Keressen minket
[wpml_language_selector_widget]

Vadászat

TÁJÉKOZTATÓ – elejtésijel-elszámolás, lődíj

Print Friendly, PDF & Email

Az OMVK közleményt adott ki az elejtési jelekre vonatkozó szabályozásokról

Közzétéve:

Print Friendly, PDF & Email

Az ágazati jogszabályok idei változásai (összefoglaló itt) érintették az elejtési jelekre vonatkozó szabályozást illetve a lődíj kérdését is. Ez utóbbit október 24-e óta pénzben kell megfizetni a hivatásos vadásznak, és munkabérként, az alapbéren felül teljesítménybérként kell számfejteni. Az Országos Magyar Vadászkamara a hivatásos és a sportvadászok érdekképviseleteként az alábbi összefoglaló tájékoztató anyagot adja közre, hogy segítse a hivatásos szakszemélyzetet és a vadászatra jogosultakat a kapcsolódó jogszabályi előírások helyes értelmezésében és alkalmazásában.

Fotó: OMVK

Elejtési jelek

 • A vadászati hatóság a vadászatra jogosultaknak előírja a rókára, borzra, aranysakálra, dolmányos varjúra, szarkára, valamint a szajkóra vonatkozóan a fajonként gyérítendő mennyiséget a vadászterület jellege, a vadállomány adottságai és a tájegységi vadgazdálkodási terv figyelembevételével, valamint a tájegységi fővadász ajánlásának mérlegelésével.
 • A hivatásos vadász a jogszabályokban engedélyezett módon és eszközökkel elvégzi a gyérítést és gyűjti az elejtési jeleket (emlősök esetén egyedenként egy pár fül, madarak esetén egyedenként egy pár láb).
 • A tájegységi fővadász évente legalább egy alkalommal megszámlálja, igazolja a bemutatott elejtési jeleket, majd a jogosult képviselője a tájegységi fővadász jelenlétében megsemmisíti azokat.
 • A lődíj elszámolásának rendjét a jogosult állapítja meg, ezt köteles a vadgazdálkodási jelentéssel együtt a vadászati hatóság részére megküldeni.
 • A tájegységi fővadász által kiállított igazolást a vadászatra jogosult az éves vadgazdálkodási jelentéssel együtt nyújtja be a vadászati hatósághoz.
 • Az előírt éves terv nem teljesítése esetén a vadászati hatóság szankcióval sújthatja a jogosultat.

FRANCHI: hét év garanciával! A boltot a fényképre kattintva lehet elérni!

Lődíj

Az Országos Magyar Vadászkamara a hivatásos, valamint a sportvadászok önkormányzattal rendelkező, közfeladatokat, továbbá általános szakmai érdekképviseleti feladatokat is ellátó köztestülete, (Ábra: OMVK)

A Magyar Közlöny 2021. évi 237. számában jelent meg az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CL. törvény, amely több ponton módosította a Vadgazdálkodási törvényt (Vtv.) is. Egyebek mellett a hivatásos vadászokhoz kapcsolódó előírásokat tartalmazó részben az 54. § kiegészült egy új bekezdéssel:

(4) A hivatásos vadász részére a szolgálati feladata teljesítése során az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott vadfajok egyedeinek elejtése, elfogása után az abban meghatározott mértékű lődíj jár. A lődíj teljesítésével kapcsolatos részletes szabályokat a hivatásos vadász munkaszerződésében kell meghatározni.

