Keressen minket

Vadászat

A vadászláz fogságában

Közzétéve:

Feltöltő:

Print Friendly, PDF & Email

avagy egy tanulságos történet

Szerintem nincs olyan vadász, aki még nem vétett volna akár egy kicsit is a vadászetika írott és íratlan szabályai ellen. Aki ezt tagadja, az vagy nem mond igazat, vagy még nincs mögötte elegendő vadászmúlt. A vadászat hevében ugyanis becsúszhatnak olyan hibák, melyeket szívesen elfelejtené, aki azt elkövette. E helyett azonban jobban teszi, ha örökre megjegyezi azt, és okul belőle. Én sem vagyok mentes az ilyen esetektől. Nálam is volt arra példa, hogy a „vadászláz” hevében megfeledkeztem a vadászetika szabályairól. A „vadászláz fogságában” ugyanis nem mérlegel kellőképpen a vadász, mert mindenáron győzni akar; hajtja, űzi a szenvedély. Ez ellen nincsen semmiféle gyógy pirula, csupán az önfegyelem az igazi ellenszere.

Vendégvadászként őzbakra voltam hivatalos – egyik vadászbarátom jóvoltából – Kajászó térségébe. Nyár elején, június közepe táján, a késő délutáni órákban mentünk ki terepjárójával a területükre. Szép, csendes nyári idő volt. Köröskörül a határban dús növényzet, gondosan művelt mezőgazdasági parcellák tették változatossá a táj képét. A bőséges májusi eső ugyancsak jót tett a szőkülő gabonának; magasra nőtt a búza, hosszú szárakon dúskalászokat érlelt a jó minőségű mezőföldi talaj.

Vendéglátóm jól ismerte a társaságuk területét. Határozott elképzelése volt, hogy merre vesszük az irányt. Ismert egy jó selejtbakot, amelyik szerinte jól tartja a helyét és azt szerette volna mindenáron meglövetni velem. Elmondta, hogy már többen próbálkoztak vele, de a bak rendkívül ravasz és óvatos. Lőtávolságra senkit nem enged a közelébe. Ment már rá lövés egynéhány, de messze távolról eddig még mindenki elhibázta. Ezek a céltévesztett lövések csak arra volta jók, hogy még jobban kicsiszolják a bak reflexét, azóta még óvatosabbá vált. Pedig már nagyon időszerű lenne az elejtése, mert ugyancsak visszarakott az agancsa – hangsúlyozta a barátom – és az is érdekessége, hogy az egyik agancsszárát egy hátrahajló „farkas ág” díszíti.

Már kint jártunk a terepen, amikor tovább szőtte a bakról szóló történetét. Nappal általában a magasra nőtt búzatáblában fekszik, esetleg valamelyik galagonya bokorban hűsöl. Alkonyatkor szokott megjelenni a búzatáblához közeli lucernáson, vagy azzal szomszédos laposban, a kaszálóréten. Oda leginkább azért megy, mert a rétet átszeli egy vízelvezető árok, amelyben ugyan nincs sok víz, inkább csak helyenként van benne egy-egy tócsa, de abból azért enyhítheti a szomját. Arra a kérdésemre, hogy miért nem ülnek ki rá, így estefelé, egy hordozható magaslesre, ha valóban ilyen jól feltérképezték a mozgását? – az volt a válasz, hogy hiába való volt eddig minden kísérletük, mert a bak mindig máshol jelent meg és nem ott ahol várták. Van kint a terepen egy hordozható lesük, de azt akár hová teszik, attól mindig a legtávolabb vált ki a nappali tartózkodási helyéről.

Ezek után már csak egy kérdésem volt; miért gondolja, hogy majd éppen nekem sikerül elejteni azt a kifinomult érzékű bakot? Bölcsen azt válaszolta, hogy csak annak a vadásznak nem sikerülhet elérni ezt a célt, aki nem próbálkozik vele. Ha megpróbáljuk, akkor adunk a szerencsének egy jó esélyt. Egyszer ez a bak is hibázhat! – biztatott nagy bölcsen. Ebben egyetértettem vele.

