádi- vagy rétifarkasnak. Azonban nádasainkban a nagyobb termetű közönséges farkas (Canis lupus) is élt. Aki vadászatai közben csak ezekkel találkozott, az a nádifarkast csak nádasban élő farkasn vélte, s tapasztalatai alapján a kisebb terme nádifarkast mesének tartotta. Aki nádifarkas (sakált) lőtt, az akár megesküdött a nádifarkas kisebb voltára. Ez adott okot állandó vitára az irodalomban s ez tette lehetetlenné a nádifarkas pontos meghatározását pusztán az irodalmi adatok alapján.

Forrás: Magyarság, 1937. április (18. évfolyam, 72-97. szám) 1937-04-04/75. szám, Nimród, 1937 (25. évfolyam, 1-36. szám) 1937-06-20/18. szám,

Vadászat

Lezárt akta: orvvadászott

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

A ceglédi nyomozók befejezték annak a 42 éves csemői férfinak az ügyét, aki a gyanú szerint a tilalom ellenére lelőtt egy 2 éves őzsutát, ráadásul vadászlőfegyver engedéllyel sem rendelkezett.

Fotó: Rendőrség

A csemői vadásztársaság egyik képviselője tárcsázta a segélyhívót 2022. augusztus 16-án nem sokkal dél előtt, mivel a tanyája melletti gyümölcsös irányából feltételezhetően kispuskából leadott lövést hallott. Kövér gázzal a hang irányába indult autójával, majd az egyik dűlő sarkán egy 2 év körüli nyakon lőtt őzsuta friss tetemét találta. Ezzel egyidőben a közelben sietve távozott gépkocsijával a 42 éves csemői K. Ferenc, akit a rendőrök pár órával később otthonában elfogtak.

A boltot a fényképre kattintva lehet elérni!

A nyomozók a férfi lakásában kutattak, lövedéket, esztergált hangtompító jellegű csövet, valamint 130 sörétólmot is találtak, mind lefoglalták.

Az ügyben kirendelt igazságügyi fegyverszakértő megállapította, hogy a lefoglalt esztergált fémcső egy házilag készített hangtompító, melyen keresztül 22 Long Rifle kaliberű lőszer lőhető ki, ami megegyezik az őzből lefoglalt lövedék kilőtt elemével. Az igazságügyi fizikus szakértői vélemény szerint K. Ferenc bal kezének letapogatására használt mintahordozó felületén kimutathatók olyan, jellegzetes elemösszetételű szemcsék, melyet tűz-vagy gáz-riasztófegyver elsütésekor keletkeztek.

Fotó: Rendőrség

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Vadászati Hatósága a hatályos végrehajtási rendelet értelmében az őzsuta értékét 100.000 forintban határozta meg.

A 42 éves férfi a kihallgatásán a terhére rótt bűncselekményt tagadta, a gyanúsítás ellen panasszal nem élt. Védekezésében elmondta, hogy nem lőtt, egy petárdát dobott el, a vaddisznók miatt, tagadta, hogy bármilyen lőszere, vagy lövésre alkalmas eszköze volna.

Fotó: Rendőrség

A Ceglédi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya a férfival szemben orvvadászat bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást befejezte, az ügy iratait az ügyészségnek átadta.

Forrás: Rendőrség

Tovább olvasom

Vadászat

Vadász-gyermeknap: Hetedszerre sem unalmas

Print Friendly, PDF & Email

Vadász-gyermeknapot tarttak Várpalotán

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

Ha van Veszprém vármegyében olyan, vadászathoz kapcsolódó közönségrendezvény, ami egyformán mozgat meg helyieket és távolabbról érkezőket, karon ülő kisgyereket és nagyszülőket, vadászokat és a vadat „csak” fogyasztókat, az egyértelműen a várpalotai vadász-gyermeknap!

Fotó: OMVK

Az Országos Magyar Vadászkamara (a továbbiakban: Kamara) a hivatásos, valamint a sportvadászok önkormányzattal rendelkező, közfeladatokat, továbbá általános szakmai érdekképviseleti feladatokat is ellátó köztestülete, (Ábra: OMVK)

Annak idején (a Vadászati Kultúra Napja rendezvény Keszthelyre való „költözése” után) merész vállalkozás volt teljesen új tematikájú eseményt hozni a Thury-vár ódon falai alá, az idő azonban igazolta azok elkötelezettségét és bátorságát, akik összefogása révén idén már hetedszer telt meg mosolygó gyermekarcokkal Várpalota belvárosa.

Mire a Bakony Vadászkürt Egylet tagjainak köszönhetően a hivatalos megnyitó kezdetét jelző kürtszignálok felharsantak, az egy négyzetméterre jutó kicsik száma csak egy óvodában lehetett volna nagyobb, mint a Thury-vár környékén.