A 2021. évi CL. törvény indokolásának vonatkozó része alapján a jogalkotói szándék egyértelmű:

„A hivatásos vadászok szolgálati feladatainak teljesítésével összefüggésben indokolt a törvényben rögzíteni, hogy a törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott vadfajok elejtése, elfogása után az abban meghatározott összegű lődíj jár, amely kifizetésének módját a hivatásos vadász munkaszerződésében kell meghatározni. A módosítással a lődíj tekintetében az eddig is meglévő, jogszabály által előírt természetbeni juttatás (lőszer) átkerül az ágazati törekvésekkel összhangban munkabér jellegű kategóriába, mely a törvény végrehajtására kiadott rendelet módosításával válik majd teljessé. A módosítás indoka, hogy a lőszerben való lődíj kifizetés már idejét múlt, a kifizetése kevéssé ellenőrizhető, továbbá a fegyver és lőszer tárolás tekintetében adott esetben akár szabálytalanságot eredményező mennyiséget is jelenthet. A lődíj munkabér jellegű kifizetése esetén a vadászatra jogosult költségei valamelyest emelkednek, ugyanakkor a hivatásos vadász munkabér jellegű bevételhez jut, amely a központi költségvetés terén adó és járulék bevételt generál.”

A Vtv. végrehajtási rendeletének (vhr.) módosítását is tartalmazó jogszabály, Az agrárminiszter egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 57/2023. (X. 16.) AM rendelete a Magyar Közlöny 2023. október 16-ai, 147. számában jelent meg. Ennek révén került be a vhr.b-e egy új, 26. számú melléklet, amely a hivatásos vadászt megillető lődíj mértékét tartalmazza, az alábbiak szerint:

 

A B
1 Elejtett, elfogott vad Lődíj mértéke (forint)
2 aranysakál 12 000
3 róka december 1. és április 30. között 10 000
4 május 1. és november 30. között 4 000
5 borz 4 000
6 dolmányos varjú 3 500
7 szarka 3 000
8 nyest 2 500
9 házi görény 2 500
10 szajkó 2 500
11 nyestkutya 12 000
12 mosómedve 12 000
13 a vadászatra jogosult által előírt állományszabályozás során elejtett nagyvad 4 000

Az új lődíjszabályozás számos előnyt biztosít a korábbiakhoz képest:

 • egyszerűsíti a dúvadjel elszámolását,
 • ellenőrzése egyértelmű,
 • megfelel a munkajog és adójog szabályainak,
 • más jogszabályokkal (pl.: Fegyvertörvény és a ahhoz kapcsolódó rendelet, Büntető Törvénykönyv) összhangban van,
 • a vadászatra jogosultnak meg kell fizetnie,
 • a vadászatra jogosult által kalkulálható, tervezhető,
 • a hivatásos vadász teljesítménybérként kapja az alapbérén felül,
 • a hivatásos vadászt a kárt okozó egyéb apróvadfajok gyérítésére motiváló tényező,
 • arányban áll az érintett fajok károkozó képességével és az elejtés nehézségével.

Lődíjelszámolás

A vadászatra jogosult tehát 2023. október 24-étől a lőszer helyett pénzben fizeti meg a hivatásos vadásznak az elejtési jelekért járó lődíjat. A térítendő bruttó bér és a fizetendő szociális hozzájárulási adó nem terheli meg jelentősen nagyobb arányban a jogosult költségvetését, mint a lőszer. A legfontosabb talán mindemellett az, hogy a vadőr ezután szabadon dönthet arról, hogy a lődíj révén kapott teljesítménybérét, jövedelmét hogyan használja, illetve a lőszer mennyiségi tárolására vonatkozó szabályokat is minden esetben be tudja tartani, továbbá nincs lőszerekkel kapcsolatos „cserekereskedelemre” illetve különböző számlamanőverekre kényszerítve.

A lődíjat munkabérként, az alapbéren felül teljesítménybérként kell számfejteni. A jövedelemként számfejtett, kifizetett összeg ezáltal megjelenik az adott hónap bérelszámolásában (bérjegyzékén, bérfizetésében), illetve a munkáltató 08-as (a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adók, járulékok bevallására szolgáló) bevallásában, természetes személyenkénti (hivatásos vadászonkénti) bontásban. A bevalláson kívül a nettó bér kifizetése terhelésként a jogosult bankszámláján jelenik meg, a jóváírás pedig a hivatásos vadász bankszámláján, tehát ellenőrizhető.

A Primos nyúlsíró sípot a fényképre kattintva lehet megrendelni!