Egy akácfasor mellett vitt az utunk. A vendéglátóm közölte velem, hogy ha elérjük a fasor végét, onnan már rálátunk a lucernára és a rét nagy részére is. Ha még nem lesz kint a bak, akkor a fasor végén, annak takarásában, az álló gépkocsiban várunk rá. Amennyiben szerencsénk lesz, és ott találjuk, akkor van erre egy kigondolt haditerve és majd mindent elmagyaráz. Lassan, komótosan elgurultunk a terepjáróval a fasor végéig és ott megálltunk. Kereső látcsöveinkkel pásztázni kezdtük a tőlünk mintegy négy-ötszáz méternyire elterülő lucernást és a vele határos kaszálórétet. Szinte egyszerre szisszentünk fel, mondván: „kint van a bak!” Kint volt bizony, méghozzá a lucernatábla szélén, közel a réthez. Lehet, hogy már inni indult, vagy talán már ivott is a rétet átszelő vízelvezető árok pocsolyás vizéből.

Na, most jöhet a haditerv, mondtam a barátomnak. Kíváncsi voltam, hogy vajon mit talált ki. Mire ő először a terep jellemzőire hívta fel a figyelmet. Jobbról mellettünk, végig az útmentén hatalmas búzatábla terült el, dombnak felfelé emelkedve. Általában ez a nappali tartózkodási helye a baknak. Az üzemi földút, amelyen majd tovább kocsikázunk, az előttünk távolabbra levő lapos felé lejtett, majd utána felvezet a dombra. Balról kukoricatábla szegélyezte az utat, zsenge keléssel, ami határos volt a laposban elterülő kaszáló réttel. A rét lapos részének közepét kettészelő vízelvezető árok, balról merőlegesen eléri majd az utunkat és ott véget ér. A vendéglátóm fontosnak tartotta ezt a terepismertetést, mindent megmutatva, elmagyarázva, hogy jobban megértsem a tervének lényegét, ez pedig a következő volt.

Elindulunk a gépjárművel, lassú, egyenletes tempóban haladunk a lejtős úton tovább. A bak nyilván észreveszi majd a mozgó járművet, és minden attól függ, hogy erre mit reagál. Amennyiben kellőképpen lekötné a figyelmét a terepjáró, annyira legalább, hogy elérjük a lejtő alján az utunknál véget érő vízelvezető árkot, akkor ott egy pillanatra megállunk. Én jobb oldalon, a kocsi takarásában kiszállok a járműből és lekuporodok a búza szélébe, hogy a bak észre ne vegyen; a terepjáró pedig tovább halad az úton. Javaslata az volt, hogy ha a bak továbbra is a mozgó gépkocsit figyelné, akkor én próbáljak a búza széléről beosonni az árokba, ami a bak irányába végig vezet a réten. Majd az árok oltalmában kúszva-mászva haladjak a rét közepe felé, onnan lőtávolságra a bak közelébe kerülhetek, és azt meglőhetem. Ő pedig a gépjárművel tovább araszolva, remélhetőleg leköti a bak figyelmét, majd az egyre emelkedő üzemi úton feljutva a dombon megáll, hogy arrafelé elállja a bak útját.

A vendéglátóm szerint, a másik variáció, amire számítani lehet, hogy a bak figyelmét nem köti majd le a mozgó jármű és menekülni próbál. Ebben az esetben kellő takarást, kizárólag csak az utunk jobb oldalán elterülő búzatábla nyújthat neki, de azt csak akkor érheti el, ha menetirányunkat keresztezve, előttünk nagy iramban igyekszik eltűnni a sűrű, magasra nőtt gabonában. Ha így alakulna a helyzet, akkor a motort felpörgetve, nagy sebességgel elébe vágva, megpróbáljuk elállni az útját, úgy hogy én egy alkalmas pillanatban – amikor a járművel ő hirtelen megáll – pattanjak ki a gépkocsiból és szabadkézből tüzeljek rá a vágtató bakra, mielőtt eltűnne a szemünk elől a gabonatáblában.