Mint Pap Gyula, a Veszprém Vármegyei Vadászkamara elnöke köszöntőjében rámutatott: a vadászkamara az ifjúsági programja megvalósításán keresztül mindig is prioritásként kezelte a vadászat népszerűsítését a gyermekek, vagyis a jövő felnőttei körében. A várpalotai „vadásznap a gyerekekkel, gyereknap a vadászokkal” elnevezésű összejövetel bizonyította életképességét az elmúlt évek során, hiszen ha nincs koronavírus, idén már nyolcadszor ünnepelhetnénk együtt. Mindez nem volna lehetséges a támogatók, vagyis a kamara, a vadászszövetség, a Bakonyerdő és a Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt., a Várpalota Város Önkormányzata, a Thury-Vár Nonprofit Kft. és a főzőcsapatok nagylelkű közreműködése nélkül.

Katona Csaba alpolgármester úr a városi önkormányzat nevében mondott köszönetet azok felé, akik önzetlensége évről évre sokak számára teszi lehetővé egy önfeledt nap eltöltését Várpalotán, a vadászat égisze alatt. Mint rámutatott: ez az összejövetel sokak számára kedvező alkalom arra is, hogy legyőzzék a vadhústól való idegenkedésüket, hiszen amellett hogy a vadhús – megfelelő hozzáértéssel elkészítve – kulináris élményt nyújt, fogyasztása a háziállatok húsánál sok tekintetben egészségesebb.

A boltot a fényképre kattintva lehet elérni!

A köszöntők elhangzása után került sor az elismerések, kitüntetések átadására. A Magyar Vadászatért Érdemérem kitüntetésben részesült – posztumusz – az év elején elhunyt Kötél László vadásztársunk. Az elismerést az özvegye vette át. Pál Lajos és Tóth Attila a vadászokért és a vadászatért végzett kiemelkedő munkájáért az Országos Magyar Vadászkamara Érdemérmével lett gazdagabb. Eckert Zoltán a vadgazdálkodásban, a vadászatban és a vadászati kultúra ápolásában végzett példaértékű tevékenységével a Nimród Vadászérmet érdemelte ki. A Csingervölgyi Vadásztársaság magyar vadgazdálkodás és vadászat fejlesztése, a természeti értékek védelme, a szakma hírnevének megőrzése érdekében kifejtett eredményes tevékenységét gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakettel ismerték el.

Fotó: OMVK

A vár környékén és magában a várban egész nap térítésmentesen szolgálta a nagyszámú érdeklődő önfeledt kikapcsolódását a megszokott, vurstli jellegű szórakozáson (arcfestés, ugrálóvár, körhinta stb.) túl a lézeres lövészet, a hordozható planetárium, a Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság haditechnikai bemutatója, a solymászok és a vadászkutyások ismeretterjesztő előadásai valamint a Thury-vár és a környék történelmét bemutató kiállítások.

Fotó: OMVK

A főzőverseny résztvevői ezúttal is gondoskodtak róla, hogy a vadász-gyereknapra ellátogató családok gasztronómiai tapasztalatokkal is gazdagodhassanak. Ha igaz a mondás, és az ő szívükhöz is a gyomrukon át vezet az út, akkor ez alkalommal is sikerült javítani a vadászok imázsát. Hogy a főzők munkája se maradjon elismerés nélkül, szakértő zsűri által odaítélt díjakkal gazdagabban térhettek haza a csapatok: Az Ősi Sárrét Vadásztársaság III., a Tési Fennsík Vt. valamint a Mesterszakácsok és Bazsi formáció II., a Hajag Vidéki Vt., a Diana Vadászhölgy Klub és a Csobánc Vt. I. díjjal lett gazdagabb. A Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

A főzőverseny fődíját Rédei Zsolt nyerte el. (Fotó: OMVK)

Várpalota Város Nagydíját, a Várpalotai Bányász Horgász Egyesület a Bakonyerdő Zrt. különdíját, a Várpalotai Badacsonyi Kertművelő Egyesület a Verga nagydíját vihette haza. A főzőverseny nagydíját a családsegítő szolgálat és a várpalotai polgármesteri hivatal közös csapata, míg a főzőverseny fődíját a Sümegi Kinizsi Vadásztársaságot képviselő Rédei Zsolt elnök vehette át a remekbeszabott gombás szarvasborjú pörköltért.

 

Forrás: OMVK

Tovább olvasom

Vadászat

Engedély nélkül tartott lőfegyvert – elfogták

Print Friendly, PDF & Email

Egy vépi férfi engedély nélkül tartott lőfegyvert. A TEK elfogta

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

A Nemzeti Védelmi Szolgálat jelzésére, a Terrorelhárítási Központtal együttműködve fogták el a szombathelyi rendőrök a vasi férfit. A Nemzeti Védelmi Szolgálat jelzését követően, a szombathelyi rendőrök felkérésére a Terrorelhárítási Központ 2023. május 24-én, a délelőtti órákban elfogott egy vépi férfit, aki engedély nélkül tartott lőfegyvert, valamint lőszereket.

A kutatás során a nyomozók egy lőfegyvert, valamint hozzá tartozó 140 darab lőszert, továbbá egy légfegyvert és hozzá tartozó 174 darab lőszereket is lefoglaltak. A férfit a szombathelyi rendőrök gyanúsítottként kihallgatták, melynek során beismerő vallomást tett. Vele szemben a Szombathelyi Rendőrkapitányság lőfegyverrel visszaélés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást indított.

Forrás: Rendőrség

Tovább olvasom