A 26. számú mellékletben szereplő összegek bruttó bérként értendőek. A bruttó összeg adó és járulékvonzatai a következők:

 • a munkavállaló (hivatásos vadász) béréből levonásra kerül a 15%-os személyi jövedelemadó és 18,5% társadalombiztosítás járulék, így kapjuk meg a nettó (kifizetendő) bért,
 • a munkáltatót (vadászatra jogosult) terheli a bruttó béren felül a 13%-os szociális hozzájárulási adó.

A vadászatra jogosult a hivatásos vadász(ok) bruttó bérének és a tervekben jóváhagyott és terítékre hozott egyéb apróvadfajok mennyiségének ismeretében előre meg tudja határozni a személyi jellegű ráfordításait éves viszonylatban. A jogosult helyesen teszi, ha a lőszerszámla helyett havi nyilvántartást küld a könyvelésnek, amelyben rögzíti minden egyes hivatásos vadásznál az elejtett fajt, mennyiséget, a 26. mellékletben meghatározott, egyedenként értendő összeget, valamint az ezek szorzataként és összegeként számfejtendő bruttó teljesítménybért.

A munkabérként számfejtendő alapbér és teljesítménybér munkajogi és adóügyi szempontból egyértelmű helyzetet teremt: az adók és járulékok megfizetésén kívül egyéb kötelezettsége nem keletkezik se a munkáltatónak, se a munkavállalónak. A fizetendő adók és járulékok a különböző jogszabályi rendelkezésekben foglalt feltételek esetén adó-, adóalap- illetve járulékkedvezményekkel csökkenthetőek (pl.: a családi adó- és járulékkedvezmény erre a jövedelemre is érvényesíthető a személyi jövedelemadó törvényben rögzített keretösszeg mértékéig, illetve a 25 alattiak személyi jövedelemadó mentessége is érvényesíthető). Bizonyos esetekben adó- vagy járulékmentesség is érvényesül, pl. saját jogú nyugdíjas munkavállaló esetén nem keletkezik pénzbeli egészségbiztosítási járulék és munkaerőpiaci járulékfizetési kötelezettség. A kedvezményekre való jogosultság egyénileg mérlegelendő.

A hivatásos vadász esetében a pénzben kifizetett lődíj jövedelem, tehát az alapbéren felül számfejtett és kifizetett teljesítménybér munkabér, így pl. hitel felvételekor a hitelt folyósító pénzintézet figyelembe veszi a munkáltató által igazolt nettó jövedelemként. Emellett ez az időbéren felül kifizetett teljesítménybér nyugdíjalapot képző jövedelem, tehát a nyugellátás összegének meghatározásánál beleszámítják a havi nettó átlagkeresetbe.

Összességében a lődíj jogi, adózási és térítési helyzete rendeződött, a korábbi lőszerekkel kapcsolatos ügyeskedést váltotta, amely meglehet, hogy nehézségekkel és pénzügyi hátrányokkal is együtt jár, de nem trükközésre és „okosban” történő megoldásokra épül. A lődíj emelésére és értékállóságára vonatkozóan a Vadászkamara megteszi a szükséges lépéseket, amelyben minden lődíjjal kapcsolatos szakértő munkájára számítunk.

Forrás: OMVK

 

Vadászat

Nagy értékű gímszarvasok pusztultak el villanypásztorba gabalyodva

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

Mintegy négy, nagy értékű gímszarvasbikát találtak elpusztulva a Drávamenti Szarvas Vadásztársaság területén. Az elmúlt évben a vadkár körüli kérdések országos viszonylatban az érdeklődés középpontjába kerültek. Míg a kormányzat elrendelte a használaton kívüli kerítések felszámolását, addig más területeken ideiglenes és állandó kerítések épültek. Az elmúlt héten a Dráva mentén mintegy négy gímszarvast találtak drótokba gabalyodva, elpusztulva – tájékoztatta az Agro Jagert, Mészáros Kálmán, a Drávamenti Szarvas Földtulajdonos Vadásztársaság elnöke.