Az előző elképzelését még csak elfogadtam, de ezt az utóbbit nem. Kifogásoltam, hogy ez a mód igazán nem lenne vadászias, sérteném a vadászetikát. Futó nemes vadra, trófeás vadra nem szabadna lőni. Ha vaddisznóról, vagy rókáról lenne szó, az mindjárt más lenne. Mint ahogy az is, amennyiben szabályosan leadott lövéssel megsebzik és futva menekül a sebzett vad. Akkor természetesen meg kell próbálni futtában is meglőni. Erről még vitáztunk egy keveset, majd aztán a barátom beletörődött; hogyha nem, hát nem. De azért nem adta fel, hanem arra próbált rábeszélni, hogy ha a bak mégis bemenekülne a búzába, akkor óvatosan menjek rá, ott ahol eltűnt, és amikor előttem felugrik, kiemelkedve a búzából, akkor egy gyors lövéssel lőjem meg. Azzal érvelt, hogy a szomszédos vadásztársaság területének határa nagyon közel van. Tőlünk jobbra, az úttal párhuzamosan, az emelkedő búzatábla gerincvonala volt a határ a két szomszédos társaság területe között. Amennyiben a búzában sikerülne kimozgatni a bakot, és az menekülve átjutna ezen a gerincvonalon, akkor búcsút mondhatunk neki, mert az már a másik társaságé lesz.

Azon tűnődtem, hogy akkor mi a különbség a két vadászati mód között, ha így is, úgy is a futó bakra kellene lőnöm. De nem akartam már tovább vitatkozni a vendéglátómmal, láttam, hogy nagyon szeretné, ha nekem sikerülne meglőni ezt a bakot. Abban maradtunk, hogy miután alaposan megbeszéltük a terv részleteit, elindulunk és kipróbáljuk az első változatát. Aztán a továbbiakat majd meglátjuk.

Kimozdultunk a fasor takarásából és lassan araszoltunk a gépjárművel a lapos felé; miközben egy pillanatra sem tévesztettük szem elől a bakot. Csak hamar észrevette a mozgó járművet. Távolról is látható volt, hogy ugrásra készen figyelt, majd nyugtalanul arrább szökellt. A kíváncsisága azonban megállította és szoborrá meredve figyelte a lassan haladó járművet. Közeledtünk a laposhoz, ahol majd elérjük az úthoz közeli vízelvezető árkot. Kísérőm intett, hogy készüljek a kiszállásra, majd oda érve egy pillanatra óvatosan megállította a járművet, én pedig szinte kicsúsztam a gépkocsiból és lekuporodtam a búzatábla szélébe. A jármű pedig mintha meg sem állt volna, azonnal haladt tovább.

A bak a legnagyobb óvatosságunk ellenére is észrevett ebből valamit, mert kissé arrébb futott, de csakhamar újra lecövekelt és változatlanul a mozgó járműre figyelt. Ezt kihasználva, kétrét hajolva gyorsan átsurrantam az úton és belevetettem magam a közeli árokba. Vártam néhány percet, majd óvatosan kikandikáltam az árokból és megnyugodva láttam, hogy a bak még mindig a lassan távolodó, már a laposból felfelé haladó járművet figyeli. Ekkor jött a neheze, mert a hepehupás, itt-ott sással benőtt, nem túl mély, vizenyős árokban, hol guggoló testhelyzetben, hol négykézlábra ereszkedve kellett a bak irányába haladnom. A kúszás, mászás közepette időnként nagyon óvatosan próbáltam kikémlelni az árokból, hogy tudjam, merre van, és mit csinál a bak. Próbáltam azt is bemérni, hogy mennyit kell még ilyen kényelmetlen testhelyzetben, fegyverrel a kézben araszolnom. A kézfejem összeszurkálva, lehorzsolva, a térdemen a nadrágom kiszakadva, a gumicsizmám csupa sár; szóval minden együtt volt, ami nem tartozik a főélvezetek közé.

