Tisztítsuk meg az országot! című projektben az illegális hulladék felszámolására (a 1598/2020.(IX.21.) sz. Kormányhatározat született – amelynek az egyik oszlopos tagja országos szinten a Vízügy. 
Tisztítsuk meg az országot! – program keretében a Vízügy Magyarország területén látja el a feladatait.
Alaptevékenységeik közé tartozik az élő vizeink, vízpartjaink védelme, a szükséges vízkészletek biztosítása és megóvása. Az elmúlt évtizedek alatt azonban nem csak a szélsőséges időjárási jelenségekkel – aszállyal és villámárvizekkel – kellett szembenézniük, de az emberek felelőtlenségével is. A hullámtereken illegálisan elhelyezett hulladékot az ár könnyen magával sodorja, ami szennyezi a környezetet, veszélyezteti a természetes vizek és az ivóvíz tisztaságát, emellett a vízparti turizmust is visszavetheti. A helyzetet nehezíti, hogy a szennyezés a vizek mozgása miatt könnyen szétterül a folyókon, és
hosszú folyamkilométereken át okoz problémát. Ezt tetézi az áradások során külföldről, elsősorban az Ukrajnából és Romániából érkező hulladék, amely a hazai területeken lerakott szemét mellett további feladatot jelent az ágazatnak. A Tisztítsuk meg az országot-projekt résztvevőjeként az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az irányítása alatt álló 12 vízügyi igazgatóság szakemberei lehetőséget kapnak arra, hogy a már jól bevált akcióikat folytassák és kibővítsék, valamint új kezdeményezéseket indítsanak el – társszervekkel közösen -, illetve ara, hogy infrastrukturális fejlesztésekkel még hatékonyabbá tegyék
a munkát. Emellett a több szervezet együttműködésének köszönhetően most olyan területekre is irányulhatnak az erőfeszítéseink, ahova eddig nem jutottunk el. Az anyagi források lehetővé teszik. hogy besegítsünk ezeken a helyeken is. A pilot-projekt keretében az OVF és a 12 vízügyi igazgatóság szakemberei először felmérték a hulladéklelőhelyeket, amelyeket december 31-ig megtisztítanak a szeméttől. Ezen kívül meghatározták, hogy a szemét gyűjtéséhez, szétválogatásához és újrahasznosításához – a meglévő infrastruktúra mellett – hol és milyen depóniákra és eszközökre van szükség. A gyűjtési munkákat
saját kollégáink, közfoglalkoztatottak, valamint már bevált partnerek – alvállalkozók, civil szervezetek, pl. PET Kupa-önkéntesek – bevonásával indítottuk el.
Forrás: Facebook