A magára hagyott villanypásztorba csavarodott egy gímszarvas bika, elpusztult. Fotó: Drávamenti Szarvas FVT / Agro Jager

Négy, nagy értékű, nemcsak pénzben, de genetikai értelemben is értékes gímszarvas tetemére bukkantak a Drávamenti Szarvas Földtulajdonos Vadásztársaság területén. Mészáros Kálmán, a társaság elnöke és az Országos Magyar Vadászkamara Baranya Vármegyei Területi Szervezetének alelnöke kiemelte, hogy ez a probléma nemcsak a vármegyében jelentkezik, hanem országos viszonylatban is előfordul. Kiemelte, hogy miközben a kormány bontja és hatalmas költségekkel felszámolja a sok évtizede használaton kívüli kerítéseket, addig egy új elképzelés szerint, sok helyütt magánerőből építenek olyan helyekre is kerítést, amely minden szakmai szempontból indokolatlan. Látható, hogy a kerítések építésével, a vad életterét csökkentve, a szomszédos gazdák területeiben hatványozottan jelentkezik vadkár.

FRANCHI: hét év garanciával! A boltot a fényképre kattintva lehet elérni!

Hohmann Endre, a társaság vadászmestere kiemelte, hogy a földtulajdonosi hátterű vadásztársaság alapját a növénytermesztésből élő gazdák adják, akik különféle módszerekkel óvják a termelt növényeiket. Ebből egy módszer a villanypásztor telepítése, amely, ha megfelelően is üzemel, akkor is állandó felügyeletet és gondozást igényel. Persze ismert tény, hogy minden problémára ez sem jelent megoldást.

Vadőr küzd az elhanyagolt villanypásztor drótjával, lenn a Dráva mellett. Fotó: Drávamenti Szarvas FVT / Agro Jager

A vad élőhelye az erdő és a mező. Onnan sem kitiltani, sem elzárni nem lehet. A villanypásztorok működése egyszerű, hiszen magasfeszültségük miatt ugyan megüti a vadat, de alacsony áramerőségük miatt nem jelentenek veszélyt sem emberre, sem állatra. Az egyszálú drótsodrony azonban nehezen szakad és ha nincs alatta rendszeresen lekaszálva az aljnövényzet, akkor nem képes leadni az óvatlan vadra a feszültséget, ugyanis más részeken, szakaszokon leföldel.

Állathoz, emberhez méltatlan sors. Így pusztultak el a szarvasok a Dráva mellett. Fotó: Drávamenti Szarvas FVT / Agro Jager

Jól bevált gyakorlat, hogy a telepítések előtt a vadgazdálkodók minden esetben segítenek kihelyezni a kerítést, de a vadkár megelőzésében és a kerítés üzemeltetésében már nincs kapacitásuk, amely későbbiekben a termelő feladata.

FROMMER, Magyarország legnagyobb fegyverboltja!   Kattints a képre és keresd meg a hozzád legközelebb lévő vadászboltot és a szerződött fegyvermestereket!

Tény, közölte Mészáros Kálmán, hogy az elmúlt napokban megdőlt évszázados melegrekordok alatt sok-sok órát szenvedtek az elpusztult szarvasok.

Elpusztult kapitális gímbika a Dráva mellett. A társaság elnöke kéri, hogy aki villanypásztort telepít, az előtte egyeztessen és a kihelyezett eszközöket folyamatosan ellenőrizze, üzemeltesse. Fotó: Drávamenti Szarvas FVT / Agro Jager

Mészáros Kálmán, a Drávamenti Vadásztársaság elnöke kéri és felhívja minden mezőgazdász figyelmét, hogy az általa üzemeltetett villanypásztorokat folyamatosan ellenőrizzék s ha drótba tekeredett, csavarodott állatot látnak, akkor a helyi vadásztársaságokat haladéktalanul értesítsék. Ekkora hőségben sokszor alig pár óra alatt annyira felhevülnek a drótba akadt állatok, hogy menthetetlenül kimúlnak. Hozzátette, hogy a kommunikációra alapozott vadkár megelőzésen lehet csak az igazi hangsúly. Mindenki érdeke az, hogy a vadkár és egyáltalán a károk értéke csökkenjen, miközben emberségesen bánunk a vaddal. A képen látható szarvasok – koruk miatt is – sok-sok éves, a környékbeli vadgazdálkodók együttes munkájának az eredménye, melyeknek pusztulása nemcsak a helyi, hanem a Dél-Baranya vadállományának vesztesége is.