Már nem kellett sokat előre haladnom; így még vagy száz méter elérésére biztattam magam. Végre elértem az ároknak a kiszemelt részét. Az árok oldalában már kényelmesebb testhelyzetben igyekeztem kifújni magam. Gondosan megvizsgáltam a fegyveremet, hogy nem került-e a csövébe szennyeződés. Levettem a céltávcső védőkupakját, tehát igyekeztem felkészülni a biztos találatra. Mielőtt még kinéztem volna az árokból, úgy saccoltam, hogy a bak nem lehet messzebb mintegy kettőszáz méternél.
Ha ugyan még ott van? – A legnagyobb óvatossággal felkúsztam az árok peremére és a bak ott volt! De éppen felém fordult és hirtelen felkapta a fejét. Távolról is észrevehette a mozgást, ahogy kiemeltem a fejem az árok partján. Hiába nem mozogtam tovább, a bak szinte le sem vette rólam a szemét. Vártam egy kicsit, de a bak egyre nyugtalanabb lett. Úgy éreztem, hogy pillanatok alatt el fog valamerre ugrani. Tehát gyorsan kellett cselekednem. Az árok peremére támaszkodva, félig fekvő, félig könyöklő helyzetben, a sebtében kibiztosított fegyverrel gyorsan megcéloztam a bakot; a szálkeresztet az izgő-mozgó bak lapockájára próbáltam ráhelyezni, majd elcsattant a lövés, de már annak pillanatában éreztem, hogy elhibáztam.

Úgy bizony! A lövedék közvetlenül a bak orra előtt csapódott a földbe; a füstje jól jelezte a becsapódást. A hibás lövéshez nem fért kétség.

A bak erre megpördült és őrült vágtába kezdett. Először cikk-cakkban futott, mintha újabb lövés ellen védekezne, de valójában inkább tanácstalan volt, hogy merre is meneküljön. Majd határozottan a búzatáblát választotta. Vágtában odaérve, hatalmas szökelléssel szinte átrepült az úton, amelyen mi előtte közlekedtünk, és egy pillanat alatt eltűnt a magasra nőtt búzatáblában. A vadásztársam az út felső részén, a dombtetőről – a gépjármű motorházának tetején állva – látcsővel figyelte az eseményeket, és a kalapjával integetve jelezte felém, hogy induljak el a bak után a búzába. Nem lepett meg a biztatása, mert beszéltünk erről a variációról is, habár ez nekem akkor sem tetszett. Viszont ekkor már engem is hatalmába kerített a vadászláz, annak fogságában már nem voltam képes a józan mérlegelésre, és nyomban elindultam visszafelé a búzatábla irányába, le sem véve a szemem arról a helyről, ahol bak eltűnt a búzában.

A nyílt terepen, most már óvatlanul, szapora lépésekkel hamar elértem a búzatáblát. Az adott helyen jól lehetett látni a nyomát, a letaposott búza jelezte haladásának az irányát. Azt nem lehetett tudni, hogy hol rejtőzött el a magas gabonában. Ekkor már a vadászláz hevületében nem tudtam ellenállni a barátom kérésének; miszerint ha a bak bemenekül a búzába, akkor menjek rá, és ha felugrik, lőjem meg. A fegyverem tűzkész állapotban, kibiztosítva; lassan elindultam a bak nyomán, lépésről-lépésre haladva és a szemeimmel feszülten pásztáztam a búzatáblát, ahol a bak felbukkanását várhattam. Gondoltam, hogy a lépéseim susogó, zörgő zaja előbb-utóbb felveri a helyéről, és most már nincs mese, lőni kell!

A tábla szélétől már megtettem vagy ötven-hatvan lépést, egyre beljebb haladva a sűrű búzában. Közben a bak nyomát elvesztettem, inkább csak a feltételezett haladásirányát követtem meg-meg állva, amikor hirtelen felugrott a bak, előttem kissé balra, mintegy hatvan-hetven méterre és hangosan riasztva, hosszú szökellésekkel menekült, emelkedőnek felfelé a magas búzatáblában. Eszembe villant, hogy a gerincvonalon elérheti a szomszédos vadásztársaság határvonalát. Automatikusan vállhoz kaptam a kibiztosított fegyverem, a céltávcső szálkeresztje épphogy rajta volt, már csattant is a lövésem, és azt láttam, hogy az ólomhegyű lövedék a bak hátsófelénél füstölt a kalászokon. Erre a bak, mintha hátulról megcsípték volna, ugrott egy nagyot és irányt változtatva jobbra húzott. Magas szökellésekkel folytatta a vágtát, most már párhuzamosan a felső gerincvonallal. Úgy húzott jobbra egyenes vonalon, mintha előttem futó vadat csörlőztek volna, csak éppen a gyors mozgásában függőleges kombináció is volt, mivel magas szökdelésekkel futott. Így hol eltűnt, hol kiemelkedett a magas búzatáblában, mint a ” hullámlovas”.

Ekkor már teljesen hatalmába kerített a vadászláz, nem foglalkoztatott semmiféle vadászetika, kizárólag a vad elejtése ösztönzött és az vezérelte a cselekedetemet. Gondosabban célba vettem a futó bakot; a céltávcső szálkeresztjével testet fogtam és elébe húzva adtam le a következő lövést, amely úgy tűnt, hogy közvetlenül az orra előtt porzott a kalászokon. A bak irányváltoztatás nélkül tovább futott, így máris küldtem rá a következő lövést, mire az eltűnt a búzában. Éreztem, hogy jól eltaláltam a lövésemmel. A kereső látcsövemmel próbáltam megnézni azt a helyet, ahol a bak eltűnt a gabonában, és azt láttam, hogy ott néhány búzakalász megremeg. Mintha enyhe szellő kavargatná. Gondoltam, hogy a bak az utolsókat rúgja. Majd csakhamar megszűnt a kalászok rezgése.

A barátom fent a dombon, a motorház tetején állva lengette a kalapját felém, így jelezte messziről a gratulációját. Viszonzásul én is meglengettem a kalapom és intettem neki, hogy jöjjön oda hozzám. Odaérve barátságos öleléssel, férfias kézfogással és levett kalappal gratulált a bak elejtéséhez. Én pedig igyekeztem a lelkesedésében visszafogni, mondván, előbb nézzük meg, hogy egyáltalán megvan-e a bak. Elindultunk hát a helyszínre, amelyről szinte le sem vettem a szemem; a magas gabonában sem tudtam volna eltéveszteni a helyet, ahol a bak reményeim szerint elfeküdt. Minden eshetőségre számítva, lövésre kész fegyverrel közelítettem az adott hely felé, a nyomomban pedig a barátom igyekezett utánam. Legalább száz métert is megtettünk már a sűrű gabonában, amikor egyre közelebb értünk, egy láthatóan letarolt folthoz, amelyet óvatosan, lépésről-lépésre közelítettünk meg. És ott feküdt előttünk élettelenül a bak, haláltusájában mintegy két-három négyzetméteren letarolta a magas szárú búzát.

Elsőként az agancsa volt megnyugtató a számomra, valóban jó selejtbakot sikerült meglőnöm. Majd gondosan vizsgálni kezdtük a találat helyét, vajon hol kapta a lövést? Meglepődve állapítottuk meg, hogy mind a három leadott lövés eltalálta a bakot. Az első, a jobb hátsó combján valóban inkább csak megcsípte, mert az ólomhegyű lövedék, a futó bak hátsófelénél szétrobbant a kalászokon – ahogy mondani szokták, expandált – és egy szilánkdarab sebezte meg a testét. A következő lövéssel – amit én úgy láttam, hogy az orra előtt porzott a kalászokon – a futó bak álkapcsát találtam el, a rágóizomzat lágyabb, lebenyes részénél. A harmadik lövés pedig klasszikus nyaktő lövés volt, és ez fektette el végzetesen a bakot.

A vendéglátóm újabb lelkesedéssel, megint csak melegen gratulált, és dicsérte a futó bakra leadott lövéseket. Én viszont egyáltalán nem voltam lelkes. Nem tudtam örülni a sikernek. Rossz volt ugyanis belegondolni, hogy milyen borzasztó szenvedés várt volna a szerencsétlen bakra, ha elvitte volna a második lövést. Az első ugyanis nem volt ránézve veszélyes, a szilánk csak gyenge sebzést okozott a combján. De az állkapcsot ért lövés borzasztó volt, mert sérült, libegő alsó állkapoccsal képtelen lett volna táplálkozni. De inni sem nagyon tudott volna. Szörnyű pusztulás várt volna rá. És mindez miért? Csakis azért, mert engedtem a vadászláz által felkavart szenvedélynek, no meg a barátom biztatásának.