Dr. Szilágyi Bay Péter LL.M., lapigazgató
Agro Jager News

Tovább olvasom

Frommer

ÚJDONSÁG: Már ONLINE is foglalhatsz időpontot a FROMMER fegyverműhelyébe

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

Hol másutt, mint a fővárosban találta ki a FROMMER Fegyverbolt, hogy a fegyverjavító műhelyükbe már online is lehet időpontot foglalni. Ehhez nem kell mást tenni, mint a FROMMER weboldalán megkeresni a linket és két, három kattintás után már pontos dátumon várnak bennünket. Innovatív és ügyfélbarát, hiszen a mai felgyorsult világunkban, ma már parancsoló, hogy ne kelljen várakozni. Így, ezek után a FROMMER Fegyverbolt fegyverműveséhez is bejuthatunk anélkül, hogy bárkivel telefonon kellene egyeztetni – tájékoztatta az Agro Jagert, Albert Attila, a FROMMER Fegyverbolt kereskedelmi igazgatója.

Albert Attila, a FROMMER Fegyverbolt kereskedelmi igazgatója. Fotó: Agro Jager / FROMMER 

Nincs annál rosszabb, mikor megérkezünk egy fegyverműhelybe és előttünk ott állnak, várakoznak. Két lehetőségünk van: maradunk vagy elmegyünk. Igen ám, de ha messziről jövünk, már pedig kevesen vagyunk úgy, hogy az utca végén működik egy műhely, ezért rászánjuk az időt és a várakozás ingoványos, idegőrlő útjára lépünk. Közben meghallgatjuk a bajba jutott vadásztársat, aki szintén messziről jött s ha már útra kelt, talán ráérősebb, mint mi. Mi több, örül, hogy egyáltalán eljutott, foglalkoznak vele, mert hát erről is kell beszélni s mindent megértünk és az is lehet, hogy új barátaink lesznek. De mennünk kellene. Nagyon..

Postabontás: a FROMMER fegyverboltba újonnan érkezett FRANCHI fegyver hamarosan új gazdájához kerül. Gyári KONUS távcsővel, eredeti KONUS szerelékkel, amely mellé a svéd Aim Sport hangtompítóját szerelik fel. Fotó: Agro Jager / FROMMER

Mindenki rohanna, sietne, közben meg ég a lábunk alatt a talaj, vagy várnak ránk odakint, vagy menni kell az oviba, vagy menni kell vissza dolgozni, netán a nyaralást kihasználva megszökünk a strandról, azzal a címszóval: Egy perc! Mindjárt jövök!

Persze olyan a fegyverbolt egy vadásznak, olyan egy fegyverműhely nekünk, mint maga a Kánaán és akit komolyan vesz a párja, aki körül elfogadják, hogy a vadászat egy életforma, pontosan jól tudja, hogy az egy percből hipp-hopp egy óra lesz.

FRANCHI: hét év garanciával! A boltot a fényképre kattintva lehet elérni!

A FROMMER felszámolta a várakozást

A FROMMER Fegyverbolt weboldalára, ha rákattintunk (akár ide is!), akkor két helyen is feltüntették a fegyverműhely linkjét. A következő képen nyíllal jelöltük, ahol egyet felül, egyet pedig kicsit az oldal közepére navigálva találunk meg, ami már piros betűkkel szembetűnő! Itt a cikkben sárga nyilakkal, bekarikázva lehet megtalálni! A képre kattintva pedig betölt a weboldal.