Ez az eset intő példa volt arra, hogy a vadásznak be kell tartani a vadászat etikai szabályait. Egyéni vadászaton, futtában menekülő trófeás vadra, nem lenne szabad lőni. Hiszen még álló helyzetben is előfordulhatnak rosszul sikerült lövések, és ebből adódó sebzések, hát még ilyen helyzetekben. Komoly tanulság volt ez nekem, hogy a vadászláz ugyan nagy úr, de nem béníthatja meg, nem ejtheti foglyul a fegyelemre ösztönző tudatot.

Vadászat

KITEKINTŐ: Hangtompítók kapujában – Szerbia, Poredak hetilap

Print Friendly, PDF & Email

KITEKINTŐ: Szerbia új hetilapjában, a Poredakban, a hangtompítók magyarországi engedélyezéséről, jelenlegi státuszáról írtak.

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

Szerbia, Poredak, 2024. február 22.

A szomszédos Magyarországon, 2023. november 1-től, a sportvadászok számára is elérhetővé tették a vadászat során a hangtompítók használatát. A szakma, a sportvadász réteg már várta ezt a fordulatot, hiszen a nyugatabbra fekvő tagállamokban ez a gyakorlat már a hétköznapok része. Az engedélyezésről, a magyarországi helyzetről és a jogszabályi környezet megteremtéséről beszélt a 30. budapesti Fegyver, horgász, vadászati kiállításon Dr. Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese. Elmondta, hogy komoly szakmai viták után jutottak el odáig, hogy engedélyezik Magyarországon is ezeknek az eszközöknek a használatát.

Aki az új fegyverpiacon nézelődött, vagy volt alkalma az IWA-n, vagy különféle vásárokban megcsodálni a fegyvereket, láthatta, hogy a csövek végére már meneteket vágtak. Ez persze nem újdonság, hiszen az 1905-ben gyártott, hosszú csövű Carl Gustavomra is vágtak már a svédek menetet, amelynek különféle funkció voltak. Magam egy kompenzátort szerettem volna rátenni, de a lövések stabilizálása mellett sokkal élesebbek voltak a dörrenések, így elálltam tőle. Azonban egyre-másra érkeztek a hírek, hogy különféle hangtompítókat lehet vásárolni és a nyugati vendégek, akik hazánkban jártak, rendre érdeklődtek, hogy mikor lehet használni. A magyar törvények nem engedik meg, hogy harmadik országból, tehát az unión kívüli országból érkező vadász, bejelentés nélkül behozza az országba ezeket az eszközöket. Miután azonban Magyarország a Schengeni zónán belülre került, a személyellenőrzések megszűntek, így Ausztria, Szlovákia és Horvátország felé is gyakorlatilag ellenőrzés nélkül, ha úgy vesszük megállás nélkül, haladhatunk tovább. Míg ez még mindig újdonság és üdvözítő, addig az európai országok ehhez már régen hozzászoktak. Csak itt, a Kárpát-medencében maradtak meg ezek a régi szabályok, amelyek bízunk benne, hogy enyhülni fognak és ugyanolyan lehetőségeink lesznek mindannyiunknak, mint Európában, a többi országban élőknek.

Kattints a képre, olvasd online is a Poredakot.

A személyi forgalom szabadsága miatt egyre nehezebb volt Magyarországon is ellenőrizni a hangtompítók behozatalát, hiszen a német, az olasz a francia, a belga vendégek értetlenül álltak azzal szemben, hogy Magyarországon nem hogy használni, hanem behozni sem lehet, csak bejelentéssel.

FROMMER, Magyarország legnagyobb fegyverboltja!   Kattints a képre és keresd meg a hozzád legközelebb lévő vadászboltot és a szerződött fegyvermestereket!     

Ezek az anomáliák is rávilágítottak arra, hogy rendezni kell ezt a helyzetet.

A hangtompítókat első lépésben a hivatásos vadászok használhatták, mert az afrikai sertéspestis okozta állategészségügyi járvány kezelésére, az akkori főállatorvos elrendelte, hogy drasztikusan le kell csökkenteni a vaddisznó állományát, amelyhez a hivatásos vadászoknak technikai eszközöket is biztosítottak. Ebben a csomagban az éjjellátó eszközök mellett szerepelt a hangtompító. Ezzel a jogalkotó időt engedett, hogy felmérje a magyar adaptációt, másrészt tesztelte a hazai vadászokat, hogy egy ilyen eszköz valóban segítség lehet az állományok szabályozásában. Ennek nemcsak a vadászat során van jelentősége: a természetvédelemben látható, hogy milyen nehézségekkel szembesülnek a természetvédők, amikor a rókák, sakálok tömeges pusztítást okoznak a védett és fokozottan védett madarak költőhelyein.

Előzetes, a Poredak 2024. február 22-én megjelent számából. Forrás: Poredak

Végül arról sem szabad megfeledkezni, hogy a golyós fegyverek csattanása, a hirtelen nagyerejű, rövid ideig tartó zaj hatása, súlyosan károsítja az emberi fület, amelyben maradandó károkat okozhat.

Ezzel egyidejűleg elmondható, hogy a hangtompítók nem csökkentik le a lövések zaját a nullára, hanem csak mérséklik, annyira, hogy a használója és a környezete számára nem jelent akkora terhelést.

Akkor is jelentősége lehet, amikor lakott területekhez közel kell használni a fegyvereket, állategészségügyi vagy természetvédelmi esetekben, netán a hivatásos vadásznak kell a fegyverhasználatot alkalmaznia.

A jelenlegi szabályozás úgy rendelkezik, hogy aki a fegyvertartási engedélyében golyós fegyvert birtokol, az jogszerűen vásárolhat az adott kaliberhez ilyen eszközöket. Azonban látható, hogy nagyon sok jó minőségű, régi kedves fegyvert használnak a vadászok, így vannak a konzervatív oldalt képviselők, akik régi puskájukra nem vágatnak menetet.

Magyarországon a természetvédelem az elmúlt években ismerte fel, hogy a vadászok a vadgazdálkodás, a vadászat eszközeivel, benne a dúvad visszaszorítása, a vaddisznó állományának csökkenésével, mekkora segítséget nyújtanak ebben a munkában. Ez az erdészekkel és a mezőgazdászokkal kiegészülve egy teljes kört alkot. Ennek a közös munkának az első sikereit már látjuk: megannyi túzokfészek menekült meg például a Hajdú-Bihar vármegyei Komádiban is.

FRANCHI: hét év garanciával! A boltot a fényképre kattintva lehet elérni!

A hangtompítók kapcsán persze felvetődött egy olyan kérdés is, hogy nem emelkedik-e meg az orvvadászattal kapcsolatos bűncselekmények száma. A magyar vadászati palettát árnyalja továbbá, hogy 2025 márciusában érkezik a digitális vadászati napló, amely biztosítja azt a lehetőséget, hogy a területre igyekvő vadászok telefonon keresztül jelzik vadászati szándékukat. Ezzel egy időben a vadásztársaság vezetői és a hatóság illetékes ügyintézői is azonnali és egyértelmű adatot kaphatnak arról, ki, hol, mikor tartózkodik a vadászterületen, a külterületen.

Szakmai és a ballisztika szempontjából sok érv, ellenérv is felvetődött, de egyben minden szakértő egyetértett: a lövések pontosabbak, a lövedék röppályája stabilabb, egyenesebb a hangtompítók használatával. A kiskaliberek esetében pedig különösen hasznos lehet, amikor a szőrmés, tollaskártevők számát szeretnénk csökkenteni.

Forrás: Poredak, Dr. Szilágyi Bay Péter LL.M.

Tovább olvasom

Vadászat

Agancshullás – levetette fejdíszét a Körösvölgyi Állatpark gímszarvas bikája

Print Friendly, PDF & Email

A tavalyi időponthoz képest három nappal korábban, február 18-án hullajtotta le mindkét agancsszárát az állatpark gímszarvasa

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

Minden év februárjában beszámolunk a Körösvölgyi Állatpark egyik jeles eseményéről a gímszarvas agancshullatásáról. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság legnagyobb bemutatóhelye Szarvason található, ahol a bemutatott állatfajok sorában természetesen a város jelképe, a gímszarvas is megtekinthető.