A FROMMER weboldalán két helyen is lehet a fegyverjavító műhelybe időpontot foglalni! Fotó: Agro Jager

Mind a két esetben egy naptár ugrik fel és már válogathatunk is a számunkra megfelelő időpontok közül.

Kattintsunk rá az időpontfoglalásra – mutatom lentebb egy képen, hogy mi fogad bennünket

A képen a július 22-vel kezdődő hetet láthatjuk, ha ott kiválasztunk egy órát, akkor egy panel ugrik fel. Ezt láthatjuk ->

Naptárnézetben, órákra bontva lehet kiválasztani a számunkra kedvező időpontot. Fotó: Agro Jager

Ha a számítógépünk, laptopunk, telefonunk bejelentkezett a postafiókunkba, akkor már be is olvassa a nevünket. Ez az ablak ugrik fel ->

Felugró ablak kérdez rá az adatainkra és a problémára.

Adjuk meg a telefonszámunkat és pár sorban érdemes összefoglalni, mi a problémánk, mjad a rendszer azonnal visszajelez.

Mikor beküldjük az időpontfoglalást, a műhely visszaigazolja az időpontot és erről egy visszaigazoló e-mailt kapunk. Ezt az üzenetet kapjuk ->

A foglalást így igazolja vissza Magyarország legnagyobb fegyverboltja, a FROMMER. Fotó: Agro Jager

Albert Attila kiemelte, hogy azok, akik nem tudnak időpontot foglalni, ettől ugyanúgy le tudják adni javításra a fegyvereiket, de, ha nincs időpontjuk, akkor a fegyvermesterük nem tud azonnal foglalkozni a javításokkal.

Albert Attila, a FROMMER Fegyverbolt kereskedelmi igazgatója egy új, FERANCHI fegyvert ad át.  Fotó: Agro Jager / FROMMER 

A FROMMER Fegyverbolt online időpontfoglalása, ugyan még csak két hete üzemel, de nagyon jók a visszajelzések. A vásárlók, az ügyfelek elégedettek és a műhely javítási, karbantartási feladatai kiszámíthatóak, tervezhetőek. A mögöttünk álló két hét is megmutatta, hogy a vadászok, sportlövők körében mennyire kedvelt alkalmazás lett ez az új, innovatív időpontfoglalás, itt, a FROMMER Fegyverbolt weboldalán. Látogassanak el a honlapra, használják bátran a FROMMER Fegyverbolt legújabb fejlesztését.

 

Dr. Szilágyi Bay Péter LL.M.

Agro Jager News

Frommer Fegyverbolt

Tovább olvasom

Vadászat

Farkasok garázdálkodnak Kárpátalján

Print Friendly, PDF & Email

Farkas rabolt egy kiskutyát Ukrajnában – videóval:

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

A térfigyelő kamera kapta lencsevégre, ahogy egy farkas zsákmányul ejt egy kiskutyát a Perecsenyi kistérséghez tartozó Poroskő (Poroskovo) településen. Az esetről a Kárpátaljai Megyei Vadászok és Halászok Egyesülete számolt be. A felvételen jól látszik, ahogy a farkas az udvarra merészkedik, majd zsákmányul ejti a kiskutyát.

A fénykép illusztráció. Fotó: Pixabay

Az egyesület elmondása szerint a teljes körű háború óta érvényben lévő ukrajnai vadászati ​​tilalom miatt legalább négyszeresére nőtt a ragadozó állatok állománya a kárpátaljai erdőkben.

FRANCHI: hét év garanciával! A boltot a fényképre kattintva lehet elérni!

A farkasok, sakálok, rókák és más állatok egyre gyakrabban merészkednek az emberek közelébe élelem után kutatva, és ez nagyon veszélyes, mivel a ragadozók nemcsak támadhatnak, hanem számos fertőzést is hordozhatnak.

Az elmúlt két évben kárpátaljai szakemberek többször is észlelték a veszettséget és leptospirózist ragadozóállatoknál, valamint az afrikai vadsertéspestis kitörését is észlelték.

Forrás: Kárpátalja.ma

Tovább olvasom