Fotó: Fotó: Bencsik Antal Zsolt – KMNP

A Körösvölgyi Állatpark legrégebbi lakói közé tartozik a Bátor nevű gímszarvas bika, aki idén tízedik életévét tölti be. A középkorú bika eddig évről-évre egyre nagyobb méretű és tömegű agancsot növesztett.

FRANCHI: hét év garanciával! A boltot a fényképre kattintva lehet elérni!

Bátor a tavalyi időponthoz képest három nappal korábban, február 18-án hullajtotta le mindkét agancsszárát. Az állatpark gondozói délelőtt találták meg a kifutóban a jobb és a bal szárat, melyeket azonnal le is mértek. A bal szár 108 cm, míg a jobb 106 cm hosszú volt. A két szár együttesen közel 7 kg-ot nyomott, ami körülbelül egy kilogrammal kevesebb, mint az előző évben. Bátor idei agancsának körméretei is tekintélyesek, a szárak koponyához kapcsolódó részei, az ún. rózsák, 28 és 30,5 cm körméretűek voltak.

Fotó: Fotó: Bencsik Antal Zsolt – KMNP

Az új agancs azonnal növekedésnek indult, és nyár közepére nyeri el teljes méretét. Ez idő alatt puha, erekkel sűrűn átszőtt, finom bőrréteg, úgynevezett barka védi a növekvő csontréteget, a leendő agancsot, ami akár napi 1 cm-t is képes fejlődni.

Érdemes ebben az időszakban többször is meglátogatni a gímszarvasokat, mert Bátor új agancsának növekedése pár héten belül is rohamos változást mutat.

Fotó: Fotó: Bencsik Antal Zsolt – KMNP

A Körösvölgyi Állatpark szeretettel vár minden kedves látogatót e különleges természeti folyamat megtekintésére.

Forrás: KMNP

Tovább olvasom

Mezőgazdaság

HPAI vakcinabank a járványvédelem szolgálatában

Print Friendly, PDF & Email

Elérhetővé vált a HPAI madárinfluenza vírus elleni megfelelő vakcina.

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a Ceva-Phylaxia Zrt.-vel együttműködve HPAI vakcinabankot hozott létre. A Ceva által gyártott, magas patogenitású madárinfluenza vírus elleni vakcina ideiglenes, rendkívüli körülmények esetére vonatkozó engedélyt kapott. Ezt követően megállapodás született arról, hogy a vakcinából az oltóanyagtermelő cég készletet fog fenntartani, amelyből szükség esetén oltóanyagot tud biztosítani a hatóság számára.

A fénykép illusztráció. Fotó: Pixabay

Elérhetővé vált a HPAI (highly pathogenic avian influenza) madárinfluenza vírus elleni megfelelő vakcina. A Nébih ennek köszönhetően felkészült a jövőbeni járvány(ok) során esetlegesen szükségszerűvé váló vészvakcinázásra.
Amennyiben a későbbiekben e hatósági intézkedést az aktuális járványhelyzet indokolttá teszi, gyors és hatékony segítséget fog nyújtani a vakcinabank közreműködése. A felek megállapodása szerint az oltóanyag induló mennyisége 300.000 adag.

FRANCHI: hét év garanciával! A boltot a fényképre kattintva lehet elérni!

A hazánkban legutóbb tavaly novemberben induló madárinfluenza járvány során 2024 február elejéig összesen 76 megerősített pozitív esetet dokumentált a hatóság, amelyben tíz vármegye vált érintetté. Az említett időszakban a járvánnyal összefüggésben eddig több mint 1,6 millió állat felszámolására került sor.
A betegség napjainkra lényegében állandósult. Rendszeres megjelenése rendkívül jelentős gazdasági kárt okoz. Épp ezért hazánkban szakértői csoport vizsgálja a vakcinázás lehetőségét, mint a járvány elleni védekezés esetleges hatékony, szükségszerű kiegészítő eszközét.

Forrás: NÉBIH

Tovább olvasom
ewident logo
Cart
  • No products in the cart.